slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Jongeren maken hun eigen playlist

InterCom211208 GeneratieZGeneratie Z gelooft, maar niet in de kerk.

In hoeverre zijn jongeren nog gelovig? In de kerk kom je ze misschien niet zoveel tegen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze niet met geloof bezig zijn. Dat is een belangrijke vaststelling uit het rapport van het Springtide Research Instituut. Generatie Z – dat zijn momenteel de jongeren in de leeftijdscategorie tussen 13 en 25 jaar – worden met de belangrijkste vragen van het leven geconfronteerd, zoals: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat zal ik doen met mijn leven?’, ‘Welke beslissingen kan ik nemen die mijn levensloop kunnen bepalen?’ In de zoektocht speelt religie een grotere rol dan men zou denken. Toch vertaalt die belangstelling zich meestal niet in een toewijding aan een instituut als de kerk.

De Amerikaanse onderzoeksinstelling houdt zich specifiek bezig met het bestuderen van jongeren tussen 13 en 25: “Wij zijn sociale wetenschappers met een hart voor jonge mensen. Onze belangrijkste zorg: het openbloeien van alle jonge mensen, ongeacht hun geloof of identiteit. En onze belangrijkste doel: mensen die voor jongeren zorgen helpen dat beter te doen”.


Jonge mensen worden meer dan ooit geconfronteerd met onzekerheid, en dat heeft veel te maken met de coronacrisis. In een dergelijke situatie grijpen mensen nogal eens naar geloof, en voor jongeren is dat niet anders. Het onderzoek toont aan dat 71 procent van de ondervraagden zich als religieus beschouwt, of op z’n minst ‘spiritueel’ (78%), maar anders dan vroeger vertaalt dat zich niet in de aansluiting bij een geloofsgemeenschap. Van de jongeren die zich ‘zeer religieus’ noemen, gaf 40% aan dat een band met een kerk behulpzaam was bij de uitdagingen van het leven. Slechts 1 op de 5 jonge mensen zijn het eens met de stelling ‘ik gebruik het geloof als een gids als ik ergens over verward ben’. Ze gaan dus niet naar de kerken, en opvallend genoeg lijkt het omgekeerde ook het geval: kerken leggen heel moeilijk contact met Generatie Z. Slechts 10 procent van de ondervraagden geeft aan tijdens de pandemie door iemand van de kerk benaderd te zijn. De helft van de ondervraagde jongeren geeft ook aan dat ze niet weten hoe ze met een religieuze groep in contact moesten komen, zelfs als ze dat zouden willen.

Liever mensen dan structuren
Uit vroegere onderzoeken was al naar voren gekomen dat speciale jeugdprogramma’s, hoe goed ze ook zijn, niet voldoende blijken om jongeren aan een religieuze organisatie te binden. Jongeren hebben veeleer behoefte aan betrouwbare mentoren die luisteren, integer zijn, en blijk geven transparantie, zorg en expertise. Bijna 20 procent van jongeren geven aan dat ze tijdens de pandemie gestopt zijn met hun religieuze praktijk en ze zijn daar over het algemeen niet ongelukkig mee. Bijna de helft van de jongeren had sinds het uitbreken van corona wel naar een online viering gekeken, maar slechts een kleine minderheid had daar blijdschap (13%) of hoop (14%) uit gehaald. Hooguit 12 procent geeft aan te hopen dat online-kerkdiensten doorgaan eenmaal corona voorbij is.

Het rapport bevat een enorme hoeveelheid data, en er zijn een vijftal belangrijke conclusies die getrokken kunnen worden:
1)    Jonge mensen ervaren momenteel onzekerheid over tal van zaken en hebben veel vragen over de hedendaagse realiteit. Ze proberen daarmee om te gaan door zich naar betrouwbare relaties te keren. Zelden is dat een relatie met een religieuze leider.

2)    Een toenemend percentage van de jongeren identificeert zich als ‘gewoon christelijk’, waarmee ze bedoelen dat ze zich gelovig voelen zonder dat ze deel uitmaken van een bepaalde structuur of traditie. Hun religieuze interesse leidt wel tot een beter gevoel en tot betere relaties.

3)    Jonge mensen hebben vaak een algemeen religieus gevoel, dat zich eerder uit in een verbondenheid met de natuur dan in een relatie met God. Twee keer zoveel jongeren geloven wel in het bestaan van een hogere macht dan zij die dat niet doen.

4)    Religieus zijn wil voor jongeren niet noodzakelijk zeggen dat je bepaalde dingen moet geloven of dat je je met een specifieke traditie moet vereenzelvigen. Jonge mensen leggen zich toe op een reeks van praktijken die ze als religieus beschouwen.

5)    Een op vijf jongeren geeft aan dat hun nauwste relaties niet bevredigend zijn. Toch keren ze zich naar die relaties wanneer ze in de problemen zitten. Veel jongeren hebben er uiteindelijk niet veel baat bij.

Maak uw keuze …
Waar het eerste deel van het rapport van Springtide Research vooral laat zien dat Generatie Z vooral de band tussen ‘geloof en kerk’ grotendeels heeft losgelaten, gaat het tweede deel ervan in op hoe men dan wel met religie omgaat. Het onderzoeksrapport lanceert daarvoor de term ‘ongebundeld geloof’. Om dat duidelijk te maken, wordt het voorbeeld van de ‘playlists’ gebruikt. Vroeger luisterde men naar muziekalbums zoals ze werden uitgebracht. Later experimenteerde men dan met het willekeurig afspelen van een volledige CD, maar tegenwoordig is de band met het oorspronkelijk product volledig losgeknipt. Jongeren – en uiteraard zij niet alleen – geraken aan muziek via streamingdiensten en maken hun eigen keuze wat en hoe ze hun favoriete muziek willen horen. Dus creëren ze hun eigen afspeellijsten. Met geloof werkt dat hetzelfde: mensen kiezen een aantal elementen uit verschillende religies en tradities en stellen zo hun eigen pakket samen.

Springtide merkt het ‘afspeellijstprincipe’ in de verzamelde gegevens, die op zich tegenstrijdig lijken: ‘jonge mensen die religieuze plechtigheden bijwonen, maar die zichzelf ‘agnostisch’ noemen of ‘atheïstisch’ of die zich niet tot een specifieke godsdienst rekenen. Of jongeren die kunst als een vorm van religie beschouwen en daar liever mee bezig zijn dan met een wekelijkse bijeenkomst. In hun zoektocht naar antwoorden op de grote vragen van het leven verkennen ze verschillende religieuze stromingen. Bijna de helft van de jongeren van Generatie Z zegt dat ze zich in verschillende godsdiensten thuis kunnen voelen.

Er is onmiskenbaar een grote nieuwsgierigheid naar hoe andere godsdiensten met zaken van leven en dood omgaan. Jongeren die in een bepaalde traditie zijn opgevoed gaan, wanneer ze met de complexiteit van het volwassen leven worden geconfronteerd, op zoek naar alternatieven. Sommigen keren terug naar hun oorspronkelijke overtuiging, anderen gaan over tot een andere godsdienst, maar de meerderheid stelt zijn eigen menu samen. In veel gevallen spelen relaties die ze vertrouwen een doorslaggevende rol in hun beslissingen. Wie jongeren een houvast wil bieden, zal in de eerste plaats een goede relatie met hen op moeten bouwen om zo antwoorden te geven op hun begrijpelijke nieuwsgierigheid.

Het rapport besluit met de conclusie dat onzekerheid een grote rol speelt bij Generatie Z. Dat was een tendens die merkbaar was voor de coronacrisis, maar die sindsdien danig versterkt is. Omgaan met onzekerheid is een belangrijk aspect van religies: geloof durft in te gaan op de grote vragen van het leven. Toch komen de jongeren tussen 13 en 25 jaar maar weinig daarmee in contact, tenzij via persoonlijke relaties. Een uitdaging waar veel religieuze leiders op in zullen moeten gaan. Of zoals Josh Packard, uitvoerend directeur van het Springtide Research Institute het zegt: “Jarenlang hebben de geestelijke leiders aandacht besteed aan de verkeerde zaken wanneer ze probeerden de jongeren te begrijpen. De oude categorieën die we hanteren zijn gewoon niet bruikbaar. We moeten gaan zien wie de jongeren werkelijk zijn, wat ze geloven, hoe ze hun identiteit ontdekken, en niet alleen aandacht hebben voor welk vakje ze aanduiden in een enquête of een onderzoek.”
(bronnen: Christian Post, Springtide Research)