slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vreemd in Vlaanderen


Waarom zouden christenen hun deuren niet openstellen?

In een vorige editie van InterCom stond te lezen dat België een compliment van de Europese Unie had gekregen omdat vluchtelingen hier vrij vlot werk kunnen vinden. Dat zegt iets over de situatie van de asielzoekers in ons land, maar ook over de omstandigheden in andere staten … Uiteindelijk is het voor mensen die uit een andere cultuur, en doorgaans ook uit een ander continent komen, niet zo eenvoudig om bij ons een nieuw leven op te bouwen. Wie (nog) geen papieren heeft en de taal niet kent, zal niet snel een job vinden. Vaak worden de mensen aan hun lot over gelaten. Hepke en Tonneke Geertsma uit Puurs besloten om een deel van hun huis open te stellen voor mensen die voor korte of langere tijd onderdak nodig hebben. De meeste van hen zijn asielzoekers. In alle eenvoud bieden ze wat ze hebben: een plaats om op adem te komen, een veilige ruimte waar mensen de nodige rust kunnen vinden. We spraken met hen over het leven van wie vreemdeling in Vlaanderen is …

Petitie tegen expliciete Jongerengids

De jongerengids die onder andere in de Vlaamse scholen wordt verdeeld, krijgt sterk geInterCom171106 PetitieOngerusteOudersmengde reacties. Het ‘Comité Bezorgde Ouders’ heeft intussen een petitie gelanceerd om tegen de gids, die informatie over relaties en seksualiteit aanbiedt en daarbij expliciete tekeningen gebruikt, te protesteren. Volgens het comité is het aan de ouders om hun kinderen op te voeden, ook op het vlak van seksualiteit.

Het initiatief voor de jongerengids gaat uit van de organisatie Ambrassade en wordt gesteund door de Vlaamse Overheid. Er is ook een duidelijke link naar de jongerensite van Sensoa, ‘alles over seks’. De samenstellers zeggen dat ze de jongeren proactief willen informeren. Dat houdt in dat ook kinderen uit het lager onderwijs worden geconfronteerd met veel ‘technische informatie’.

Een rots in de branding

FotVanGeelEvelien01Trainingsdag Kinder- en Jongeren Pastoraat CHRIS

CHRIS, onderdeel van het Centrum voor Pastorale Counseling, organiseert de komende maanden een cursus ‘kinder- en jongerenpastoraat’. De lessen worden op vijf zaterdagen gegeven, en om de deelnemers niet al te veel te belasten, zit er telkens zo’n twee maanden tussen. Jeugdwerkers zijn dikwijls redelijk overbelast, vandaar de spreiding. Kinder- en jongerenpastoraat verschilt nogal van de hulpverlening aan volwassenen. Vanaf een zekere leeftijd leren mensen hun problemen rationeler te benaderen, en kun je aan een cognitieve aanpak werken. Kinderen zijn doorgaans verbaal nog minder vaardig, en dan moet je specifieke technieken gebruiken – een kind kan bijvoorbeeld door zijn spel ook veel duidelijk maken. Ook in de opleidingen wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen de twee vormen van hulpverlening. Evelien Van Geel is de nieuwe medewerkster van CHRIS en zij legt het een en ander uit over de cursus en over pastoraat.

Evelien: “De communicatie is heel anders dus moet je wel een beetje thuis zijn in het taalgebruik van de jongeren. Je moet dingen gaan ‘vertalen’ zodat ze begrijpen wat je aan het vertellen bent. Ze moeten er ook effectief iets mee kunnen doen”. 

Voor recht…

FotSintobinRuth01Studentenzondag op 15 oktober 2017 

Op 15 oktober organiseren Ichtus Vlaanderen en de EAV de studentenzondag, een dag waarop we stilstaan bij en bidden voor studenten en het studentenwerk. Het thema voor deze dag is ‘Voor Recht’ en draait rond hetzelfde als het jaarthema van Ichtus Vlaanderen: recht, gerechtigheid en stemlozen.  

Ik ben enorm geïntrigeerd door de titel van deze studentenzondag. Ik vind het geweldig hoe er met taal gespeeld wordt en er zo, schijnbaar, twee thema’s ontstaan. Enerzijds ‘voorrecht’, een privilege, en anderzijds ‘voor recht’, voor rechtvaardigheid.  

In juni studeerde ik af als Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. Vakken zoals (straf-, jeugd- en algemeen) recht, studie van dader en slachtofferschap, bijzondere wetgeving enzovoort moesten ons helpen nadenken over veiligheidsvraagstukken en meer inzichten te verwerven in dit thema. 

Modellen voor oplossingen

FotHoetJef05De inmiddels 73-jarige Jef Hoet heeft heel zijn leven al een pastorale bewogenheid gehad, maar sinds zijn pensionering – inmiddels al weer 10 jaar geleden – is de hulpverlening bijna een voltijdse bezigheid. Als bestuurder in een aantal vzw’s - zoals Bethesda en SIMILES-Geel (een zelfhulpgroep die familieleden van mensen met een psychische beperking helpt om met de psychisch gehandicapte – en de daarmee samengaande gedragsstoornissen, om te gaan) -  maar ook als actief hulpverlener. Regelmatig krijgen hij en zijn vrouw Tilly vragen doorgespeeld en probeert hij daar zo goed mogelijk op in te gaan. Daarbij past hij een aantal modellen toe, die bijdragen aan een effectieve hulpverlening.

Vaticaan tikt Broeders van Liefde op de vingers

InterCom170830 EuthanasieEen half jaar geleden besloot de Belgische tak van de Broeders van Liefde, een welzijnsinstelling van katholieke huize die zich vooral richt op de verpleging van psychiatrische patiënten, in een aantal gevallen euthanasie mogelijk te maken voor haar patiënten. Concreet hield de koerswijziging in dat mensen die om euthanasie vroegen, maar niet terminaal ziek waren, vanaf dan ook konden opteren voor een vervroegde levensbeëindiging. Daarmee ging de congregatie in tegen de officiële standpunten van de Rooms-Katholieke kerk en het lag dan ook voor de hand dat er vanuit het Vaticaan een reactie zou komen. 

 

 

Nieuwsbrief