slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Pas op je woorden …

InterCom211208 EUterminologieLQEU-commissaris wil christelijke terminologie terugdringen

Een intern rapport over de terminologie van de EU heeft onlangs heel wat ophef veroorzaakt in de Europese Commissie en daarbuiten. De Maltese Commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli presenteerde onlangs een reeks voorstellen om de begrippen die binnen de EU gebruikt worden, neutraler te maken. Het idee werd opgemerkt door de Italiaanse tabloid ‘Il Giornale’ en zorgde direct voor controverse. Vooral de suggesties om ‘christelijk taalgebruik’ te vervangen door niet-religieus gebonden termen, deed een aantal mensen de wenkbrauwen fronsen.

De voorstellen van Dalli zijn zeer uiteenlopend. Zo is er de aanbeveling om bijvoorbeeld de toehoorders bij een lezing of presentatie niet meer aan te spreken met ‘dames en heren’, maar met ‘beste collega’s’. Ook andere suggesties werden gedaan om genderneutraal te zijn. Echter, wat het meest in het oog sprong, was het voorstel om er niet langer van uit te gaan dat iedereen christen is, en dus ook geen christelijke termen te gebruiken: “Niet iedereen viert de christelijke feesten, en zelfs niet alle christenen vieren Kerst op dezelfde datum.

 

Het is daarom beter om te spreken over ‘holiday season’ dan over de ‘Christmas period’. Andere pogingen om christelijk taalgebruik te vermijden, zijn een ander gebruik van standaardvoornamen. Dus, spreek niet over Maria of Johannes, maar over Malika en Julio, als je een willekeurig koppel wil beschrijven.

Op de voorstellen kwamen heel wat reacties binnen op de ideeën van Dalli, waaronder een post van voormalig parlementsvoorzitter Antonio Tajani, die ze ‘absurd noemde. Ook vanuit kerkelijke kringen kwam er protest: kardinaal Pietro Parolin liet namens het Vaticaan weten: “Natuurlijk weten dat er veel verschillende bijdragen geweest zijn aan het ontstaan en de identiteit van Europa, maar we mogen niet vergeten dat een van de belangrijkste, en wellicht de voornaamste daarvan komt van het christendom.”

Het duurde niet lang voordat Dalli werd terug gefloten en opdracht kreeg om haar rapport aan te passen. Zelf verdedigt ze zich met het feit dat het bewuste document deel uitmaakt van een plan van commissievoorzitter Ursula von der Leyen om te komen tot een ‘Unie van Gelijkheid’, die moet verzekeren dat iedereen op dezelfde manier benaderd wordt, wat ook hun gender, ras of etnische oorsprong, godsdienst of overtuiging, leeftijd of seksuele geaardheid is. Toch werd deze tekst binnen de commissie niet op prijs gesteld. Een hoge ambtenaar die anoniem wil blijven, verklaarde dat  
Dalli had geprobeerd haar tekort aan gewicht binnen de Commissie met haar voorstellen had willen compenseren. Mocht het de bedoeling zijn geweest om aandacht te trekken, dan kan de poging als een succes worden beschouwd.

Tendens
Onder druk van de vele reacties heeft Dalli laten weten dat het uiteindelijk maar om een intern document ging, een werk ‘onder constructie’en dat de tekst gereviseerd zal worden. Toch is het niet helemaal een toevalstreffer: in het teken van ‘gelijkheid’ worden vaker verregaande voorstellen gedaan, die komaf willen maken met een aantal christelijke tradities. Onlogisch is dat niet, aangezien het christendom een steeds minder belangrijke rol speelt in Europa. Toch worden er nog altijd vraagtekens gezet bij de tendens om in zekere zin de geschiedenis te herschrijven. Vooral rechtse politieke partijen hebben er veel problemen mee dat de christelijke roots van Europa steeds meer verdoezeld worden. Al kan de vraag gesteld worden in hoeverre Europa nog een christelijke toekomst heeft ...

(bronnen: Human Rights, Without Frontiers Evangelical Focus, Politico.eu)