slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Methodisten VK keuren homohuwelijk goed

InterCom210831 MethodistenHomohuwelijkReacties op besluit sterk verdeeld

De Methodistenkerk in het Verenigd Koninkrijk – de vierde grootste denominatie – heeft tijdens een conferentie eind juni besloten dat haar bedienaars van de eredienst huwelijken mogen sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht. Een grote meerderheid (254 tegen 46) stemde in met het voorstel waarover al geruime  Voorstanders van het homohuwelijk noemen dit besluit een belangrijke stap in de goede richting; tegenstanders betreuren de beslissing en vrezen de consequenties voor de kerk.

De discussie rond het homohuwelijk is al een tijd aan de gang bij de Methodisten. Het voorstel tot aanvaarding werd in 2019 naar de lokale synoden gestuurd en zou in 2020 ter stemming worden voorgelegd. Vanwege Covid-19 werd de nationale conferentie een jaar uitgesteld. In 2021 werd dan de knoop na een emotionele discussie doorgehakt.

Sam McBratney, hoofd van de LGBT+-werkgroep ‘Waarde en waardigheid’ binnen de kerk verklaarde: “Dit is een enorme stap op de weg naar rechtvaardigheid. Sommigen van ons bidden al decennia dat deze dag zou komen en het is moeilijk om te geloven dat het nu echt zo ver is. We zijn zo dankbaar dat de Methodisten deze moedige stap genomen hebben om deze relaties te waarderen en te erkennen. Het werk is nog niet af, maar mijn hoop is dat de LGBTQ-mensen binnen en buiten onze kerk dit zullen opvatten als een bevestiging van hun waardigheid en hun waarde, en van de waarde van hun relatie. De goedkeuring van deze motie wil niet zeggen dat iedere bedienaar van de Methodisten het homohuwelijk goed moet keuren, maar ik ken toch een aantal kerken die zo snel mogelijk deze verbintenis wil sluiten.”

Plaatselijke kerken zijn niet verplicht om een homohuwelijk te sluiten en de bedienaars hebben de mogelijkheid gewetensbezwaren in te roepen. Onvermijdelijk zal dit tot een, in zekere zin, verdeelde kerk leiden. Hoe dan ook hebben de Methodisten nu twee parallelle interpretaties van het huwelijk. Enerzijds is er het standpunt dat een ‘huwelijk alleen tussen een man en een vrouw gesloten kan worden’, anderzijds is er de visie dat een ‘huwelijk bestemd is voor twee personen, wie dan ook’. Bestuurders van de kerk hopen met die dubbele omschrijving de conservatieve leden te overtuigen om de kerk niet te verlaten en de bedienaars te beschermen tegen eventuele beschuldigingen van discriminatie. Officieel heet het huwelijk bij de kerk nu een ‘een levenslang verbond op lichamelijk, verstandelijk en geestelijk vlak tussen twee mensen die het vrijwillig zijn aangegaan’.

De ‘evangelische vleugel’ van de kerk heeft het moeilijk met de beslissing. Of dat wil zeggen dat ze de kerk zullen verlaten, valt af te wachten. Carolyn Lawrence, voormalig ondervoorzitter van de Methodistische conferentie, waarschuwde dat er een ‘significante minderheid’ binnen de kerk was die de kerk wilde verlaten of het lidmaatschap opzeggen als gevolg van de stemming: “Voor hen is er duidelijk een lijn overschreden. Ze zien het besluit als een duidelijk afscheid van de leer van de kerk.” Dr. David Hull, voorzitter van Methodist Evangelicals Together vindt het ‘hartverscheurend’ dat de situatie zover gekomen is: “Ondanks deze stemming zijn er veel Methodisten die nog altijd geloven dat Jezus een unieke visie op het leven aanbiedt, die diep geworteld is in de Bijbel en die beter is dan wat de wereld ooit gekend heeft.” Op de vraag of dit tot kerkverlating zou leiden, antwoordde hij: “Dat moeten we afwachten. Sommige mensen zijn intussen al van kerk veranderd, anderen denken na over hun toekomst. Er zijn er ook die in ieder geval bij hun kerk zullen blijven en zullen streven naar een verandering.”

De Rooms-Katholieke kerk in het Verenigd Koninkrijk verwerpt, evenals de Anglicaanse kerk, het homohuwelijk. Andere denominaties, zoals Schotse Episcopale Kerk, de United Reformed Church en de Quakers hebben er geen problemen mee.

Op de conferentie van 2021 stemden de Methodisten ook in met een resolutie die ongehuwd samenwonen gelijk stelde met het huwelijk, zodat beide relatievormen nu erkend zijn door de kerk.

(bronnen: Evangelical Focus, BBC, The Guardian)