slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Europa bevordert LHTB-rechten

InterCom210104 EuropaLGTBLanden die niet meewerken kunnen fondsen verliezen

De Europese Unie heeft een ambitieus plan gelanceerd om de LHTB-gemeenschap te beschermen. In haar ‘State of the Union’ heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen laten doorschemeren dat dit een van haare prioriteiten zal zijn. De nieuwe strategie werd in november gepresenteerd.

Het besluit komt midden in het maatschappelijk debat in landen zoals Polen waar meer dan honderd steden en gemeenten zich LHTB-vrij hebben verklaard. EU-vertegenwoordigers hebben sterk gereageerd tegen die maatregelen en Von der Leyen omschrijft die gebieden als ‘zones zonder menselijkheid’. De Commissie heeft al laten weten dat landen of regio’s die de richtlijnen van de EU niet volgen, fondsen zullen verliezen.

De Europese Commissie heeft in haar geheel de criminalisering van ‘hate-speech’ tegen de LHTB-gemeenschap aanvaard. De strategie is om de lijst van misdaden uit te breiden zodat voortaan haatboodschappen, ook tegen de homogemeenschap, bestraft kunnen worden. Tevens zullen de noden van de LHTB-gemeenschap een rol spelen bij het beleid van de EU. De Commissaris voor Gelijkheid, Helena Dalli, verklaarde dat van alle lidstaten wordt verwacht dat ze specifieke plannen voor de LHTB-gemeenschap uitwerken: “Lidstaten die nog geen gelijkheidsstrategie hebben, worden opgeroepen om dat te doen, zodat er aandacht wordt besteed aan de specifieke noden van de LHTB-mensen in hun land.”

Er zal geld worden vrijgemaakt om de rechten van de ‘regenboog-familie’ te beschermen, speciaal voor initiatieven die hate-speech en geweld ten opzichte van de LHTB-gemeenschap bestrijden. De Commissie liet ook weten klaar te zijn om de roep om LHTB-gelijkheid te versterken in de hele wereld. De plannen van de EU leiden intussen tot verhitte discussies. Terwijl West-Europa sterk de LHTB-agenda steunt, verzetten de meeste landen uit Midden en Oost Europa zich hiertegen. Op dit moment zijn relaties van mensen van hetzelfde geslacht toegestaan in 21 Europese landen. 14 daarvan erkennen ook het recht op adoptie door mensen in een dergelijke relatie.

Evangelishe christenen in Europese landen zoals Duitsland, Zweden, Italië, Spanje en Zwitserland hebben hun  bezorgdheid uitgesproken over het EU-beleid. Ze vrezen dat hierdoor de vrije meningsuiting en de vrijheid van godsdienst beperkt worden en dat ouders niet langer het recht zullen hebben hun kinderen op te voeden volgens hun waarden.

(bron: Evangelical Focus)

Nieuwsbrief