slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

"Kloof tussen kerk en jongeren wordt steeds groter"

20-02-2017 door Jeffrey Schipper
Weet wat je gelooft
Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen van alle leeftijden die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in kerkzijn, het geloof en de Bijbel willen verdiepen.

“Er is steeds minder waar de kerk op kan voortborduren in het contact met een grote groep kinderen en jongeren. De kloof tussen de kerk en de jongere generaties in ons land wordt steeds groter,” merkt Debbie den Boer op. Voor AKZ+ Weetwatjegelooft.nl verzorgt zij momenteel de videocursus Missionair jongerenwerk’. CIP.nl stelt haar een aantal vragen.

 

Je merkt dat veel jongeren totaal geen besef meer hebben van wie God is en wat een kerk inhoudt. Kun je aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken hoe dit tot uiting komt?
“Dat veel kinderen en jongeren geen besef meer hebben van wie God is en wat een kerk inhoudt, is niet heel verbazingwekkend als je naar de cijfers kijkt. Zo gaf bijvoorbeeld in 2012 52% van de toenmalige 17- tot 24-jarigen aan niet godsdienstig te zijn opgevoed. Een paar jaar daarvoor (2009) bleek uit een jaarrapport van de landelijke jeugdmonitor dat 73% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar zelden of nooit een godsdienstige bijeenkomst bezoekt. Voor veel kinderen en jongeren is het christendom daardoor een onbekende wereld met een geheel andere cultuur dan waar zij in leven. Dat merk ik terug in mijn contacten met jongeren met een niet-gelovige achtergrond. Als ik met hen in gesprek ga over geloof en zingeving en hen vraag hoe ze God zien, antwoorden ze vaak: 'Ik weet niet of God bestaat, maar als Hij bestaat dan zal Hij wel een soort energie of kracht zijn.' En toen ik een jongere uit mijn omgeving uitnodigde voor een dienst waar ik mocht spreken, was de reactie: 'Ik wil wel, maar mag ik daar zomaar naar binnen lopen? Is het vrij toegankelijk?.' Dat meisje was nog nooit in een kerk geweest en had geen idee hoe het er daar aan toe gaat.”

 

Waarom raakt dit je en vind je het zo belangrijk is dat kinderen en jongeren al bekend worden gemaakt met het evangelie?
“Dergelijke ervaringen raken mij, omdat ik merk dat de kloof tussen de kerk en de jongere generaties in ons land steeds groter wordt – er is steeds minder waar de kerk op kan voortborduren in het contact met een grote groep kinderen en jongeren,” merkt Den Boer op.

"Voor veel kinderen en jongeren is het christendom daardoor een onbekende wereld met een geheel andere cultuur dan waar zij in leven"

“Dat terwijl juist die jeugd, menselijkerwijs gesproken, zo vormend is voor de rest van het mensenleven. Een bekende uitspraak is: 'Geef mij een kind tot z’n zevende jaar en dan mag je het terug voor de rest van zijn leven.' Hoeveel waarheid er in deze uitspraak schuilt, blijkt uit verschillende recente onderzoeken die aantonen dat enige vorm van christelijke socialisatie in de jeugd (bijvoorbeeld het geregeld bezoeken van een kerkdienst of club) de kans vergroot dat men later tot geloof komt. Er wordt dan als het ware een fundament voor het christelijk geloof in kinderen en jongeren gelegd waar ze later op kunnen doorbouwen. Komt men pas op latere leeftijd in aanraking met het christelijke geloof dan heeft men al een heel wereldbeeld ontwikkeld en is het lastig om de werkelijkheid anders – namelijk op een christelijke manier – te interpreteren.

Ik gebruik hierboven wel heel bewust de term ‘menselijkerwijs gesproken’, omdat ik geenszins wil uitvlakken dat we geloven in een grote God voor wie niets onmogelijk is. Hij is bij machte om de harten van jong én oud aan te raken met het Evangelie.”

Christenen zetten niet massaal in op missionair kinder- en jongerenwerk. Hoe is dat te verklaren?
“Eén van de voornaamste redenen die kerken er momenteel van weerhoudt om in te zetten op missionair kinder- en jongerenwerk, is dat het al moeilijk is om aantrekkelijk jeugdwerk voor de eigen jeugd op te zetten. Men vraagt zich dan of we niet eerst dat goed op de rit moeten zetten, voordat we ons richten op de kinderen buiten de kerk?

Daarnaast zie je dat de interesse voor missionair jongerenwerk wel lijkt toe te nemen, maar dat dit gepaard gaat met verlegenheid over hoe men dit kan aanpakken. Deze verlegenheid lijkt groter voor het missionair tienerwerk, omdat men binnen het missionair kinderwerk nog kan terugvallen op traditionele vormen als een vakantiebijbelweek.”

Welke handreiking(en) kun je meegeven aan christenen die met kinder- en jongerenwerk aan de slag willen?
“Enkele handreikingen die ik zou willen meegeven, zijn:
1. Heb oog voor het belang van relaties – juist als kinderen en jongeren ons persoonlijk hebben leren kennen, zijn zij bereid hun diepste overtuigingen te delen en open te staan voor andere overtuigingen. Tegelijkertijd moeten we geen relaties op bouwen met kinderen en jongeren met als doel dat zij tot geloof komen. In plaats daarvan mogen wij in de manier waarop wij in hun wereld aanwezig zijn iets laten zien van hoe God in hun leven aanwezig wil zijn.
2. Besef dat leiders voorbeelden zijn - Veel kinderen en jongeren groeien vandaag de dag op zonder contact te hebben met christenen en hebben daardoor geen idee wat het betekent om te leven met God. De leiders van het missionair jongerenwerk mogen daarin een voorbeeld zijn.
3. Verdiep je in de kinderen en jongeren die je wilt bereiken om zo te ontdekken hoe het Evangelie echt goed nieuws kan zijn voor hen.”

Nieuwsbrief