slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Boekrollen Qumran Palestijns erfgoed?

De Palestijnen zijn dol op UNESCO. Sinds het begin van hun lidmaatschap in 2011, hebben ze een aantal successen geboekt en is een aantal belangrijke Bijbelse en culturele sites door de Culturele en Educatieve Organisatie van de VN (UNESCO) aan hen toegewezen. Nu azen ze op de Dode Zeerollen.

Verdeel en heers ....

Zijn Amerika, Frankrijk en Engeland onbetrouwbaar nu ze de Koerden in Syrië in de steek laten? Nee, eerder consequent, betoogt Abraham beth Arsan.

(Het onderstaande verhaal kun je ook uitstekend toepassen op de relatie van Europa tov Israël en de Palestijnen, verdeel en heers ... H.S.)

De Koerden in Syrië worden al weken door het Turkse NAVO-leger zwaar aangevallen. Er vallen ook veel gewone burgers als slachtoffers. De Koerdische stad Afrin staat op omvallen. Koerden schreeuwen om hulp. Salafistische, fascistische groeperingen staan te popelen om de macht van de Koerden over te nemen. Volgens de Koerden zijn dit veelal extremistische moslims uit onder andere de Kaukasus. Als huurlingen van Erdogan staan zij klaar om de ”ongelovige” Koerden te onderwerpen. Waarom laten de Amerikanen, Fransen en Engelsen hun trouwe bondgenoten ”on the ground” in Syrië zo vallen? Zijn ze onbetrouwbaar?

Aangeslagen in Brussel

Brussel160323Beursplein23Brussel, 22 maart 2016. Iedereen wist dat het kon gebeuren en iedereen hoopte dat het nooit zou voorvallen. Amper vier dagen duurde de euforie na het oppakken van de ‘meest gezochte terrorist van Europa’. Toen sloegen drie vernietigende knallen de droom aan diggelen: ook de Europese hoofdstad was niet onkwetsbaar. Maandenlang gold in Brussel het op een na hoogste veiligheidsniveau . ‘Een aanslag is mogelijk en zelfs waarschijnlijk’ – een alarm dat niet ten onrechte had geklonken.
Bloedige zelfmoordaanslagen, uitgevoerd door twee broers, voorbereid door een groep IS-strijders. Meer dan 30 doden, ruim 200 gewonden.

Eerst is er de ontzetting, dan komt het medeleven en de solidariteit. Overal bieden mensen spontaan assistentie aan. Het is een lichtpuntje in de zwartste dag van de Brusselse geschiedenis. Warme gebaren tegenover kille cijfers; Tegen de avond komt er veel volk samen op het Beursplein. Bloemen, kaarsen en vooral veel krijt als een kreet van medeleven, onmacht en ongerustheid. In alle kleuren uiten voorbijgangers hun verontwaardiging en hun angst. De menigte wordt groter en voornamer. Premier Charles Michel, hoge Europese gezagsdragers,: een voor een passeren ze langs de beurs. Iedereen is aangeslagen door de aanslagen.

Bescherm godsdiensten … tegen zichzelf

InterCom150817 VerdedigGodsdienstenDemocracyLabDe grootste bedreiging voor de vrijheid van godsdienst komt van religieus extremisme. De wereld moet zich dat realiseren, en handelen. Deze stelling staat te lezen in Democray Lab, een uitgave van het Legatum Institute, een Engelse organisatie die zich inzet voor meer welvaart in de wereld. Democracy Lab is een journalistieke uitgave die de politieke ontwikkelingen in de wereld bestudeert. Hieronder een bewerking van een artikel dat onlangs gepubliceerd werd.

De bedreiging van de godsdienstvrijheid neemt globaal gezien toe. Vroeger kwamen vijandigheid ten opzichte van geloof voornamelijk van seculiere of totalitaire regimes.

Evangelisch - wat is dat eigenlijk?

Hans Keijzer

Elk begrip verwatert op den duur. Sommigen denken bij het woord 'evangelisch' aan praiseliederen, emotie en gevoel. Of nog erger: aan jongelui die zich laten (over)dopen. Van de weeromstuit noemen evangelische christenen zich liever Bijbelgetrouw of orthodox. Anderen drukken hen het label fundamentalistisch op, of charismatisch. Ook vervangen ze evangelisch soms met het germanisme 'evangelikal'. Zijn evangelische christenen niet van die

Nieuwsbrief