slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Erediensten onder vuur …

InterCom170420 SubsidiesEredienstenAls het van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten afhangt, worden de verschillende erediensten in ons land niet langer gesubsidieerd. Wie had gedacht dat met het afschaffen van de uitzendingen van de levensbeschouwelijke verenigingen de aversie tegen religie in de openbare ruimte beëindigd zou zijn, heeft zich vergist. Niet alleen is er sindsdien heel wat inkt gevloeid over de vraag of het huidige systeem van de levensbeschouwelijke lessen in het officieel onderwijs moet blijven voortbestaan (en de discussie is nog lang niet gesloten), ook de vraag of de godsdiensten überhaupt recht hebben op overheidsgeld wordt nu hardop gesteld.

Zoals eerder ook het geval was, is het moslimextremisme de aanleiding om het thema aan te snijden. De angst dat extreme organisaties ingang vinden in de maatschappij via de (al dan niet erkende) moskeeën in ons land, geeft voeding aan de stelling dat godsdienst en geloof best op geen enkele manier gesubsidieerd zou moeten worden.

Het recente referendum in Turkije bracht de zaak in een stroomversnelling, omdat de overheid (en zeker de bevoegde minister) er van uit ging dat het ‘pro-Erdogan’-kamp ruimschoots gebruik kon maken van het netwerk van de Diyanet-moskeeën. Onmiddellijk werd het voorstel gedaan om de erkenning van een aantal islamitische bedehuizen stop te zetten.

In een interview met de Standaard benadrukt Rutten dat ze het niet eens is met de aanpak van Homans. In plaats van enkele erkenning te schrappen, zou beter het volledige systeem van subsidiëring aangepakt moeten worden. Het gaat daarbij niet zozeer om de erkenning als zodanig – een kwaliteitslabel zou zinvol kunnen zijn - maar vooral om het geld dat daarbij nodig is.

Om de scheiding tussen Kerk en Staat te bekrachtigen, wil Open VLD grondwetsartikel 181 (dat de financiering van de erediensten regelt) voor herziening vatbaar verklaren. Rutten is van mening dat de erediensten zichzelf moeten bedruipen en wil niet dat de overheid – die toch al veel geld te kort komt – moet instaan om een geloof te onderhouden. Wel is ze bereid om het patrimonium buiten de discussie te laten: historisch waardevolle gebouwen – doorgaans kerken – kunnen wel door de overheid in stand gehouden worden. Hoe de gelovigen hun eigen erediensten moeten bekostigen, moet later worden verduidelijkt.

In een reactie op knack.be liet de CD&V alvast weten niet te vinden te zijn voor een schrapping van de overheidsfinanciering. Volgens de katholieke partij verkleinen de subsidies de nood om geld uit het buitenland te halen en vergemakkelijkt de erkenning de toezicht op religieuze organisaties. Voor de rest vindt CD&V de huidige discussie vrij zinloos: een wijziging van de grondwet is immers niet mogelijk in de huidige legislatuur. De partij benadrukt ook het belang van actief pluralisme. Dat gaat er van uit dat waarden via godsdiensten en levensbeschouwingen op een actieve manier worden uitgedragen en zo dus ook bijdragen aan een betrokken samenleving.


(bron: De Standaard, deredactie.be, knack.be)

Nieuwsbrief