slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

32 miljoen Bijbels in 2021

InterCom220816 32miljoenBijbelsDe overkoepelende organisatie van de nationale Bijbelgenootschappen, de United Bible Societies, meldt dat er vorig jaar wereldwijd zo’n 32,6 miljoen Bijbels verdeeld zijn. Dat cijfer betreft alleen de volledige Bijbels, het aantal van Bijbelgedeelten (zoals een Nieuw Testament) ligt een stuk hoger, al lijkt er een tendens te zijn om eerder een complete Bijbel aan te schaffen. Er worden ook Bijbels gedistribueerd via andere uitgevers, maar de miljoenen Bijbels die via Bijbelgenootschappen verspreid worden, vormen hoe dan ook een niet te onderschatten onderdeel.

Zoals op veel andere terreinen is de coronacrisis ook bij de Bijbelverspreiding een spelbreker geweest. Desondanks kon er in 2021 een groei van 5,5 procent worden opgetekend in vergelijking met het jaar ervoor.

 

Een groeiend aantal exemplaren van de Schrift wordt tegenwoordig via het internet gedownload. Digitale edities spelen zeker een belangrijke rol in regio’s waar een crisis heerst. Zo kon het Bijbelgenootschap van Mozambique 51.000 mensen van een digitaal exemplaar voorzien, ook al werd het land in 2021 geteisterd door natuurrampen en terroristische aanslagen.

In alle werelddelen, behalve Europa, stijgt de distributie van Bijbels. De meeste exemplaren gaan ‘over de toonbank’ in Centraal- en Zuid-Amerika, gevolgd door Azië. Vrij kort daarachter komt Afrika. Opvallend is de ruime verspreiding in Nigeria – een land waar de godsdienstvrijheid van christenen sterk onder druk staat. Van de bijna 6 miljoen Bijbels die in het continent verdeeld werden, was er 1 op 4 voor een Nigeriaan. In dat land is Gods Woord beschikbaar in 26 talen, terwijl er momenteel aan een vertaling in nog eens 10 talen wordt gewerkt.

(bronnen: Evangelical Focus, United Bible Societies, Bible Society Nigeria)