slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Conflict Oekraïne-Rusland

Evangelische leiders van beide kanten geven hun visieInterCom220204 OekraineRuslandLQ

Vanuit alle hoeken van de wereld wordt met grote bezorgdheid gekeken naar wat er zich afspeelt aan de grens tussen Oekraïne en Rusland. Wijzen de concentraties van Russische troepen op een nakende aanval, of wil president Poetin alleen maar duidelijk maken dat hij niet duldt dat zijn buurland lid wordt van de NAVO? In feite dateert het conflict al van 2014, toen Rusland de Krim binnenviel en annexeerde. Is angst gerechtvaardigd of is paniek overbodig? Een blik vanuit kerkelijke zijde ...

Anatoly Kaluzhny is een evangelische voorganger in Kiev. Hij stelt vast dat de gevoelens in zijn land sterk uiteenlopen, maar dat er zeker schrik is voor een mogelijke invasie: “Dat is een heel normaal gevoel vandaag de dag, maar gevoelens moeten in bedwang gehouden worden. God heeft alles onder controle, er gebeurt niets dat tegen Zijn wil ingaat.” Niet iedereen is er even gerust op. Ruslan Kukcharchuk, voorzitter van de christelijke burgerbeweging Vsi razom! en van de vereniging van christelijke journalisten Novomedia, wijst op wat er in 2014 gebeurde: “De Russische regering liet officieel weten dat Oekraïne niet veroverd zou worden, maar uiteindelijk werd het gebied rond Donetsk wel bezet.”

 

Aan de andere kant van de grens denken de christenen dat een inval niet echt waarschijnlijk is. Zo liet Vitaly Vlasenko, algemeen secretaros van de Russische Evangelische Alliantie aan ‘Protestante Digital’ weten: “Ik denk dat dit te maken heeft met de gesprekken tussen Rusland en de NAVO, en met militaire oefeningen in de regio die al langer gepland waren. Ik blijf geloven dat Rusland geen agressief land is.” Vlasenko is ervan overtuigd dat zijn land niet geïnteresseerd is in een conflict dat een wereldoorlog zou kunnen worden: “Volgens mij wil de Russische regering een hechtere en vriendschappelijker band met Oekraïne hebben, maar weet die niet hoe dat te bereiken. Daarom grijpt men naar economische, politieke en militaire druk.”

William Yoder, een evangelische analyst die in Rusland woont, schreef in een recent artikel: “Rusland benadrukt het belang van een positieve houding ten opzichte van de Westerse buren, ook met die aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Ik heb geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar het lijkt me veilig om te concluderen dat 95 procent van de Russen een vredevolle oplossing voor het Oekraïense dilemma wensen.” Tegelijk vindt men het moeilijk om dat te bereiken wanneer de bondgenoten van de VS te dicht bij de Russische grens komen. Met andere woorden, een eventuele aansluiting van Oekraïne bij de NAVO ligt bijzonder gevoelig.

Religieus aspect
Het conflict heeft ook een godsdienstig aspect. Zo heeft de Orthodoxe kerk, meer bepaald het patriarchaat van Constantinopel, in januari 2019 volledige onafhankelijkheid aan het Patriarchaat van Kiev gegeven. Dat controleert zo’n 7000 parochies in het land. Evangelische christelijke gemeenschappen zijn ook beïnvloed door het klimaat van vijandigheid waar ze al jaren mee te maken hebben. Op de sociale media worden sterke opinies verspreid … Niettemin delen evangelische christenen aan beide zijden van de grens de hoop op vrede. Hun geloof overstijgt de politieke onenigheden. Zo roept Vitaly Vlasenko alle mensen van goede wil op om zich te verenigen in gebed: “Ik roep op tot gebed en heb geen twijfel dat dit conflict op vreedzame manier kan opgelost worden Wij bidden iedere dag in onze kerken om vrede en harmonie op het Europese continent.” Hij zoekt ook naar bemiddelaars en is van mening dat de Wereld Evangelische Alliantie die rol op zich kan nemen. Of de politieke grootmachten daar oren naar hebben, is natuurlijk een andere kwestie.

Vlasenko is niet de enige die oproept tot gebed. In Oekraïne doet Kukharchuk hetzelfde: “Oekraïense evangelische christenen hebben verschillende campagnes van bidden en vasten gelanceerd.” Evangelische televisiestations hebben 24/24 programma’s rond dat gebed uitgezonden. “Het is moeilijk te zeggen wat er gaat gebeuren als de spanningen nog hoger oplopen. De meeste burgers zullen wellicht op de vlucht slaan en zoeken naar een veiliger onderkomen voor hun gezinnen. Dat gebeurde ook in 2014 toen veel bewoners van het Oosten verhuisden naar gebieden in Oekraïne die niet bezet waren, of naar het buitenland. Andere zullen zich gewapenderhand verdedigen tegen de indringers.” Kaluzhny, de voorganger uit de hoofdstad Kiev vertelt dat zijn kerk iedere zondag voor de situatie bidt. In zijn ogen moeten christenen bekend staan als behulpzame mensen die de vrede van  God naar anderen brengen. “Als je God kent en van Hem houdt, als je van de kerk houdt, laten we dan verenigd zijn in gebed, op God vertrouwen en de vrede in ons hart bewaren.” Hij bidt ook voor de Russen, voor de de kerken in Rusland en zelfs voor Vladimir Poetin: “God kan hem tegenhouden”.

De Europese Evangelische Alliantie – die christenen in beide landen vertegenwoordigt – steunt de oproept tot gebed. Aan beide zijden van de grens kan men zich bedreigd voelen, maar dat rechtvaardigt geen conflict. De EEA betreurt het vooral dat de waarheid in dergelijke conflicten altijd het eerste slachtoffer is. “We moeten bidden voor vredestichters bij beide partijen.”

(bronnen; EEA, Evangelical Focus)