slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Een huis met mogelijkheden

Wie zijn huis wil verkopen, zal er alles aan doen om het zo mooi mogelijk voor te stellen. Het aantrekkelijker de woning , hoe hoger de prijs die je er voor kunt krijgen. Opmerkelijk was het plakkaat dat iemand in zijn tuin zette en waarop te lezen stond 'Te koop: huis met mogelijkheden'. Het was wel verkeerd gespeld ('huis met mogeijkheden') en daar moet je mee oppassen, want voor jet het weet staat er 'huis met moeilijkheden', en dat kan niet de bedoeling zijn …

Maar het spreekt toch tot de verbeelding, zo'n aankondiging. Je begint dan na te denken: bestaan er dan ook huizen zonder mogelijkheden, en vooral wat zijn die mogelijkheden eigenlijk? Het huis in kwestie is een eerder bescheiden bungalow in wat een niet onaardige villawijk is. Wellicht stond dit huis er al voordat de andere villa's kwamen, en valt het nu wat uit de toon. Maar ook al is het lang geen kasteel, blijkbaar zijn er 'mogelijkheden'. Hoeveel slaapkamers, badkamers en misschien zelfs luxezaken er zijn, geen idee, maar er zijn mogelijkheden…

Wellicht wil de eigenaar zeggen dat er beste wel mogelijkheden zijn om van zijn stulpje iets moois te maken, en wellicht zijn er ook kopers die van de opportuniteit gebruik willen maken. Niets zo interessant als een huis waar je - niet letterlijk dan - nog alle kanten uit kunt.

Het getuigt van een zeker optimisme: wat je hebt is misschien niet zo geweldig, maar je kunt er iets van maken. In feite een interessante levenshouding, zo'n positieve instelling. Hoe zou onze samenleving er uit zien als we onze medemensen zouden bekijken als 'mensen met mogelijkheden'? Vandaag de dag richten we onze focus vooral op de tekorten van de ander. In deze prestatiemaatschappij vallen vooral de tekorten op. Falen is een ramp, wie uit de boot valt verdrinkt in de zee van (voor)oordelen.

En hoe gaat het er in onze kerken aan toe? Zien we in de eerste plaats de splinter in het oog van onze medechristen, of bekijken we hem of haar met de ogen van Jezus. Hij zag - en ziet - allereerst de mogelijkheden. Die we dan eigenlijk ook aan Hem te danken hebben. En onze kerk zelf, is dat een huis met mogelijkheden? Een huis waar mensen met tekorten terecht kunnen en liefdevol opgevangen worden. Een plaats waar mensen kunnen groeien naar het beeld van Christus?

Waar zouden we uiteindelijk zelf zijn, als we de mogelijkheden niet aangeboden hadden gekregen?

Don Zeeman

P.S. Bent u geïnteresseerd in het genoemde huis dat te koop staat? We kunnen u het telefoonnummer bezorgen ;-)

 

België sinds uitbreiding euthanasiewet

Interview Ignace Demaerel

 

De Belgische wet die euthanasie uitbreidt naar minderjarigen veroorzaakte wereldwijd veel ophef. Echter, sinds de goedkeuring is het opmerkzaam stil. Heeft de christelijke Belgische gemeenschap er zich bij neergelegd, of is het allemaal wat genuanceerder? Ignace Demaerel van de Evangelische Alliantie Vlaanderen, godsdienstleraar en opiniemaker voor het toonaangevende Vlaamse tijdschrift Knack reageert sinds de goedkeuring van de wet.

 

Wat was uw reactie toen u hoorde dat de uitbreiding een feit was?

Zeer triest, omdat in een land met zulke christelijke achtergrond blijkbaar geen meerderheid kan gevonden worden om deze ondermijnende wet tegen te houden. Zijn christenen dan zo zwak, zo verdeeld, of is de andere lobby zo goed georganiseerd?

 

Wat voor gevolgen kan deze wet hebben voor de samenleving?

Deze wet zet de deur verder open voor een ondermijning van het leven, een uitholling van christelijke waarden. Ze zet meer druk op mensen om zelf te moeten kiezen, een ondraaglijke verantwoordelijkheid voor jongeren.

 

En voor de geloofsgemeenschap?

Christenen worden steeds meer gemarginaliseerd en in de hoek geduwd. Het zal ons toch moeten leren om met een sterkere stem te spreken in zulke kwesties.

 

Bent u teleurgesteld in de Belgische politici?

Zeer erg. Ik begrijp niet dat politici zo ver van de leefwereld van de bevolking afstaan, omdat de gewone mensen dit duidelijk niet steunen (zie verschillende peilingen). Is de drang om ‘vooruitstrevend’ te zijn, of zich te profileren als ‘modern’ dan zo groot?

 

Heeft u er een verklaring voor waarom net België het eerste land is waar deze uitbreiding wordt goedgekeurd?

Een bevriend politicus zei mij dat de loge (vrijmetselarij) dit achter de schermen heel erg doorgedrukt heeft. Sommige politici willen zich blijkbaar uiten als ‘koploper’ of België weergeven als een ‘moreel gidsland’, zoals in de pers stond. Het is een deel van een wereldwijd proces dat gaande is, en de tegenstanders hebben zich niet duidelijk en tijdig genoeg georganiseerd.

 

Laat de Belgische geloofsgemeenschap het hierbij?

Ik weet van een klein initiatief, maar eigenlijk hebben we een sterke organisatie nodig die een breed platform is, met enkele experts die gezaghebbend kunnen spreken: een soort EAV ethische commissie, een evangelisch persbureau, dat snel en accuraat kan reageren.Ik geloof dat God alles doet meewerken ten goede: soms laat Hij toe dat een persoon of een land eerst nog veel dieper zinkt opdat het, bij de varkens aanbeland, tot inkeer komt en beseft “Wat heb ik gedaan? Hoe kon ik ooit zo dom geweest zijn!”. Als christenen moet dit ons motiveren om nog bétere christenen te worden, heiliger te leven en vrijmoediger te spreken.

 

Nieuwsbrief