slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geef op tijd de fakkel door

FotBirchRichGemeentegroeiexpert pleit voor de nieuwe generatie

“Er wacht de kerken een behoorlijke leiderschapscrisis” stelde Rich Birch onlangs op de Future Forward 2020 conferentie. De expert op het vlak van gemeentegroei stelde in zijn toespraak de vraag: hoe overhandigen we onze bediening aan de volgende generatie? Hij stelt vast dat veel leiders naar hun pensioen toegaan, terwijl er maar een beperkte toestroom is van jonge leiders.

Een Amerikaanse denominatie becijferde onlangs dat er in de komende 10 jaar bij hen 1500 voorgangers op pensioen zullen gaan, terwijl hun opleidingsinstituut maar 10 afgestudeerden per jaar aflevert. “Zoiets heeft gevolgen voor uw en mijn bediening”, benadrukte Birch. “We zullen ons serieus bezig moeten houden met de vraag: wat doen we om onze bediening te overhandigen aan de volgende generatie?


Millenials vormen momenteel – net als op veel andere plaatsen in de wereld – de grootste bevolkingsgroep in Noord-Amerika. Het ligt voor de hand dat deze mensen de huidige leiders gaan opvolgen. Birch: “De vraag die we ons moeten stellen is: hoe kunnen we het proces van overdracht versnellen? Een sleuteltekst is volgens hem 1 Timotheüs 4:12: Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. “Voor u en mij is de uitdaging: kijk niet neer op jonge mensen, maar geef ze kans om leiding te geven en in de bediening te groeien. Voor u en mij, die in een leiderschapsfunctie hebben, ligt de taak om als goede rentmeesters de taken over te geven aan de volgende generatie.”

Rich Birch gaf in zijn toespraak drie tips om het leiderschap door te geven. In de eerste plaats gaf hij de raad om samen op weg te gaan. “Kijk eens rond wie er momenteel aan tafel zit. Waar zijn de jonge leiders die 10, 15 of 20 jaar jonger zijn dan u? Kun je met hen op weg gaan?”
De tweede tip is: Geef het weg. “Je moet vroeg genoeg een stap terug zetten, je moet vroeg genoeg zeggen: zou je dit del van de bediening in handen willen nemen? Natuurlijk moet niet alles in één keer, maar je moet uiteindelijk wel alles geven. Je moet het echt aan iemand anders geven.”
Het derde advies is: zorg dat de middelen ervoor zijn.

Volgens Birch gaat de culturele verandering momenteel snel en hebben we leiders van de nieuwe generatie nodig om daaraan het hoofd te bieden. “Jij gaat het niet zijn. God gaat hen met een nieuwe visie gebruiken. Soms is het een kwestie van de mogelijkheden die God ons gegeven heeft in de tijd dat we leiding gaven en tegen de jongeren zeggen; ik wil investeren in wat God in jou aan het doen is.”

Een aantal onderzoekers van de Barna Groep waarschuwde onlangs dat de Coronacrisis er voor zou kunnen zorgen dat de nieuwe generatie versneld het geloof verliest. Daarom moeten de kerken nieuwe wegen vinden om jonge kerkbezoekers tot discipelen te maken en hen aan de kerk verbonden te houden. Volgens de peilingen kunnen we 22 procent van de Amerikaanse jongeren beschouwen als ‘verloren zonen’. Ze hebben hun geloof volledig verloren. Dat cijfer is dubbel zo hoog als 10 jaar geleden. “Wat geeft dat binnen 10 jaar, rekening houdend met de versnellende tendens?” vroeg David Kinnaman van een ander christelijk onderzoekscentrum zich af. Sadie Robertson, een 23-jarige auteur en evangeliste, drong er bij oudere christenen om mentor te zijn van jonge christenen en hen tot discipelen te maken, aangezien haar generatie naar de absolute waarheid snakt. “Soms durft onze generatie niet te vragen om een mentor, maar we hunkeren er wel naar. Als u iemand van de oudere generatie bent, en u zou naar me toe komen en vragen: mag ik een discipel van je maken, dan zou mijn antwoord zeker ja zijn. En ik ken veel leeftijdsgenoten die dezelfde mening hebben”.

Verschilt de situatie in Amerika zoveel van die in Europa?

(bron: The Christian Post)

Nieuwsbrief