slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

WEA lanceert nieuw evangelisatie-netwerk

InterCom210831 WEAnetwerkEvangelisatieDe Wereld Evangelische Alliantie (WEA) heeft een Globaal Evangelisatie Netwerk (GEN) in het leven geroepen om opnieuw haar taak om christenen te verenigen bij het verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus. Het netwerk maakt deel uit van het departement ‘Wereldwijd Getuigenis’, samen met de Zendingscommissie. Samuel Chiang werd aangeduid als algemeen directeur van het nieuwe netwerk.

“Evangelisatie is een van de belangrijkste doelstelling van de WEA sinds de organisatie werd opgericht,” verklaarde dr. Jay Matenga, directeur van ‘Wereldwijd Getuigenis’. “GEN wil er voor zorgen dat evangelisatiebewegingen en organisaties beter contact kunnen leggen met het wereldwijde netwerk van de WEA.” In die zin functioneert het GEN voor evangelische verenigingen, netwerken, ‘ronde tafels’, forums, conferenties en andere initiatieven als een brug met de WEA. Dat zou moeten leiden tot een kruisbestuiving van ideeën, initiatieven en samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar de praktijk van evangelisatie om een authentieke theologie van evangelisatie te bevestigen en bij te dragen aan meer effectieve evangelisatie in de wereld.

Dr. Matenga is bijzonder enthousiast over de nieuwe directeur: “De inbreng van Samuël is een unieke combinatie van sterke punten, vaardigheden, ervaring en relaties. We zijn blij dat hij zo positief is ingegaan op onze uitnodiging. Hij had het sterke gevoel dat God hem riep om de ontwikkeling van dit netwerk te leiden.”
Chiang stelt vast dat de evangelische wereld zich wereldwijd tussen twee generaties bevindt en moet inspelen op culturele veranderingen. Daarbij moet de theologie van evangelisatie sterk geworteld zijn in de Bijbel. “Ik ben blij met de nieuwe nadruk van de WEA op evangelisatie in deze eeuw en ik zie er naar uit om contacten te leggen met leiders, organisaties en bewegingen die zich focussen op evangelisatie.” Hij is er ook van overtuigd dat het Globale Evangelisatie Netwerk de wereldwijde kerk kan dienen.

Dr. Thomas Schirrmacher, algemeen secretaris van de WEA benadrukt dat wereldevangelisatie belangrijk is geweest voor de organisatie sinds die in 1846 werd opgericht. “Ook toen al werd dit voorbereid door een brede gebedsbeweging en vergezeld van een politiek luik, de strijd voor godsdienstvrijheid. Evangelisatie gaat altijd gepaard met een streven naar de transformatie van de maatschappij.” Als voorbeeld noemt Schirrmacher het overbekende lied ‘Amazing Grace’  dat gaat over Gods genade op persoonlijk vlak, maar dat de auteur schreef vanuit zijn ervaring als een voormalig  slavenhandelaar die tot geloof in Christus was gekomen. Hij bekeerde zich van zijn zonden, veranderde totaal en werd een strijder voor de afschaffing van de slavernij.

Evangelisatie kaderde jarenlang binnen het werk van de Zendingscommissie en werd in de praktijk overgelaten aan de verschillende organisaties die zich hier op focusten. Schirrmacher: “Nu is het tijd om onze inspanningen samen te brengen in een zichtbaar netwerk binnen het Wereldwijde Getuigenis departement, met de bedoeling om de traditionele initiatieven op dit terrein met de vele nieuwe organisaties die overal ontstaan.”

Samuel Chiang is geboren en getogen in Taiwan. Hij woonde een tijd in Canada waar hij werkte voor de consultancyfirma Ernst & Young. Tijdens zijn commerciële carrière heeft hij veel winsten geïnvesteerd in de non-profit sector, vooral op het gebied van Bijbelvertaling. Hij bracht ook 25 jaar in Hong Kong door en vandaar reisde hij naar 88 landen om les te geven, te coachen en raad te geven. Momenteel woont hij met zijn gezin in Noord-Amerika.

(Bron: WEA)