slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geen internationaal recht op abortus

InterCom210104 GeneveVerenigdeNaties01LQ32 landen tekenen Geneva Consensus Declaration

Eind oktober tekenden 32 landen in Genève een verklaring die werd opgesteld door de Verenigde Staten en ondersteund door Brazilië, Indonesië, Hongarije, Oegande en Egypte. Het document behandelt de bescherming van de gezondheid van vrouwen en wil gezinnen versterken. De landen die de tekst ondertekend hebben zouden samenkomen in de marge van de Wereld Gezondheidsvergadering 2020, maar door de Coronamaatregelen werd het een virtuele conferentie. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo en zijn collega van Gezondheidszaken Alex Azar waren de gastheren. De ondertekenaars vertegenwoordigen samen ongeveer 1,6 miljard burgers.

De Verklaring stelt dat er geen internationaal recht op abortus bestaat en dat vroegtijdige zwangerschapsafbreking in geen geval een methode van gezinsplanning mag zijn. Drie belangrijke thema’s komen in de tekst aan bod: het bevorderen van gelijke rechten voor vrouwen, de bescherming van menselijk leven en de erkenning van de nood aan universele gezondheidszorg. In de verklaring wordt gesteld dat meisjes en vrouwen over gelijke rechten moeten beschikken wat betreft opleiding, economische hulpmiddelen, deelname aan politiek en ook dezelfde kansen als jongens en mannen krijgen op het vlak van werkgelegenheid, leiderschap en beleid op ieder niveau: “vrouwen spelen een bepalende rol in het gezin, dat de natuurlijke en fundamentele eenheid in de samenleving is, en hebben recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.” Er wordt ook expliciet gewezen op de bijzondere bescherming van kinderen, zowel voor als na de geboorte.

Naast het belang van de bescherming van het leven, besteedt de tekst ook veel aandacht aan het belang van een goede gezondheidszorg die ook voor meisjes en vrouwen beschikbaar moet zijn. Regeringen hebben de plicht om een route uit te stippelen die leidt tot de beschikbaar van een adequate gezondheidszorg.

Met deze Verklaring wordt de consensus van de Verenigde Naties doorbroken, die stelt dat abortus een mogelijke manier van gezinsplanning is. In politiek liberale kringen wordt veel kritiek geuit op het document. “De Verklaring zegt vrouwen te ondersteunen, het leven te beschermen en het gezin te bevorderen, maar in werkelijkheid is het een poging om het recht op abortus te beperken en de mogelijkheden van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht af te schaffen. Het traditionele, heteroseksuele gezin wordt immers gepromoot’, klinkt het daar. Men haalt ook uit naar de landen die de Verklaring ondertekenden; “Veel daarvan zijn sociaal conservatief en werden door de VN beschuldigd van schending van de mensenrechten.”

Jenny Vanyur van de Planned Parenthood Federation of America noemt het document een farce, en benadrukt dat de Verklaring geen wettelijke waarde heeft binnen de Verenigde Naties. “In tegenstelling tot wat er in de tekst staat, is er een ruime internationale consensus over de noodzaak tot reproductieve zorg, inclusief abortus.” De Amerikaanse regering heeft zich de afgelopen vier jaar sterk gekant tegen de bemoeiing van internationale instellingen ten opzichte van overheden die onschuldig leven willen beschermen. President Trump stelde dat “Amerika net zoals veel andere landen gelooft dat ieder kind, geboren of ongeboren, een heilig geschenk van God is.” De Verenigde Staten willen geen financiële ondersteuning geven aan landen en organisaties die abortus als een mogelijke vorm van geboortebeperking beschouwen. Jonathan Rucks, directeur van PAI, een internationale groep die zich inzet voor reproductieve rechten, beschouwt de Geneva Consensus Declaration als een poging om het idee dat abortus een essentiële dienstverlening is, te ondermijnen: “Dit zijn de Verenigde Staten die een nauwe kijk op mensenrechten en gezondheid als normaal willen voorstellen en daarmee ingaan tegen internationale akkoorden die de mensenrechten erkennen, inclusief de reproductieve rechten. Ze zijn er niet in geslaagd om een consensus te bereiken op verschillende internationale fora en willen nu een alternatieve realiteit scheppen door middel van hun eigen definities die abortus stigmatiseren.” De meeste ondertekenaars komen niet uit de Westerse wereld: vooral landen uit Afrika en het Midden-Oosten hebben hun handtekening gezet. Vanuit Europa behoort alleen Polen tot de landen die zich achter de Verklaring hebben geschaard.

(bronnen: The Huffington Post, Evangelical Focus, Health & Human Services)

Nieuwsbrief