slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Schotland vervangt blasfemiewet

InterCom210831 WetGodslasteringSchotlandEvangelische Alliantie UK en Mr. Bean protesteren samen

Afgelopen voorjaar was er in Schotland een vreemde combinatie. Niet zozeer vanwege het feit dat de evangelische en katholieke kerken samenwerkten, maar vooral dat ze daarbij in Sir Rowan Atkinson – bij ons beter gekend als Mr. Bean – een bondgenoot hadden. De gezamenlijke strijd had te maken met de nieuwe wet ‘Haatmisdrijven en openbare orde’, die in april werd gestemd. Met die wet verving het Schotse parlement de eeuwenoude blasfemie- of godslasteringswet. Daarbij was er een sterke bezorgdheid over het behoud van het recht op vrije meningsuiting. De regering was het in de eerste plaats te doen om de zogenaamde ‘hate speech’ te beteugelen.

Nog altijd kennen heel wat landen in de wereld een zogenaamde ‘blasfemiewet’ waarmee het beledigen van een bepaalde godsdienst verboden wordt. Heel bekend zijn de wetten die in Pakistan tegen de christenen worden gebruikt en waardoor mensen zoals Asia Bibi jarenlang in de gevangenis verbleven – en ook anderen ter dood werden veroordeeld. In Schotland was er een vergelijkbare wet, al is er de laatste 175 jaar niemand meer veroordeeld en de roep om de wet definitief af te schaffen al lang klonk.

 

Het parlement heeft een wet uitgewerkt die straffen tot 7 jaar voorziet voor het ‘aanzetten tot haat’ door het uiten van ‘onverdraagzame en beledigende opinies’. Het gaat daarbij voornamelijk om intolerantie op grond van handicap, ras, godsdienst, geaardheid of een transgender identiteit. In een later stadium kan ook ‘geslacht’ daaraan toegevoegd worden, met andere woorden het beledigen van iemand op grond van het feit dat die man of vrouw is.

Geen behoefte
Men zou kunnen veronderstellen dat de verschillende religies blij zouden zijn met het feit dat ze door deze wet extra beschermd worden. Toch zaten de kerken daar niet echt op te wachten. In een gezamenlijke verklaring van de Rooms-Katholieke kerk, de Vrije Kerken en de Evangelische Alliantie in het Verenigd Koninkrijk staat te lezen: Wij geloven dat mensen volledig vrij zouden moeten zijn om het met ons oneens te zijn, zelfs om met ons te spotten of ons belachelijk te maken. We zijn ervan overtuigd dat onze overtuiging waar is en dat er een stevige basis is om kritiek te pareren. We staan open voor een debat. De kerken zijn eerder bezorgd dat het omschrijven van een andere overtuiging als ‘ketters’ – en dat gebeurt regelmatig in een godsdienstige controverse – strafbaar zou worden. Ze verwijzen daarbij naar de situatie in Rusland waar mensen die een andere religie ‘vals’ noemen de wet overtreden (tenzij ze tot de Orthodoxe Kerk, de Russische meerderheidskerk, behoren). Ook de ‘comedians’ en andere humoristen zien de wet niet zitten – onder hen Mr. Bean. Zij vrezen aanklachten naar aanleiding van hun optredens en willen het recht behouden om kritiek te leveren op ideeën, of ze nu filosofisch, religieus of van een andere categorie zijn. De regering heeft hen willen gerust stellen dat de wet alleen van toepassing zal zijn op mensen die bewust willen discrimineren of beledigen. Dat bleek weinig overtuigend – de vraag is immers hoe je iemands intentie kunt beoordelen.

Seksuele geaardheid
De kerken maken zich ook zorgen over de vermelding van belediging wegens geaardheid of transseksuele identiteit. Ze keren zich resoluut tegen geweld en intolerantie ten opzichte van LGBT-ers, maar vragen zich tegelijk af of kerken die leren dat homoseksuele relaties zondig zijn gesanctioneerd zullen worden vanwege hun standpunt. Ze voegen in hun brief toe: ‘het onderwerp van transgender identiteit wordt uitgebreid en emotioneel bediscussieerd. Een dergelijk debat, inclusief de kritiek op zienswijzen, is vitaal nu de maatschappij met het thema worstelt’. Ze vinden het dan ook onacceptabel dat de visie die ingaat tegen de overtuiging dat gender fluïde is, niet meer gehoord zou mogen worden. De religieuze leiders willen niet dat mensen die christenen beschuldigen van homofobie, daarvoor gestraft worden, maar ze  willen evenmin dat mensen die onpopulaire – zeg maar conservatieve – meningen rond de genderproblematiek verkondiging het risico lopen om daarvoor in de gevangenis te belanden.

Het wetsvoorstel werd in maart 2021 goedgekeurd en de wet is sinds eind april van kracht. Hoe de bepalingen in de praktijk worden toegepast, zal in de praktijk moeten blijken.

(bronnen: Human Rights Without Frontiers, Schots Parlement)