slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Voorbij het contrast …

Logo OM SotCcolorDe kruisstaties van Operatie Mobilisatie

De kruisweg, de tocht van Christus naar het kruis, neemt een prominente plaats in binnen veel katholieke kerken. De verschillende gebeurtenissen die deel uitmaken van het verhaal van het lijden van Christus, worden afgebeeld in een aantal staties. De eeuwenoude gewoonte om de laatste uren van Jezus voor zijn sterven in beelden weer te geven, gaf enkele artiesten van Operatie Mobilisatie de inspiratie om het project ‘Stations of the Cross’ te organiseren. Twee jaar geleden gebeurde dat in Brussel, dit jaar gaat het evenement op verschillende locaties in België door.

 

Een unieke combinatie van diverse kunstvormen die een beeld geven van het bekende verhaal uit het evangelie. Een goede reden om te gaan spreken met Wendy Bartel, creatief directeur van het project.                                           
“We focussen ons dit jaar op een aantal kwesties rond het lijden en sterven van Christus. We stellen ons vragen als ‘waar was God tijdens dit gebeuren?’, ‘Wat verwachtten de mensen van God?’ en ‘wat verwachtte God van de mensen?’ We kijken naar wat er gebeurde toen Jezus naar onze donkere en chaotische aarde kwam en uiteindelijk de gebroken relatie tussen God en mens herstelde. De aanpak is duidelijk anders dan de traditionele manier van werken, maar we hopen dat op die manier ook deuren opengaan en er een nieuw perspectief geboden wordt”.

Het vertrekpunt van het project is dus niet zozeer iedere traditionele ‘statie’ afzonderlijk als wel de reis in z’n geheel en de vastberadenheid van Christus om door de donkere momenten te gaan, waarin Hij van Zijn Vader gescheiden zou zijn. Hij was daarbij bereid om tot het uiterste te gaan: te sterven om de relatie tussen God en mensen opnieuw te herstellen.
In het hele project nemen muziek en dans een belangrijke plaats in. Je zou het een multidisciplinair concert kunnen noemen. Daarnaast zijn er verschillende vormen van beeldende kunst. De rode draad van het verhaal is de tocht van Christus naar het kruis en dan verder naar de Verrijzenis. Het wordt in verschillende etappen verteld, waarbij ook de kunstvormen variëren. Het geheel is dit keer wat minder omvangrijk dan de vorige keer omdat alles steeds opnieuw opgebouwd en afgebroken moeten worden. Maar op die manier kan het evenement op verschillende plaatsen bezocht worden.

Wendy: “We hopen dat, door de manier waarop we het verhaal brengen, de mensen gaan nadenken over hun eigen levensreis. We hopen dat ze zich vragen gaan stellen over de rol die Jezus in die reis speelt. Dat ze zich afvragen waar ze zelf staan en waar ze zelf zouden willen staan. Het draait dus allemaal rond het concept ‘tocht’, zoals het oorspronkelijk idee van de kruisstaties ook een ‘tocht’ beschrijft”.

Wendy is op verschillende manieren in het project betrokken: “Ik maak zelf een aantal schilderijen, maar ik coördineer ook het werk van de verschillende artiesten en ik sta ook in voor heel wat praktische zaken.Ik ben al van bij het begin bij het project betrokken, dus bij het vastleggen van het thema en ik zal de artiesten ook helpen bij het uitwerken van het onderwerp. Het is uiteindelijk ook de bedoeling dat het een samenhangend geheel wordt”.

Is dit de eerste keer dat je zo’n project doet?
“Het is inderdaad de eerste keer dat ik zoiets doe en het is een hele uitdaging om alle artiesten samen te krijgen en ze leiding te geven. Van ons eigen OM-team zijn dat er drie, we hebben er nog 5 of 6 die van andere plaatsen komen, maar het team groeit nog”.

Het concept van de Stations of the Cross is heel beeldend en daarom wat lastig om te verwoorden. Toch een poging: als mensen op een van de locaties binnenkomen, dan hebben ze allereerst de tijd om de verschillende beeldende objecten te bekijken die er tentoongesteld worden. Daarna start het concertgedeelte en dat is een mix van muziek, beelden en dans die de mensen door de tocht van Jezus naar het kruis voert. Vervolgens is er een tijd van interactie met de kunstenaars voorzien, waarbij ruim de gelegenheid zal zijn om vragen te stellen. De bedoeling is dan ook dat er gesprekken op gang komen.

Als je schilderijen over het Paasverhaal maakt, zijn dat dan de traditionele afbeeldingen van het kruis, het lege graf, en dergelijke?
“Mijn benadering van kunst en spiritualiteit is niet echt standaard. De bijdrage die ik aan Stations of the Cross lever, zal niet iedereen als een specifiek ‘Paaswerk’ beschouwen. Door mijn manier van werken wil ik in de eerste plaats vragen oproepen, zoals ‘waar gat het over, wat wil ze hier mee zeggen’?. Mijn werk is dit keer eerder abstract en het vraagt om meer uitleg. Ik zal die ook graag geven”.

Stellen mensen effectief vragen?
“Ja, dat gebeurt. Door de taalbarrière (Wendy is afkomstig uit Amerika, maar woont nu in het Franstalige deel van ons land) is het wel eens moeilijk om ze goed te beantwoorden, maar ik heb al goede gesprekken gehad met mensen die naar mijn werken komen kijken. Dan kan ik ook iets van mijn geloof delen”.

Wat betekent Pasen voor je persoonlijk?
“Het gaat over de oorsprong van mijn hoop. Het gaat over Christus die het door zijn offermogelijk mogelijk  heeft gemaakt dat ik contact met God kon krijgen. Hij heeft het voorbeeld gegeven van liefde die tot het uiterste gaat. Liefde die mensen kan verlossen. Dat is waarvoor ik wil leven. Het is boeiend omdat aan anderen uit te leggen, want ik weet dat de realiteit van een relatie met Christus voor veel mensen moeilijk te bevatten is. Er is natuurlijk de Heilige Geest die het verstand van een mens verlicht. In het begin kan iemand heel terughoudend zijn wanneer die de boodschap van opofferende liefde hoort – het is ook iets vreemds in deze wereld. Maar het is heel opwindend als iemand het toch begrijpt”

Wie Stations of the Cross wil meemaken, kan dat op de volgende locaties en momenten.

Donderdag 13 april 2017, 19:30 u.
OM België, Fabrieksstraat 63, 1930 Zaventem

Vrijdag 14 april 2017, 19:30 u.
Plaats: Collège St Guibert (réfectoire - pl. St Guibert), Place Saint-Guibert 40-42, 5030 Gembloux

Zondag 16 april, 10:30 u.
Le Bouche à Oreille, Rue Félix Hap 11, 1040 Etterbeek

Meer info op de website van Operatie Mobilisatie
http://www.be.om.org/nl/sotc/16-interactive-stations

Nieuwsbrief