slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Europa wordt moe

InterCom211208 EEA EuropaWordtMoeMigratie is een heet hangijzer voor Europa sinds de grote crisis van 2015 toen er een grote migratiestroom op gang kwam. Het aantal vluchtelingen dat momenteel bij ons aankomt, is een intussen afgenomen, maar ook dit jaar zijn er meer dan 1000 mensen verdronken op de Middellandse Zee terwijl ze probeerden ons continent te bereiken. Met nieuwe conflicten in Afrika, en met de machtsovername door de Taliban in Afghanistan, kan er alleen maar een toename van de getallen verwacht worden. Vindt Europa de veerkracht om hier op een goede manier mee om te gaan, of weten politiek en maatschappij hier geen raad mee?


De Europese Evangelische Alliantie (EEA), die zich al lang inzet ten behoeve van de vele asielzoekers, heeft de indruk dat Europa moe aan het worden is. Veel landen hebben de afgelopen jaren vluchtelingen opgenomen, zij het soms met tegenzin, maar de vele uitdagingen die daarmee gepaard gaan, blijven. Daarbij gaat het om huisvesting, onderwijs, culturele spanningen en in zekere mate ook criminaliteit. Op een aantal landen is de druk erg hoog, bijvoorbeeld in Griekenland, Turkije en Italië. Het is niet vreemd dat die landen uitgeput raken en wrevel hebben ten opzichte van de landen die hun Europese buren niet willen helpen.

Populisme
Het probleem is dat veel politici geloven dat ze stemmen kunnen winnen door de deportatie van asielzoekers, door ‘pushbacks’ (het onmiddellijk terugsturen van vluchtelingen die er in slagen Europa binnen te komen) of door muren te bouwen. Populisten maken dankbaar gebruik van de toestroom van migranten om de gunst van de kiezer te winnen. Een veel gehoord argument is: “We kunnen ze niet binnen laten omdat ze niet als ons zijn. Ze zullen onze waarden veranderen.” De EEA betreurt die houding: “Het tragische is dat sommige Europeanen zelf hun waarden veranderen. De Joods-Christelijke principes als gastvrijheid, solidariteit medelijden en waardigheid worden van tijd tot tijd volledige verwaarloosd.”

Wil het zeggen dat we iedere vluchteling hier onderdak moeten geven. De EEA wil zover niet gaan; “Sommige asielzoekers voldoen niet aan de vereisten om de vluchtelingenstatus te krijgen en dan is het gerechtvaardigd om die mensen terug te sturen naar hun land van herkomst. Soms hebben gemeenschappen ook enorm geworsteld met de enorme toevloed. Regeringen moeten voorzichtig zijn en een evenwichtige behandeling van de aanvragen. Voor een aantal landen is de bezorgdheid perfect begrijpelijk.” Het is niet eenvoudig om een correcte balans te vinden. Toch moet er vanuit de Bijbelse visie een duidelijk uitgangspunt zijn: “Migranten en vluchtelingen zijn mensen met een door God gegeven waardigheid. Daarom wil de EEA er op aandringen dat de inspanningen om te bidden en te zorgen voor de vluchtelingen en projecten die zich inzetten voor medelijden en rechtvaardigheid te steunen.”

De Europese Alliantie vraagt de gelovigen om niet de andere kant uit te kijken. De Bijbel roept op om zowel voor de weduwen en de wezen als voor de vreemdelingen te zorgen. De menselijke tragedie valt niet te ontkennen en zal ook niet snel voorbij gaan. Daarom lanceert de EEA een oproep aan regeringen om de menselijke waarden – waarvan er veel hun oorsprong vinden in de Bijbel – niet uit het oog te verliezen. De christenen worden in het bijzonder opgeroepen om zic uit te spreken ten voordele van de vluchtelingen. Daarbij rekent de EEA ook op de inzet van de nationale allianties om in hun eigen land het goede voorbeeld te geven. Het is ongepast om veel over de christelijke waarden te spreken, als die niet worden toegepast …

(bron: EEA)