slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Aantal asielzoekers blijft stijgen

InterCom220204 AsielzoekersEUAfghanen en Syriërs vormen de grootste groep

Het aantal asielaanvragen in de Europese Unie was in november 2021 een van de hoogste in de afgelopen vijf jaar. Ook in september werden hoge cijfers opgetekend. De meesten van hen waren Afghanen, maar ook de Syriërs vormen een grote groep. Opvallend is ook de toename van andere nationaliteiten.

Een analyse van het Asielagentschap van de Europese Unie maakt duidelijk dat er ongeveer 71.400 aanvragen voor internationale bescherming werden ingediend in november vorig jaar. Dat is het op een na hoogste aantal sinds de ‘immigratiecrisis’ van 2016. Ongeveer 13.000 aanvragen waren afkomstig van Afghanen – sinds de machtsovername door de taliban is er nog altijd een grote vluchtelingenstroom. De Syriërs waren goed voor 11.500 aanvragen en de Irakezen voor 4.300 – een stijging van zo’n 30 procent in vergelijking met de maand daarvoor. Een stevige stijging stellen we ook vast bij Venezolanen, Pakistanen en Columbianen.


In de afgelopen maanden waren er ook ongewoon veel minderjarigen die blijkbaar niet begeleid werden door een volwassene: 3.200 in november en 3.300 in oktober. Ook hier vormen de Afghanen de grootste groep

Meer aanvragen dan beslissingen
In november 2021 werden er ongeveer 45.500 beslissingen genomen, wat inhoudt dat veel aanvragen nog onbehandeld bleven. Er zijn geen directe aanwijzingen dat de kloof kleiner gaat worden. Nu al zijn er zo’n 431.000 dossiers die wachten op verdere behandeling. Wat wek opvalt is dat een groot percentage van de aanvragen uitmonden in een positief resultaat: rond de 40 procent krijgt een positieve beslissing. In driekwart van de gevallen betekent dat dan een erkenning als vluchteling – en het recht op een permanent verblijf in de EU; in de andere gevallen gaat het om een bijkomende bescherming, dat een tijdelijk onderdak in de Unie garandeert (bijvoorbeeld tot het einde van het conflict waarvoor de vluchteling zijn land verlaten heeft).

Na de Afghanen maken Syriërs (91 %), Eritireërs (87 %) en Palestijnen (72 %) de meeste kans op erkenning. Wie uit een ander land komt, maakt veel minder kans op erkenning als vluchteling.

(Bronnen: Europese Unie, Human Rights Without Frontiers)