slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

10 dagen in de opperzaal …

LogoGebedsnetwerkVVPWat doen we met de vaststelling dat de Kerk in onze maatschappij meer en meer onder druk komt te staan? De reactie van het Gebedsnetwerk (een van de partners in het Gebedsplatform Vlaanderen van de EAV) reageert: in tijden van druk en vervolging is God bijzonder nabij en wordt Zijn kracht manifest. Het is Zijn gelegenheid om Zijn Koninkrijk te laten zien.

Dit jaar wordt op veel plaatsen herdacht dat exact 500 jaar geleden de Reformatie plaatsvond. Als we er over nadenken, dan ligt de conclusie al snel voor de hand: Nu heeft Europa een echte reformatie net zo hard nodig als in de tijd van Luther. De roep om een opwekking is sterk – maar een herleving komt niet van onderuit, niet uit menselijke plannen of ideeën.

 

Elke opwekking is anders, het gaat nooit om een kopie van de vorige. Ons land en ons continent hebben meer dan ooit een aanraking van God nodig. En als die er komt, is dat niet omdat deze wereld het verdient of er zelfs maar om vraagt, maar omdat God genadig is en wil dat iedereen behouden wordt.

Veel christenen willen veel doen om een verandering op gang te brengen. Een bijzonder effectieve methode is gebed. Daarom doet het Gebedsnetwerk een oproep om de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren (dus van 25 mei tot en met 3 juni) intensief te bidden. Het voorbeeld is wat de apostelen en de 120 leerlingen deden in het boek Handelingen.

“Het is niet zozeer de bedoeling om in die 10 dagen veel gebedssamenkomsten te organiseren. Het gaat er eerder om dat ieder persoonlijk die periode gebed echt tot een absolute prioriteit maakt en intensifieert. Het is een oorlogsverklaring aan elke gebedsloosheid en gebedsarmoede in onze eigen ziel en in onze gemeenten”.

Het Gebedsnetwerk geeft 8 tips om deze 10 dagen tot hun recht te laten komen.

-       Schuif in deze tien dagen maximaal andere activiteiten of verplichtingen aan de kant: hoe belangrijk engagementen ook zijn, een afspraak met de Koning van het heelal staat nog altijd boven andere prioriteiten, of niet?

-      Neem telkens de béste tijd van de dag: de tijd dat je het frist bent. God verdient het beste, nietwaar?

-      Kies dan ook de beste plaats waar je tot rust kan komen. Ga in je 'binnenkamer', waar je niet gestoord wordt, of ga elders naar een plaats waar je Hem gemakkelijker kan ontmoeten.

-      Neem voldoende lange tijd om bij Hem te zijn: we raken pas in diepere lagen van onze ziel en geest als we tijd nemen! Trek je desnoods ergens een ganse dag terug.

-      Verander eens in je gebedstijden, gebedsplaatsen, gebedsroutines: breek uit vastgeroeste patronen, ga uit je comfortzone, ga gebedswandelen, probeer nieuwe wegen en frisse manieren.

-      Neem contact op met andere gemotiveerde bidders in die periode, en spreek af om dit samen te doen, om elkaar aan te vuren.

-      Als er een gebedshuis in je buurt is, ga daarheen om er, alleen of met anderen, uren tijd met God door te brengen.

- Vasten kan zeker helpen om intenser te bidden, om jezelf vrij te vechten van de zuigkracht van deze wereld, en dieper contact met God te krijgen.

“In ieder geval, ga voor een persoonlijke doorbraak in alle situaties van je leven waar doodsheid binnengeslopen is. Verbreek alle gebedsloosheid, verstrooidheid, moeheid, ontmoediging en ongeloof. Kom bewust in Gods rust, leg je te drukke werken af, verwacht iets níeuws van Hem. De verhoring van dit gebed is gegarandeerd: in Gods tegenwoordigheid vertoeven is reeds de beloning zelf”, aldus het Gebedsnetwerk.  

 

Nieuwsbrief