slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Een psalm tijdens de epidemie

FotMartinezPabloVertrouwen overwint angst
(door Pablo Martinez)

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!
Psalm 91:1,2

Psalm 91, een hymne van vertrouwen, is echt een parel. Miljoenen gelovigen hebben hier bemoediging en vrede gevonden temidden van hun beproevingen. Volgesn sommige commentatoren werd de psalm geschreven toen er een pestepidemie woedde (2 Sam. 24:13). De omstandigheden toen waren waarschijnlijk vergelijkbaar met wat we momenteel ervaren. Daarom is de boodschap van deze Psalm heel relevant in de pandemie die we op dit ogenblik ervaren. We leven in tijden van onrust en onzekerheid. Overal in de wereld heerst er angst. Plotseling zijn we ons bewust geworden van de fragiliteit van het leven. Hoe zal morgen verlopen?

COVID-19: Een ‘wake-up call’?

FotBucherThomas10Thomas Bucher, Algemeen Secretaris van de Europese Evangelische Alliantie , schreef in de maandelijkse nieuwsbrief van de EEA over de Coronacrisis – en hij stelde zich daarbij de vraag wat we hieruit kunnen leren …

Op bijna alle niveaus van de maatschappij is het leven tot stilstand gekomen. Wat de grootste schrik was van economen, is waarheid geworden op een manier die niemand zich had kunnen voorstellen. Experts waarschuwden al een tijd dat de markt oververhit was. Ze zeiden ook dat, in tegenstelling tot de financiële crisis van 2008, er geen hefboomwerking was die een nieuwe catastrofe zou kunnen bestrijden. De interestvoeten waren al laag (en zelfs negatief) en voor veel landen was het maken van nieuwe schulden absoluut geen optie …
De aanleiding voor de huidige crisis wordt niet gevormd door kelderende beursaandelen of andere financiële tegenslagen, maar een onooglijk klein virus met enorm grote gevolgen.

Wat ziet u … als u bidt?

sAmenX200405FotoHand 7:55 Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.

In deze coronatijd gebeurt het meer dan we zouden willen dat we - vooral oudere mensen - moeten opbellen. We kunnen hen niet live ontmoeten.
Maar ook de meeste jongere mensen kunnen we enkel op onze telefoon of onze computer zien.
We kunnen hen niet eens knuffelen of een schouderklopje geven.
Er mist iets in onze relaties.

Ik ben bang dat hetzelfde verschijnsel zich voordoet bij veel christenen in hun relatie tot God. Er mist iets.

De uitdagingen van het migratiepact

LogoUNGlobalCompactMigrationWelvaart is relatief. In enkele delen van de wereld is welvaart een vanzelfsprekendheid, maar een groot deel van de bevolking van deze aarde leeft in armoede. De ongelijke verdeling van rijkdom brengt mensen in beweging. Het is slechts een minderheid van de mensen die land en volk achter zich laat om elders een beter leven te zoeken. Maar voor wie in de Westerse wereld woont, lijkt het een oneindige stroom.

De wereld verlangt naar vrede. Sinds de val van de muur lijken de grote conflicten te zijn gestopt. Maar regionaal gaat het geweld door. Het Midden-Oosten blijft een broeihaard van spanningen en in Afrika zijn de conflicten talrijk. Wie met acuut levensgevaar bedreigd wordt, heeft dikwijls geen andere optie dan huis en haard te verlaten. Als dat huis nog niet verwoest is door militair geweld. Alleen een klein deel van de bedreigde bevolking neemt de stap om effectief te vluchten. Maar voor wie in de Westerse wereld woont, lijkt het een oneindige stroom.

Dit zegt Tim Keller over het geloof van seculieren

 

Ik ben al bijna dertig jaar dominee in Manhattan. Veel mensen in de stad waar ik woon zijn niet religieus of gelovig. Zelfs niet ‘op wieltjes’, zoals dat heet – dat ze alleen in de kerk komen om gedoopt of begraven te worden, of met kerst en Pasen. Nee, de meeste mensen zullen van zichzelf zeggen dat ze ‘niet godsdienstig’ of ‘seculier’ zijn. Dit is een fragment uit Kellers boek 'Bij je volle verstand'.

God werkt veel met mensen met beperkingen, waarom doen wij dat in de gemeente dan niet?

Katie VlaardingerbroekIn Exodus vinden we een God die onze fysieke en mentale handicaps helemaal niet als beperkingen ziet. Sterker nog, als Mozes tegen God zegt: “Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goede spreker. Dat is altijd zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt,” antwoordt Hij: “Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu.”