slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

30 dagen gebed voor de moslimwereld

InterCom170511 30DagenGebedOp 27 mei begint dit jaar de Ramadan, de vastenmaand van de moslims. Voor veel christenen, wereldwijd, de gelegenheid om in die periode extra te bidden voor de moslims. Vorig jaar hebben naar schatting 1 miljoen christenen de gebedsgids van de organisatie ’30 dagen’ om gericht te bidden. In 1993 werden de ’30 dagen’ voor het eerst georganiseerd en tegenwoordig verschijnt de gids in 30 verschillende talen. “Ons verlangen is dat deze gids volgelingen van Christus helpt om iets van de diversiteit binnen de moslimwereld te zien en vanuit die kennis te bidden en bewuster te worden van Gods liefde voor moslims. Ons doel is om u tijdens de 30 dagen van de Ramadan te verenigen, om uw gebeden te richten op het zegenen van moslims”.

 

Dit jaar ligt de focus van de actie vooral op het gebed voor gezinnen. “Wat kan er mooier maar op tijden ook ingewikkelder zijn dan ons gezinsleven? Het bepaalt voor een groot deel wie we zijn. Geen enkel gezin is hetzelfde, want het wordt door heel veel verschillende factoren bepaald. Wanneer we het gezinsleven in de moslimwereld onderzoeken, zullen we zowel overeenkomsten als verschillen zien”.

Net zoals in de Westerse wereld valt er in de moslimwereld een enorme diversiteit waar te nemen. Ook in het Midden-Oosten of Noord-Afrika – om maar enkele regio’s te noemen – worden moslimfamilies beïnvloed door cultuur, traditie, onderwijs, ervaring en mogelijkheden. Iedere generatie past zich aan door de invloed van maatschappij en technologie. Toch zijn er een aantal dingen universeel en van alle tijden: ouders brengen offers zodat hun kinderen betere mogelijkheden in de samenleving krijgen. Ze maken zich zorgen over hun kinderen die opgroeien in een maatschappij die steeds onvoorspelbaarder wordt. “Dat brengt mensen van andere continenten, culturen en religie ook heel dichtbij en zo kunnen we vanuit een gedeelde ervaring voor hen bidden”.

De brochure van ‘30 dagen gebed’ bevat informatie over de islam en over moslimgezinnen. “De uitgave heeft als doel dat de liefde van God voor moslims uw gebeden voor moslimgezinnen leidt en u en uw familie aanspoort om die liefde te laten zien aan de mensen om u heen”.

De gebedsgids geeft voorbeelden van gezinnen uit alle delen van de wereld, en geeft voor iedere dag een aantal concrete gebedspunten. In InterCom sAmen zullen we daar de komende weken een aantal voorbeelden van geven. Maar uiteraard kunt u de brochure ook zelf aanschaffen. De gebedsgids kan voor 3,50 euro gekocht worden via de website van de organisatie www.30dagen.nl. Via dezelfde site kan ook een PDF worden gedownload – helaas niet gratis. 

Het doel van ‘30 dagen’ is christenen op te roepen met liefde en respect te bidden voor moslims wereldwijd. Door dat te doen hopen we dat…

- Christenen moslims beter leren begrijpen, hun geloof en de enorme diversiteit in culturen en gebruiken.

- Christenen wereldwijd meer met begrip, liefde en compassie zullen reageren op de noden onder moslims.

- Onder moslimvolken meer belangstelling voor Jezus Christus zal groeien.

Meer info over de organisatie op www.30dagen.nl

 

Nieuwsbrief