slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Enige christelijke school in Albanië viert 10-jarig jubileum

InterCom220204 Albanie1Albanië kent een rijke maar woelige geschiedenis. Het Balkanland werd een onafhankelijk koninkrijk in de 12de eeuw, maar werd daarna bijna vijf eeuwen lang bezet door het Ottomaanse Rijk. In 1912 verklaarde het land zich onafhankelijk. Na de Tweede Wereldoorlog werd Albanië een communistische staat – een situatie die tot in 1991 duurde. Tegenwoordig hangt de meerderheid van de bevolking de islam aan, maar er zijn ook zo’n 20.000 evangelische christenen in het land. Tien jaar geleden werd er ook een evangelische middelbare school opgericht – tot nu toe de enige in Albanië.

De school in de stad Lezha werd opgericht door Klementina en Dini Shahini. In een gesprek met Johannes Reimer van de WEA gaf Klementina meer uitleg over haar betrokkenheid bij onderwijs, en bij deze school:

 

“Ik ben heel mijn leven actief geweest in het onderwijs, zowel in Amerika als in Albanië. Toen ik afstudeerde van de Regent University in Virginia Beach gaf God met de visie om een school op te starten in mijn vaderland Albanië. Ik geef eerst 12 jaar les in Portsmouth (Virginia) en daarna gingen we als zendelingen om God in Albanië te dienen. In de afgelopen tien jaar hebben we gezien hoe mensenlevens veranderd werden, we hebben gezien hoe kwaadheid in vredelievendheid veranderde, wraak in vergeving, haat in liefde. We hebben Gods trouw ervaren, wonderen gezien en steeds opnieuw zegeningen gekregen.”

De school ging tien jaar geleden van start met 7 leerlingen; vandaag de dag zijn dat er zo’n 180. Veel invloedrijke leiders sturen hun kinderen naar deze school, die uniek is omdat het onderwijs zowel in het Albanees als het Engels gegeven wordt en de leerlingen aan het einde naast een officieel Albanees diploma ook een Amerikaans highschool-diploma krijgen. De school staat inmiddels bekend omwille van haar hoog educatief niveau.

De Albanese evangelische kerken zijn te klein om deze school volledig te financieren – daarom rekent de instelling op giften uit Noord-Amerika en Europa. Ook is het niet eenvoudig om aan voldoende leerkrachten te geraken – soms moeten ze uit het buitenland gehaald worden.

De school is ook een uitgelezen plaats om de plaatselijke bevolking te helpen. Zo is er bijzondere aandacht voor de Roma in de streek: “Deze leerlingen komen uit gezinnen die nauwelijks de mogelijkjheid hebben gehad om een goede scholing te volgen. Voor hen is het ook onmogelijk om lesgeld te betalen. De stichting die onze school beheert, probeert fondsen te werven, maar zamelt ook voedsel en kleding voor hen in. Het is mooi om te zien hoe kinderen van meer welstellende gezinnen hulpgoederen naar de school meenemen die dan onder de behoeftige Roma verdeeld kunnen worden. Als gevolg daarvan beginnen de ouders zich in te schrijven voor alfabetiseringscursussen en komen ze zo ook in contact met de kerk.” Dankzij de inspanningen kunnen de mensen ter plaatse zowel op materieel als op geestelijk vlak ondersteund worden. Ergest Biti, Algemeen Secretaris van de Albanese Evangelische Alliantie is blij dat de kerken maatschappelijk steeds relevanter worden, maar realiseert zich ook dat de middelen beperkt zijn: “De economische situatie in Albanië staat ons niet toe om vooruit te gaan. Als onze broers en zussen in het rijke Westen ons willen steunen, en bereid zijn om ons zendelingen en leerkrachten te sturen, zouden we een heel netwerk van christelijke scholen in ons land kunnen oprichten.” Intussen ontstaan er al samenwerkingsverbanden, onder andere met een Duitse christelijke school. De evangelische christenen in Albanië zijn ook blij met de belangstelling van de Europese Evangelische Alliantie (EEA).

De evangelische kerken zijn verenigd in de Evangelische Alliantie van Albanië en zijn officieel door de Albanese regering erkend als behorend bij de Protestantse godsdienst.

(bronnen: Johannes Reimer – WEA, Evangelical Focus)