slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Zinvolle ontwikkeling

LogoTearfund2011Ontwikkelingshulp is meer dan het voorzien van de juiste hulpgoederen op het juiste moment. Tearfund uit Vilvoorde verleent al zo’n 39 jaar ondersteuning aan een aantal landen in de wereld en heeft daarbij ook een coherente visie op die taak ontwikkeld. In een terugblik op het vorige werkingsjaar somt de organisatie een aantal kernbegrippen uit de werking op.

Het ‘rijke Westen’ heeft verantwoordelijkheden ten opzichte van de armere regio’s in de wereld. Om die reden wordt een deel van de begroting van de Westerse landen besteld voor ontwikkelingswerk. In 1970 namen de Verenigde Naties de doelstelling aan om 0,7 procent van het Bruto Nationaal Product voor dit doel toe te kennen. Geen overdreven groot percentage, maar in de praktijk halen slechts enkele Europese landen deze doelstelling.

Wijzigingen abortuswet goedgekeurd

InterCom181030 AbortuswetgevingTerwijl in de eerste helft van oktober de aandacht van de politiek uitging naar de (naderende) verkiezingen en de publieke opinie zich vooral bezig hield met de schandalen in het voetbal, werd in alle stilte de abortuswetgeving gewijzigd. In feite slechts een formaliteit, want eerder werden de voorstellen goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. De regeringspartijen die moeilijkheden hadden met de wijziging, of van wie er niet echt een aanpassing moest komen, hadden door het indienen van een voorstel de wind uit de zeilen genomen van de oppositiepartijen die hadden aangestuurd op een grondige herziening. Het voorstel kende wel een aantal amendementen van oppositiezijde, maar de meerderheid had duidelijk een poging gedaan om ‘erger te voorkomen’. Abortus is voortaan in België wat minder strafbaarder dan voordien, maar is nog altijd geen ‘volwaardig recht van de vrouw’, waarop vooral in liberale kringen op was aangedrongen.

Petitie tegen verlaging leeftijd seksualiteit

InterCom180922 PetitieSeksVoorJongerenMogen jongeren seksuele relaties aangaan. Bijbels gezien horen dat soort relaties thuis binnen het huwelijk, in de context van de maatschappij is het vooral de wet die zich hierover uitspreekt. Juridisch gezien ligt de grens van seksuele meerderjarigheid op 16 jaar. Met andere woorden: seksuele handelingen van en met jongeren onder de 16 jaar zijn in principe strafbaar. Achterhaald, klinkt het verschillende kanten en in het kader van de herziening van het strafwetboek ligt het voorstel om die grens te verlagen tot 14 jaar. Er zal dan niet langer sprake zijn van aanranding van de eerbaarheid wanneer een 14-jarige seksuele betrekkingen heeft, op voorwaarde dat de andere persoon niet meer dan vijf jaar ouder is en er geen gezagsrelatie is tussen beide betrokkenen.

Grensverleggend: de discussie over euthanasie gaat verder

Ziekenhuisbeelden23BloeddrukmeterAWat te doen bij psychisch lijden?

De Belgische euthanasiewet die in 2002 werd goedgekeurd, blijft voor discussies zorgen. Niet verwonderlijk aangezien het om een delicate materie gaat die veel vragen oproept. En toch was de wet bedoeld om een einde te maken aan een reeks onduidelijke praktijken. Het feit dat levensbeëindiging op aanvraag niet legaal was, verhinderde niet dat er medische handelingen werden uitgevoerd die de dood op z’n minst versnelden. De wettelijke regeling kwam er dus, maar veel vragen bleven. Nadat de beperking wat leeftijd betreft door een wetswijziging werd afgeschaft, woedt momenteel de discussie rond de vraag hoe men moet omgaan met een verzoek voor euthanasie op grond van ondraaglijk ‘psychisch lijden’. Een oproep eerder dit jaar waarbij een aantal artsen vroegen om meer terughoudendheid op dit vlak, zette de debatten in gang.

Beachpraise

Beachpraise31De zomer bleef blijkbaar nog even duren, maar voor de scholieren kwam er op 1 september een einde aan: de schoolbanken dienen weer gevuld te worden en bergen kennis liggen te wachten om doorgegeven te worden. Het afscheid van twee vakantiemaanden werd nog verzacht door een muzikale happening: het jaarlijkse Beachpraise. Een ideale gelegenheid om iedereen nog even te zien, van de muziek te genieten, maar vooral: deel te nemen aan de praise. Drie groepen op de affiche: de opening was voor de Closer Walk Jazz Band. Daarna maakte Laure Manda haar opwachting. Met een zeer getalenteerde band bracht ze een reeks liederen die er mocht zijn. Jammer genoeg zal een deel van de boodschap langs het publiek zijn heen gegaan omdat alles Franstalig was, maar voor wie van de andere kant van de taalgrens gekomen was, was dit ideaal.

Nieuwsbrief