slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Euthanasie steeds meer aanvaard in Canada

InterCom21083 EuthanasieCanadaVijf jaar geleden legaliseerde Canada de vroegtijdige levensbeëindiging. Sindsdien nemen steeds meer inwoners van het land hun toevlucht tot euthanasie. In 2016 ging het om meer dan 1000 mensen; inmiddels staat de teller op meer dan 7500 per jaar. Dat komt overeen met 2,5 procent van het totaal aantal sterfgevallen, al ligt dat cijfer in sommige provincies hoger. In 2020 was er een groei van 34 procent ten opzichte van 2019. Ook is er steeds meer medisch personeel bereid om de ingreep uit te voeren.

Wettelijk wordt euthanasie in Canada eufemistisch ‘medische bijstand bij het sterven’ genoemd. Vooral in rusthuizen wordt steeds vaker gekozen een dergelijk levenseinde. De woonzorgcentra die de mogelijkheid van euthanasie niet bieden, staan steeds meer onder druk, aangezien de maatschappelijke opinie vroegtijdige levensbeëindiging steeds meer als een normale optie voor het levenseinde beschouwt.


Zoals in België kent ook Canada een aantal voorwaarden om euthanasie toe te staan. De Belgische wetgeving stond overigens grotendeels voor de Canadese. Het eerste vereiste is dat er sprake is van een zware en ongeneeslijke ziekte of handicap. Volgens onderzoek was er in 69 procent van de gevallen sprake van kanker. Daarna kwamen chronische ademhalingsaandoeningen en neurologische ziektes zoals Parkinson. Ook diabetes, osteoperose, artrose of ‘algemene zwakheid’ werden genoemd.
In de tweede plaats moet er ook een ondraaglijk lijden zijn, fysiek of psychisch. Hier kan het gaan om het verlies van de mogelijkheid om deel te nemen aan ‘zinvolle activiteiten’ (85 %) of ‘dagelijkse activiteiten (82%). Pijn is dus niet de meest opgegeven reden – hier gaat het om 57 procent van de patiënten. Bij ruim een derde van de gevallen bleek het lijden te bestaan uit de schrik om de familie of de hulpverleners tot last te zijn.

Een kleine 4 procent van de patiënten gaf aan dat ze ondersteuning nodig hadden als gehandicapte, maar die niet gekregen hadden. 2 procent had palliatieve zorgen gevraagd, maar die niet ontvangen. Vooral de impact van dat laatste mogen we niet minimaliseren, aangezien ongeveer de helft van de aanvragen voor euthanasie werden ingetrokken als de zieken een adequate palliatieve zorg krijgen.

Tenslotte moest, tot maart 2021, het overlijden binnen korte termijn verwacht worden. Het jaaroverzicht van 2020 laat zien dat 28 procent van de aanvragen niet werden goedgekeurd omdat aan dit criterium niet voldaan werd. Aangezien het parlement deze vereiste geschrapt heeft, kunnen nu bijvoorbeeld ook mensen met een chronische ziekte die niet tot een overlijden zou leiden, in aanmerking komen voor euthanasie. Bij de wetswijziging werd ook de verplichte bedenktijd van 10 dagen geschrapt, in geval dat een natuurlijke dood op korte termijn te verwachten viel. In andere gevallen blijft de bedenktijd gehandhaafd.

In het rapport van 2020 wordt nog vermeld dat in totaal 1345 personen een of meer keer euthanasie hebben uitgevoerd. 95 procent van hen was arts, de overige 5 procent verpleegkundig personeel met een speciale vergunning om een euthanasie uit te voeren.

(bron: Europees Instituut voor Bio-ethiek)