slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

België sinds uitbreiding euthanasiewet

Interview Ignace Demaerel

 

De Belgische wet die euthanasie uitbreidt naar minderjarigen veroorzaakte wereldwijd veel ophef. Echter, sinds de goedkeuring is het opmerkzaam stil. Heeft de christelijke Belgische gemeenschap er zich bij neergelegd, of is het allemaal wat genuanceerder? Ignace Demaerel van de Evangelische Alliantie Vlaanderen, godsdienstleraar en opiniemaker voor het toonaangevende Vlaamse tijdschrift Knack reageert sinds de goedkeuring van de wet.

 

Wat was uw reactie toen u hoorde dat de uitbreiding een feit was?

Zeer triest, omdat in een land met zulke christelijke achtergrond blijkbaar geen meerderheid kan gevonden worden om deze ondermijnende wet tegen te houden. Zijn christenen dan zo zwak, zo verdeeld, of is de andere lobby zo goed georganiseerd?

 

Wat voor gevolgen kan deze wet hebben voor de samenleving?

Deze wet zet de deur verder open voor een ondermijning van het leven, een uitholling van christelijke waarden. Ze zet meer druk op mensen om zelf te moeten kiezen, een ondraaglijke verantwoordelijkheid voor jongeren.

 

En voor de geloofsgemeenschap?

Christenen worden steeds meer gemarginaliseerd en in de hoek geduwd. Het zal ons toch moeten leren om met een sterkere stem te spreken in zulke kwesties.

 

Bent u teleurgesteld in de Belgische politici?

Zeer erg. Ik begrijp niet dat politici zo ver van de leefwereld van de bevolking afstaan, omdat de gewone mensen dit duidelijk niet steunen (zie verschillende peilingen). Is de drang om ‘vooruitstrevend’ te zijn, of zich te profileren als ‘modern’ dan zo groot?

 

Heeft u er een verklaring voor waarom net België het eerste land is waar deze uitbreiding wordt goedgekeurd?

Een bevriend politicus zei mij dat de loge (vrijmetselarij) dit achter de schermen heel erg doorgedrukt heeft. Sommige politici willen zich blijkbaar uiten als ‘koploper’ of België weergeven als een ‘moreel gidsland’, zoals in de pers stond. Het is een deel van een wereldwijd proces dat gaande is, en de tegenstanders hebben zich niet duidelijk en tijdig genoeg georganiseerd.

 

Laat de Belgische geloofsgemeenschap het hierbij?

Ik weet van een klein initiatief, maar eigenlijk hebben we een sterke organisatie nodig die een breed platform is, met enkele experts die gezaghebbend kunnen spreken: een soort EAV ethische commissie, een evangelisch persbureau, dat snel en accuraat kan reageren.Ik geloof dat God alles doet meewerken ten goede: soms laat Hij toe dat een persoon of een land eerst nog veel dieper zinkt opdat het, bij de varkens aanbeland, tot inkeer komt en beseft “Wat heb ik gedaan? Hoe kon ik ooit zo dom geweest zijn!”. Als christenen moet dit ons motiveren om nog bétere christenen te worden, heiliger te leven en vrijmoediger te spreken.

 

Nieuwsbrief