slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De prijs van pacifisme

InterCom220617 RussichOrthodoxePriesterOrthodoxe priester riskeert zware straffen wegens kritiek

In het nieuws over de inval van Rusland in Oekraïne wordt geregeld gewezen op de nauwe band tussen de Russische president Poetin en de Patriarch van Moskou Kirill. Daarmee wordt de indruk gewekt dat de Russisch-Orthodoxe kerk de invasie volledig steunt. Dat zal zeker het geval zijn voor een groot deel van het patriarchaat, maar er zijn ook gelovigen die het conflict niet genegen zijn. Een van hen is priester Ioann Kurmoyarov, die zich een duidelijke tegenstander van de vijandelijkheden heeft getoond. De Brusselse mensenrechten Human Rights Without Frontiers maakte bekend welke sancties hij kreeg, en nog verder riskeert;


In 2020 had Kurmoyarov geprotesteerd tegen het feit dat een nieuwe orthodoxe kerk in Moskou zou worden toegewijd aan de Russische strijdkrachten: “Dit is weer een voorbeeld van hoe de orthodoxe kerk afdwaalt in de richting van banaal heidendom met haar tempels voor en iconen van het leger”, schreef hij op zijn facebookpagina. Toen Rusland buurland Oekraïne binnenviel, toonde hij zich bijzonder kritisch voor het leger. Hij plaatste een video op de sociale media waarin hij de vraag stelde: ‘Wie gaat er naar het paradijs en wie komt in de hel terecht’. Hij stelde dat militairen die tegenstanders om zouden brengen in Oekraïne naar de hel zouden gaan, en niet naar de hemel. Op grond van de Bijbel stelde hij dat het paradijs voor de vredestichters is, en dat degenen die voor agressie zorgden daar niet zouden geraken. Een opinie die op fel verzet stootte van het Russische Centrum ter Bestrijding van Extremisme. “De gedetineerde verspreidde opzettelijk valse informatie over de strijdkrachten van de Russische Federatie en postte met opzet een video. Experts van de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg hebben vastgesteld dat de informatie vals genoemd moet worden”, viel te horen in gerechtelijke kringen. De smartphone, laptop en tablet van de priester werden in beslag genomen.

Verdwenen
De orthodoxe priester kreeg een advocaat toegewezen, maar toen Leonid Krikun zijn cliënt wilde opzoeken, bleek die niet meer in het arresthuis in Sint-Petersburg te zijn. Ook in andere gevangenissen bleek Kurmoyarov onvindbaar. De advocaat vreest dat de priester onder druk werd gezet door de onderzoeksrechter en de verdwijning van Kurmoyarov sterkt hem in die overtuiging. “Dit zou kunnen wijzen op niet toegelaten onderzoeksmethoden en op pogingen om dat te verbergen” aldus de advocaat in een brief aan aartsbisschop en mensenrechtenverdediger Grigory Mikhnof-Vaytenko.

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, werd er een bepaling in de wet opgenomen die bepaalde dat het verspreiden van ‘fake news’ over de strijd in het buurland een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar zou opleveren. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat de priester die gebruik wilde maken van zijn recht op vrije meningsuiting en die een Bijbelse visie over leven en dood wilde verkondigen, daarvoor een lange gevangenisstraf zal krijgen. Anderen vrezen dan weer dat Kurmoyarov naar een onbekende plaats werd overgebracht en daar geen eerlijk proces zal krijgen. De gang van zaken illustreert alleszins waarom er in Rusland bijzonder weinig kritische geluiden over de oorlog te horen zijn.

(bron: Human Rights Without Frontiers)