slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Wordt België ‘Down-vrij’?

InterCom180228 DownSyndroom2Statistieken laten de laatste jaren een opmerkelijk daling zien van het aantal kinderen dat met het syndroom van Down geboren wordt. Volgens het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) ging het in 2013 over 58 baby’s, in 2015 waren dat er 45 en in 2016 was het aantal terug gelopen tot 31. Momenteel staan de exacte redenen waarom dit aantal daalt nog niet vast, maar er zijn sterke aanwijzingen dat de steeds populair wordende NIPT – de Niet-Invasieve Prenatale Test – er een rol in speelt. Deze test is relatief eenvoudig – alleszins veel simpelere dan een zogenaamde ‘vlokkentest’ – en zonder al te veel risico’s. Door de test kunnen een drietal chromosomale afwijkingen bij het ongeboren kind opgespoord worden via het bloed van de moeder. Twee van deze drie afwijkingen hebben tot gevolg dat het kind niet levensvatbaar is, bij de derde – het Syndroom van Down, ofwel trisomie 21 – blijft de baby wel in leven. Ook al zijn er nog geen volledige statistieken bekend, wie via de test te horen krijgt dat het kind dat verwacht wordt dit syndroom heeft, kiest steeds vaker voor een abortus. Dat houdt dus in dat er steeds minder kinderen met het syndroom geboren worden.

 

GSM opladen in de kerk …

FotBloklandGottlieb02aWat doe je als christen wanneer je vluchtelingen tegen komt? Geef je geld, koop je eten en kleding voor hen? Kan – of moet – de kerk een rol spelen bij de hulpverlening? Het zijn vragen die zich steeds opnieuw stellen. Want één ding is duidelijk: er zijn heel wat vluchtelingen in ons land en hun leven hier is verre van gemakkelijk. Integreren is een werk van lange adem; onderdak en werk vinden is vaak een enorme opgave. Gottlieb Blokland van de Brusselse Bethelkerk is van mening dat we de vluchtelingen niet aan hun lot mogen overlaten en dat de kerk een belangrijke rol te spelen heeft bij de zorg voor de naaste. Vanuit de gemeente is er dan ook een belangrijk aanbod, dat zowel uit materiële (voedsel, kleding, …) als geestelijke zaken bestaat. Zowel op woensdag als donderdag gaan de kerkdeuren open – of dat nu is voor een Bijbelverhaal of gewoon om de GSM op te laden …

Open Doors in Vlaanderen

LogoOpenDoors01

Open Doors heeft onlangs haar jaarlijkse ‘top 50’ van landen waar christenen het meest vervolgd worden gepubliceerd. Dit overzicht maakt duidelijk dat de vrijheid van godsdienst in veel landen ter wereld zeer wankel en vaak onbestaande is. Dat organisaties als Open Doors oproepen tot gebed voor geloofsgenoten in andere delen van de wereld, blijft zonder meer nodig. We spraken daarover met Dany Claerbout, die de organisatie in Vlaanderen vertegenwoordigt, en met Francine Van Assche, die hem daarbij assisteert.

Baas over eigen sterven

Ziekenhuisbeelden31SpuitGroepsaankopen zijn tegenwoordig in. Vooral in de energiesector – gas- en elektriciteitsverbruik nemen een grote hap uit het gezinsbudget – wordt aangemoedigd om met veel mensen tegelijk een contract aan te gaan en zo te besparen. Soms zijn groepsaankopen ook luguber: de Nederlands Coöperatie Laatste Wil wil voor haar leden een goedkoop zelfdodingsmiddel beschikbaar stellen. Sinds de bekendmaking van deze intentie is het ledental van de vereniging spectaculair gestegen …

Zowel in Nederland als in België is er al jaren een verregaande wetgeving, die euthanasie – een zelfgekozen ‘zachte dood’ – onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt. Vanuit kerkelijke kringen, maar ook door heel wat mensen uit de medische wereld, wordt deze regeling als te ver gaand beschouwd. Aan de andere kant gaat voor een aantal mensen de wet niet ver genoeg.

Syrische vluchtelingen

Vorige keer schreven we in InterCom over verschillende initiatieven om Syrische vluchtelingen te helpen. Omdat het niet eenvoudig is om door de bomen het bos te blijven zien, hierbij een woordje extra uitleg over de projecten die momenteel lopen (en die uiteraard uw ondersteuning hard nodig hebben).

Er zijn vier miljoen Syrische vluchtelingen in verschillende buurlanden van Syrië, met verschillende situaties. Ook v.w.b. de opvang in België zijn er verschillende regelingen, met eigen voor- en nadelen voor de vluchtelingen en voor de groepen mensen die de opvang verzorgen.

Buitenlandse giften strenger gecontroleerd?

InterCom180121 TurtelboomAnnemieOpen VLD-Kamerlid Annemie Turtelboom heeft een wetsvoorstel uitgewerkt om meer zicht te krijgen op de financiering van godsdiensten in België, in het bijzonder wanneer het gaat om giften vanuit het buitenland. Volgens haar plannen moet wie meer dan 5000 euro per jaar aan buitenlandse giften ontvangt, daarvan een register aanleggen. Aanleiding voor de voorstellen zijn de activiteiten van het salafisme, een strekking binnen de islam die in ons land door Saoedi Arabië wordt gesponsord en er voor zorgt dat de gematigde islam in België verdreven wordt. Naast het register van buitenlandse giften, voorziet de voorgestelde wet ook in een strafbaarstelling van bepaalde gebruiken van buitenlandse giften.

Nieuwsbrief