slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Inclusief zorgonderwijs bij De Springplank

September betekent voor School met dSmdBDeSpringplankOpening17e Bijbel De Springplank niet alleen het begin van een nieuw schooljaar, maar ook de start van een nieuw initiatief. De school uit Aarschot biedt voortaan ook inclusief zorgonderwijs aan. Dat houdt in dat kinderen met en zonder beperking samen leren in dezelfde zorgomgeving. Daardoor kunnen alle kinderen van een gezin, of ze nu extra hulp nodig hebben of niet, samen naar school gaan en opgroeien binnen dezelfde gemeenschap.

De Springplank kiest bewust voor een persoonlijke aanpak voor elk kind. Uitgangspunt is de overtuiging dat elk kind uniek is en recht heeft op een optimale ontwikkeling. Een zorgteam van leerkrachten en therapeuten werkt op maat van het kind een aangepast traject uit. Het aanbod is aangepast aan ieders talent en competenties. Elke dag wordt gestart in de thuisklas en daarna volgen de kinderen de lessen in de klassen die het best passen bij hun eigen traject. Tijdens de speeltijd is er aandacht voor verbinding en wordt er een begeleid speelaanbod voorzien, of de mogelijkheid tot snoezelen.

Bijkomende psychologische bijstand na Corona

InterCom210831 TerugbetalingPsychologischeHulpBudget en aanbod blijft beperkt.

De Coronacrisis heeft niet alleen slachtoffers gemaakt op fysiek vlak. Veel mensen hadden mentale klachten door Covid-19. En net zoals de crisis op medisch vlak nog altijd niet achter de rug is, blijven de psychische klachten aanhouden. Om de bevolking hierbij te helpen, hebben de RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector van de psychologen een akkoord bereikt om vanaf 1 september een financiële tussenkomst te voorzien. Iedereen erkent dat die hard nodig is, maar de overeenkomst is lang niet op iedere psycholoog van toepassing en het budget dat de overheid ter beschikking stelt, is te beperkt.

Het nieuws werd uitgebreid en enthousiast aangekondigd in de media: volwassenen hebben voortaan recht op gemiddeld 8 rechtstreeks terugbetaalde sessies van 11 euro per jaar. Daarvoor is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig en wordt het federale budget verhoogd. Jef De Vriese van het Centrum voor Pastorale Counseling en zelf klinisch psycholoog, maakt verschillende kanttekeningen:

ETF: Jaarverslag 2020

InterCom210831 ETFjaarverslag2020CoverLQDe zomertijd is het uitgelezen moment om een jaarverslag te presenteren. Ook de Evangelische Theologische Faculteit blikt uitgebreid terug op wat er in 2020 gebeurd is. Zo’n verslag kan niet zonder het fenomeen dat het afgelopen jaar een totaal onverwachte wending heeft gegeven: corona. Net zoals iedereen, was het voor de ETF een jaar van aanpassing en improvisatie. Een uitzonderlijk jaar dus, maar daarom niet noodzakelijk een tegenvallend jaar.

Op 16 maart 2020 werden de gewone lessen stopgezet en moest er overgeschakeld worden op online-onderwijs. Medewerkers moesten van thuis uit werken, veel activiteiten werden opgeschort en kort daarna werden ook de bezoekmogelijkheden van de bibliotheek sterk ingeperkt. De interne studenten brachten enkele maanden thuis door.De examens van het academiejaar konden nog wel op de campus plaatsvinden, onder strikte maatregelen.

Water, modder en slib

InterCom210831 MusketiersVerviersDe 4e Musketier helpt na overstromingen

De leden van de christelijke organisatie de ‘4e Musketier’ kennen het water van de Ardennen. Tijdens de karakterweekenden trekken de deelnemers op een bepaald moment tot op hun middel door een rivier. Ook hulpverlening is de musketiers niet vreemd: herhaaldelijk trokken ze naar Afrika om de bevolking daar bij te staan. Afgelopen zomer combineerden ze de twee: nadat een deel van Wallonië zwaar getroffen was door de overstroomde waterlopen, ging een groep hulp bieden in Verviers en andere plaatsen, waar er een ware ravage was aangericht. In heel wat huizen hadden immers heel wat mensen tot hun middel (en hoge) in het water gestaan, en waren huizen en meubilair zwaar aangetast.

Henk van Dorp, enthousiaste Musketier maar ook medewerker van Vianova, was een van de deelnemers aan de opruimactie. Zodra hij besefte door welke ramp de Ardense valleien getroffen besloot hij om met een aantal mede-musketiers daadwerkelijke hulp te gaan bieden:

Overstromingen Wallonië

InterCom20831 FEGeupenVerschillende kerken getroffen door het water

De natste juli-maand ooit was niet alleen onaangenaam voor wie op zoek was naar mooi zomerweer in eigen land, maar vooral catastrofaal in het Oosten van België. Nog altijd zijn in de Ardennen de sporen van de overstromingen te zien, en het zal zeker tot volgend jaar duren voordat alle puin geruimd is. Er zijn ook tientallen doden te betreuren. Hoe lang de herbouw zal duren, weet niemand te zeggen. Heel wat huizen zijn onbewoonbaar en veel bedrijven zijn getroffen. Ook kerken werden niet gespaard.

Water uit de Ardennen kennen we in de eerste plaats als bronwater, maar ook van pittoreske riviertjes in schilderachtige valleien. Dat die soms uit hun oever kunnen treden, is bekend, maar de verwoestende kracht van de water- en modderstromen die vorige maand door de dalen raasden, was ongezien. Vooral aan de oever van de Vesder – of Weser, zoals die in het Duitstalige deel van ons land heet – was de vernietiging totaal.

Groen en Rood zetten het licht op oranje

InterCom210622 ConflictIsraelPalestijnenGoedkope veroordelingen kunnen dure fouten zijn.

Er is wellicht geen conflict in de wereld waar zoveel mensen een mening over hebben, en waarvoor zo weinigen een oplossing weten, als de explosieve situatie in het Midden-Oosten. Dat bleek alleszins tijdens de heropleving van het geweld, afgelopen maand, in Israël. Net voor het einde van de ramadan braken er tal van onlusten uit, en werden er vanuit Gaza een hele reeks raketten afgeschoten, die dit keer zelfs Tel-Aviv bereikten. De aanvallen werden grotendeels onderschept door het Israëlische leger en tegelijk ook krachtig beantwoord. Een wapenstilstand maakte na twee weken een einde aan het geweld, maar van een oplossing was uiteraard geen sprake.

Vanuit alle hoeken van de wereld kwamen er commentaren op de vijandelijkheden. Ook in België lieten verschillende politieke partijen hun visie op het conflict horen. Binnen de regering bleken er sterk uiteenlopende meningen te zijn. Het meest uitgesproken waren de linkse partijen Vooruit en Groen.

Nieuwsbrief