slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Bouwen aan je gezin in Zaventem

InterCom170830 FamilyBuildersOuders dromen van een goede toekomst voor hun kinderen. Maar wat houdt die droom in? Is het dat de kinderen een goed diploma halen, een goedbetaalde job vinden en uiteindelijk goed getrouwd geraken? Welke rol speelt de karaktervorming in de opvoeding? Help je de kinderen in hun geestelijk leven of laat je dat werk over aan de zondagsschool? Vaak beperken we ons op geestelijk vlak tot een verhaaltje voor het slapen gaan. Actief met je kinderen over God spreken, is noodzakelijk, maar hoe doe je dat? Juist omdat het onbekend is, weten we vaak niet op welke manier we het beste bouwen aan het geestelijk welzijn van onze kinderen. Jef De Vriese stelt vast dat het vandaag de dag niet gemakkelijk is om voldoende tijd uit te trekken voor de nodige gesprekken.

 

Uiteindelijk hebben beide ouders doorgaans een job, waardoor er maar weinig tijd overblijft. De weinige momenten die we dan toch hebben, beschouwen we als ‘quality time’, maar daarmee kunnen we ook onszelf misleiden. Jef: “Kwaliteit heeft ook kwantiteit nodig. En verder: als je tijd maakt als gezin – een keer per week bijvoorbeeld - hoe vul je die dan in? Dat zijn zaken waar Family Builders zich op focust. Er moet inderdaad in de gezinnen zodanig veel gebeuren dat er te weinig wordt stilgestaan bij wat wezenlijk is. We moeten ons de vraag stellen wat de kinderen geestelijk en emotioneel nodig hebben. Als we kinderen niet geven wat ze echt nodig hebben, moeten we niet verbaasd zijn dat onze jongeren en tieners later de gemeente verlaten of geen keuze voor Christus maken. Mijn boodschap is: als je niet een avond per week voor het gezin apart kan zetten, dan kan dat later desastreus zijn. Natuurlijk zijn er veel andere dingen te doen, maar het is uiteindelijk een kwestie van prioriteiten”.

En het volgen van een programma van Family Builders zorgt ervoor dat die problemen niet voorkomen?

“Nee, het volgen van een dag over Family Builders betekent niet dat je bepaalde garanties krijgt, maar als je bewust met de geestelijke opvoeding bezig bent, is de kans op een goed resultaat toch veel groter”.

Zijn de christelijke gezinnen over het algemeen veel bezig met de geestelijke opvoeding?

“Onze ervaring is in ieder geval dat er maar relatief weinig mensen komen als we een dag over dit thema organiseren. Zijn ze ermee bezig, dat kunnen we moeilijk inschatten”.

De mensen die wel komen, wat krijgen ze op zo’n dag te horen?

Jef: “Er wordt het een en ander verteld over de verantwoordelijkheid van ouders: wat gebeurt er met de kinderen in de gemeente en wat is je eigen taak? Hoe ga ik om met regels en met orde? Hoe geef je Bijbelse waarheden door? Hoe bouw je emotionele hechting met de kinderen? En vooral: hoe doe je dat op een spontane en praktische wijze, waarbij je niet preekt, maar voornamelijk voorleeft? De Bijbel spreekt over ‘inprenten’ en wij gebruiken dat woord vaak in de onderwijzende betekenis – in de zin dus van informatie doorgeven. Maar het moet ook interessant zijn, je moet er als kind emotioneel door geraakt worden. En het moet zichtbaar zijn in het leven van de ouders. Maar we worden tegenwoordig veel eerder emotioneel geraakt door bijvoorbeeld de televisie. Daar worden we in ons denken bezig gehouden met dingen die interessant lijken. Kunnen we die interesse bij onze kinderen ook wekken voor het gezinsleven, voor het leven met God en voor wat er in de gemeente gebeurt?” 

En wat heeft Family Builders op dat vlak te bieden?

“Er zijn materialen om de ouders te helpen om de ideeën in de praktijk om te zetten. Zo kan je een avond in de week aan de slag gaan in je eigen gezin”.

Heel lang werd het gezin beschouwd als de hoeksteen van de maatschappij. Tegenwoordig lijkt dat veel minder het geval te zijn. Het aantal gezinnen waar vader, moeder en de kinderen nog allemaal bij elkaar zijn, daalt. En toch zijn goede relaties cruciaal: “Het gezin en het huwelijk zoals de Bijbel dat beschrijft, is datgene wat God als beeld gegeven heeft van wie Hij is en hoe wij met elkaar horen om te gaan. We moeten leren om de belangrijkste dingen van de ene op de andere generatie over te brengen. Daar moet ook de gemeente voldoende aandacht aan besteden. Doen we dat niet, dan verwaarlozen we de kern van wat ‘gemeente zijn’ is”.

De volgende ‘Family Builders’-dag gaat door op 16 september in het gebouw van OM, Fabrieksstraat 63, 1930 Zaventem, van 10:00 u. – 16:00 u. . Het thema is algemeen, dat wil zeggen dat het hele programma gepresenteerd wordt. Aan het einde van de dag zouden ouders in staat moeten zijn om het zelf thuis toe te passen. Meer info en inschrijven: https://www.pastoralecounseling.org/nieuws/family-builders-bouwen-aan-je-gezin/

 

 

Nieuwsbrief