slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Voor recht…

FotSintobinRuth01Studentenzondag op 15 oktober 2017 

Op 15 oktober organiseren Ichtus Vlaanderen en de EAV de studentenzondag, een dag waarop we stilstaan bij en bidden voor studenten en het studentenwerk. Het thema voor deze dag is ‘Voor Recht’ en draait rond hetzelfde als het jaarthema van Ichtus Vlaanderen: recht, gerechtigheid en stemlozen.  

Ik ben enorm geïntrigeerd door de titel van deze studentenzondag. Ik vind het geweldig hoe er met taal gespeeld wordt en er zo, schijnbaar, twee thema’s ontstaan. Enerzijds ‘voorrecht’, een privilege, en anderzijds ‘voor recht’, voor rechtvaardigheid.  

In juni studeerde ik af als Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. Vakken zoals (straf-, jeugd- en algemeen) recht, studie van dader en slachtofferschap, bijzondere wetgeving enzovoort moesten ons helpen nadenken over veiligheidsvraagstukken en meer inzichten te verwerven in dit thema. 

 

Na een bezoek aan de gevangenis van Oudenaarde, klonken er bij mijn medestudenten verontwaardigde reacties over de grootte van de cellen. De ene vond ze te groot, de andere te klein. Er was verbazing dat de gedetineerden een televisie, PlayStation en zelfs een vogeltje in hun cel hadden. Kon dit nog als een straf gezien kon worden als gevangenen zoveel luxe op hun cel hadden? “Een straf moet gevoeld worden”, werd hier en daar opgemerkt. Dit hoorden we ook toen Marc Dutroux of, recenter, Ronald Janssen werd opgepakt. Het volk eiste dat zij evenredig leed moesten ondergaan als zij hadden aangericht! Toen de rechter een celstraf uitsprak, steigerde het volk, ons rechtssysteem werd in twijfel getrokken. 

Maar wat is rechtvaardigheid dan en wanneer neemt onze wraaklust het over? Hoe moet ik me als christen hierin positioneren? Jezus was een genadig persoon. Is genade hetzelfde als rechtvaardigheid?  

Afgelopen zomer botsten een aantal studenten op hetzelfde probleem tijdens een bijbelstudie op Formación. In het verhaal van de overspelige vrouw, zien we dat Jezus haar niet straft. Hij is genadig. Enkele studenten hadden moeite om die beslissing van Jezus te aanvaarden. De vrouw had gezondigd, maar bleef ongestraft. Ze vroegen zich af waar de rechtvaardigheid in dit alles was. 

Ik werd tijdens mijn studies niet enkel met het thema ‘voor recht’ geconfronteerd, maar ook met mijn ‘voorrecht’. Tijdens mijn stage in het justitiehuis te Kortrijk, viel me op dat 80% van mijn cliënten uit gebroken thuissituaties kwamen. Mishandeling, ouders met een drugsverslaving, armoede, noem maar op.  Elke cliënt was uniek en toch waren hun verhalen zo gelijklopend. Het deed me beseffen wat een voorrecht het is om niet aan de rand van de maatschappij te zijn opgegroeid. Wat heb ik geluk gehad dat ik niet in armoede ben opgegroeid, dat mijn ouders niet verslaafd zijn, dat ze me stimuleerden een hogere studie aan te vatten. Wie weet hoe mijn verhaal nu zou zijn geweest, indien dit anders was geweest? Natuurlijk speelt niet enkel de opvoeding hierbij een rol. Zowel mijn cliënten als ikzelf hebben verantwoordelijkheid over onze daden.  Toch kan ik het idee dat ik bevoorrecht ben en geluk heb gehad niet van me afschudden.  

Tijdens mijn studie is er een wereld voor mij opengegaan. Ik heb kansen gekregen die ik aan mijn kinderen, maar ook aan anderen kan doorgeven.  Ik ben gaan inzien dat ik het voorrecht heb om voor recht te strijden. Dit vanuit mijn opleiding, mijn welvarende thuis en mijn christelijke achtergrond.  

Samen met de studenten willen we ons het komende jaar verdiepen in dit thema. Nagaan wat rechtvaardigheid is en wat de Bijbel hierover zegt, onderzoeken welk voorrecht we hebben en uitpluizen hoe ze dit in hun studies, kot, studentenstad kunnen inzetten.  

Help ons op studentenzondag om dit waar te maken. Luister naar een studentengetuigenis, nodig iemand van Ichtus uit om een presentatie te geven, bid voor de studenten die in uw kerk zitten of die u hebt uitgezonden naar een andere stad, collecteer voor ons, bouw uw liturgie en uw preek op rond dit thema. Zo kunnen we samen zien hoe studenten hun stem en die van anderen laten horen. 

Wilt u meer weten over de studentenzondag? Ga naar ichtus.be/studentenzondag 

Ruth Sintobin - Ichtus Vlaanderen  

 

 

Nieuwsbrief