slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Richard Dawkins verliest onderscheiding

InterCom210622 RichardDawkinsUitspraken over transgenders als ongepast ervaren

Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk goed, maar aan wie een wat minder populaire mening uit, geeft men dat recht liever niet. Richard Dawkins mocht dat onlangs ervaren toen de de American Humanist Association een onderscheiding die in 1996 werd uitgereikt aan de bioloog vanwege zijn bijdrage aan het humanistisch gedachtegoed. Aanleiding was een bericht dat hij op twitter had gepost. Ook vroegere uitspraken in de media werden hem kwalijk genomen.

Dawkins is een wetenschapper die zich profileert als een uitgesproken atheïst en zijn opvattingen duidelijk uiteen heeft gezet in boeken als The Selfish Gene en The God Delusion. Als wetenschapper aarzelt hij niet om controversiële stellingen de wereld in te sturen, in de eerste plaats als aanleiding voor een discussie onder zijn medewetenschappers. De afgelopen jaren heeft hij vraagtekens geplaatst bij de gender-ideologie. In een recent bericht vond hij niet kunnen dat mensen verguisd werden wanneer ze niet mee wilden gaan in het transgenderverhaal, bijvoorbeeld door te ontkennen dat een transvrouw een echte vrouw is.

 

Hij maakte de vergelijking met Rachel Dolezal, een blanke voorzitter van de NAACP die zich als ‘zwarte’ profileerde en zich zo wilde identificeren met achtergestelde etnische groepen. Daarvoor kreeg ze enorm veel kritiek: ondanks alle retoriek en symboliek was ze natuurlijk nog altijd blank . Dawkins schreef in zijn tweet: “Sommige mannen kiezen ervoor om zich te identificeren als vrouw, en sommige vrouwen kiezen zich te identificeren als mannen. Wanneer je ontkent dat ze zijn wat ze beweren te zijn, dan word je  verguisd. Ter discussie.” In 2015 had Dawkins al geschreven : “Is een transvrouw een vrouw? Puur semantisch. Als je het bekijkt op grond van de chromosomen: nee. Vanuit het oogpunt van zelfidentificatie: ja. Uit hoffelijkheid zal ik haar wel een ‘zij’ noemen.”

Onder de critici bevond zich Alison Gill, vicevoorzitter van ‘American Atheists’ en zelf een transvrouw. Ze stelde dat Dawkins door zijn opmerkingen gevaarlijke en kwetsende opinies steunde: “Als ik de gevolgen voor de miljoenen transmensen in onze maatschappij en in het enige leven dat we hebben in overweging neem, dan hoop ik – als een atheïst en transvrouw – dat professor Dawkins dit onderwerp in de toekomst met meer begrip en respect zal behandelen.”

Het bestuur van de American Humanist Association verklaarde dat “Dawkins over de afgelopen jaren een geschiedenis heeft opgebouwd het uiten van meningen die vernederend zijn voor gemarginaliseerde groepen. Die benadering is tegenovergesteld aan de humanistische waarden”. De professor ontkent de aantijgingen en houdt vol dat zijn opmerkingen verkeerd uitgelegd worden. Hij zegt ook in geen enkel opzicht samen te werken met de “Republikeinse dwepers in de VS die het thema exploiteren.” Niettemin besloot de Amerikaanse humanistische vereniging om maatregelen te nemen: “Het bestuur concludeert dat Richard Dawkins het niet langer verdient om door ons geëerd te worden, en daarom trekken we de ‘Humanist van het Jaar 1996-onderscheiding met onmiddellijke ingang in”.

(bron: Human Rights Without Frontiers, The Guardian)

Nieuwsbrief