slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Modellen voor oplossingen

FotHoetJef05De inmiddels 73-jarige Jef Hoet heeft heel zijn leven al een pastorale bewogenheid gehad, maar sinds zijn pensionering – inmiddels al weer 10 jaar geleden – is de hulpverlening bijna een voltijdse bezigheid. Als bestuurder in een aantal vzw’s - zoals Bethesda en SIMILES-Geel (een zelfhulpgroep die familieleden van mensen met een psychische beperking helpt om met de psychisch gehandicapte – en de daarmee samengaande gedragsstoornissen, om te gaan) -  maar ook als actief hulpverlener. Regelmatig krijgen hij en zijn vrouw Tilly vragen doorgespeeld en probeert hij daar zo goed mogelijk op in te gaan. Daarbij past hij een aantal modellen toe, die bijdragen aan een effectieve hulpverlening.

 

Voor dronkaards en gemeenteleden

Hulpverleningsmodellen zijn niet nieuw. Bekend is bijvoorbeeld het twaalfstappenplan van de AA (Anonieme Alcoholisten), dat in de jaren ’30 van de vorige werd opgesteld en dat zowel als een hulpverlenings- als een zelfhulpstrategie is. Het is zeker niet alleen van toepassing op christenen, maar het heeft veel ontleend aan de Bijbel. Het model vertrekt vanuit de vaststelling dat de verslaafde machteloos staat ten opzichte van wat hem in een uitzichtloze situatie gebracht heeft. Om daar uit te geraken is er een inkeer nodig, het besef dat er een Macht is, groter dan onszelf, die een mens weer geestelijk gezond kan maken. Vanuit Bijbels perspectief spreken we dan over God. Op basis van de inkeer moet een mens tot ommekeer komen, en zijn leven toevertrouwen aan God. In de bewerking van het 12-stappenplan spelen begrippen als zondebesef, wedergeboorte en vergiffenis een belangrijke rol. Het uiteindelijke doel is verandering en herstel.

Een model dat direct gebaseerd is op de Bijbel, is het Petrusmodel – gebaseerd op het gedeelte 2 Petrus 1:5-7, de bouwstenen van groei naar geestelijke volwassenheid. De acht stappen in dit model zijn: geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en uiteindelijk de liefde jegens allen. Je kunt het beschouwen als een soort ‘bijscholing’, waardoor je steeds een stap verder komt. Jef: “Of het probleem nu gaat over een huwelijk, of om iets anders, je moet beginnen met geloof. Als je niet gelooft, zal je er niets van bakken, maar als je wel gelooft, dan wil je er voor gaan. Dat is de deugd: de bereidheid om je geloof in praktijk om te zetten”.

Het leven is een dropping

Een model dat populair is inde christelijke hulpverlening is het Emmaüsmodel. Het is gebaseerd op het Bijbelverhaal waarin twee volgelingen van Jezus, drie dagen na Zijn kruisiging, terug naar hun huis in Emmaüs vertrekken en totaal in de war zijn door wat ze gehoord hebben over de Opstanding. Onderweg voegt Jezus zich bij hen en begint de Bijbel uit te leggen. Op die manier begrijpen ze wat er gebeurd is en wordt hun beeld omgedraaid. Bij dit model gaat het om een empatische benaderingswijze, die door de juiste vraagstelling, een aangepaste uitleg, een warme uitstraling en een herkenbaar symbool mensen tot inzicht brengt. Een belangrijk element in het hele verhaal is dat Jezus een eind met hen mee gaat, en zo is het ook de bedoeling dat de hulpverlener mee stapt met degene die hulp vraagt. 

Een opvallende benadering is het ‘droppingmodel’, niet toevallig ontleend aan het voorbeeld van een militaire dropping: Jef bracht een groot deel van zijn beroepsleven in het leger door. In dit model wordt het leven beschouwd als een opeenvolging van etappes, gescheiden door haltes waarbij we de vorige etappe evalueren en ons bezinnen over de aanpak van de volgende etappe. Het hele proces wordt samengevat in het letterwoord PIORLA, dat staat voor Probleemstelling, Inlichtingen, Opdracht, Realisatie, Logistiek en Anderen. Dit model is sterk aangewezen bij het uitstippelen van de eigen levenswandel: 

Heeft Jef een voorkeur voor een bepaald pastoraal model? “Als het gaat om hulpverlening binnen de gemeente, dan ga ik vaak naar het Petrusmodel. In andere gevallen gebruik ik eerder het 12-stappenplan of het droppingmodel. Ik denk dat er ook nog modellen zijn. Ik heb nooit echt voor een hulpverlenend beroep gestudeerd, al heb ik me wel bijgeschoold. Veel mensen zullen een eigen model hebben, en ik heb gezocht naar modellen die verenigbaar zijn met de Bijbel. Er is een verschil tussen iemand die iemand die openstaat voor de Bijbel en iemand die er niet voor open staat. Bij mensen die heel diep in de problematiek zitten, is het 12-stappenplan aangewezen, terwijl het droppingmodel meer iets is voor mensen die aan hun leven willen timmeren. Het Emmaüsmodel is er in de eerste plaats voor mensen die op een of andere manier toch al van uit gaan dat God bestaat. Nu, ik ga niet bij iedere vraag om hulpverlening analyseren welk model ik het beste zou gebruiken – er zit ook iets spontaans in het hele gebeuren. Soms kies ik bewust voor een bepaald model, en dan weet ik aan de hand van de vooruitgang of er een oplossing kan komen”. 

Is de hulpverlening een vorm van evangelisatie?

“Op zich mag je hulpverlening niet gebruiken als evangelisatiemiddel. Ik bedoel daarmee dat wanneer ik ergens wordt gevraagd om hulp te bieden, ik niet de Bijbel bovenhaal er daar uit gaat voorlezen. Ik geef wel Bijbelse principes door, maar ik noem geen teksten of verwijzingen. Ik werk vaak met ongelovigen, en ergens wil ik ze toch ook de weg naar God wijzen.Als mensen meer willen weten, dan kan ik ze natuurlijk wel op weg helpen. Ik moet zaaien, maar ik zou inderdaad tegelijk ook willen maaien en oogsten”.  

Is de Bijbel een goed handboek bij de hulpverlening?

Jef: “De Bijbel is geen gemakkelijk boek, het is geen systematisch handboek. Als je bijvoorbeeld een bijbelstudie over het huwelijk wilt geven, dan moet je heel wat stukken bij elkaar puzzelen. Toch houd ik van thematische bijbelstudies. Ik wil vooral weten: wat kan ik er mee doen en wat is de link tussen de Bijbel en het dagelijkse leven?Ik houd ook van predikanten die op een heel praktische manier preken”.

Na de thema-avond over Pastorale Modellen gaat er een nieuwe bijeenkomst door specifiek over het Emmaüsmodel, dat door Gerrit Houtman van Bethesda wordt uitgelegd. De lezing duurt ongeveer een uur en een kwartier, daarna is er gelegenheid voor vragen en kan er ruimschoots nagepraat worden. De inkom is gratis, al wordt een vrijwillige gift op prijs gesteld. De thema-avond in de Feestzaal aan de Postelarenweg 66-68 in Mol. Datum: 21/11/2017 - de deuren gaan open om 19:45 u., het programma start om 20:00 u. 

Meer info: bij David Thierfeldt van het Christelijk Centrum Mol ‘De Regenboog’, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0575/553330.

 

 

 

Nieuwsbrief