slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Finse politica Päivi Räsänen vrijgesproken

FotRasanenPaivi01aVerdict belangrijk met oog op vrijheid van meningsuiting

Het Finse gerecht heeft onlangs voormalig Minister van Binnenlandse Zaken Päivi Räsänen en de Lutherse bisschop Juhana Pohjala vrijgesproken van de beschuldigingen van haatspraak en etnische agitatie in een brochure van de kerk over het huwelijk. Räsänen stond daarnaast ook terecht voor het tweeten van een Bijbelvers en voor het bekendmaken van haar ideeën over gender en seksualiteit tijdens een radio-interview. De rechtbank erkende weliswaar dat haar ideeën op dit gebied door sommigen als beledigend ervaren konden worden, maar ze konden desondanks niet als haatspraak gekwalificeerd worden.

“In mijn tweet heb ik de tekst van Romeinen 1:24-27 geciteerd. Dat is een passage waarin homoseksualiteit veroordeeld wordt, en ik heb alleen maar de Bijbelse visie getoond. Dat is ook de taak van de kerk.” Räsänen heeft altijd duidelijk gemaakt dat ze de tweet niet betreurt, evenmin als alle miserie die ze sindsdien heeft meegemaakt. Ze verwijst daarbij ook naar brieven die ze van enkele homo’s ontvangen heeft, waarin ze vertellen dat ze tot Christus gekomen zijn naar aanleiding van haar verhaal. “Dit proces heeft heel lang geduurd en het heeft zowel mij als de politie en de rechtbank veel gekost. Maar aan de andere kant heb ik de vreugde mogen beleven om het evangelie te kunnen delen en te spreken over de verzoening door Jezus Christus. Ik heb dit heel sterk als mijn roeping ervaren en ook al was het een moeilijke tijd, ik voel me in zekere zin ook heel bevoorrecht”.

De Rechtbank van  Helsinki stelde in het vonnis dat het niet aan haar is om Bijbelse concepten te interpreteren. Dat er verschil in uitleg is, werd de laatste jaren pijnlijk duidelijk. De Finse Lutherse kerk, waar Räsänen deel van uitmaakt,  had zich achter een LGTB pride event geschaard, en als reactie daarop wees de politica de kerkleiders via een tweet op de tekst uit Romeinen. De afgelopen twee jaar werd Räsänen hierover herhaaldelijk langdurig ondervraagd door de politie en moest ze verschillende keren haar manier van Bijbeluitleg duidelijk maken. Naar aanleiding daarvan adviseerde de politie om niet tot gerechtelijke vervolging over te gaan, maar de openbare aanklager bracht de zaak toch voor het gerecht. Daar kreeg Räsänen de assistentie van ADF international, een pleitbezorgingsorganisatie die duidelijk maakte dat een veroordeling ernstige gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting zou hebben, aangezien de vrouw alleen maar verteld had wat de Bijbel leerde.

Beroep
Het verhaal van Räsänen krijgt wellicht nog een vervolg, aangezien de openbare aanklager in beroep wil gaan. Dat schrikt de christelijke politica niet af: “Ik zal de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid blijven verdedigen in welk gerechtshof dan ook, desnoods in het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Ik wil ook andere aanmoedigen om hun basisrechten te verdedigen”.(bron: EEA, ADF international, CBNnews)