slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Petitie tegen expliciete Jongerengids

De jongerengids die onder andere in de Vlaamse scholen wordt verdeeld, krijgt sterk geInterCom171106 PetitieOngerusteOudersmengde reacties. Het ‘Comité Bezorgde Ouders’ heeft intussen een petitie gelanceerd om tegen de gids, die informatie over relaties en seksualiteit aanbiedt en daarbij expliciete tekeningen gebruikt, te protesteren. Volgens het comité is het aan de ouders om hun kinderen op te voeden, ook op het vlak van seksualiteit.

Het initiatief voor de jongerengids gaat uit van de organisatie Ambrassade en wordt gesteund door de Vlaamse Overheid. Er is ook een duidelijke link naar de jongerensite van Sensoa, ‘alles over seks’. De samenstellers zeggen dat ze de jongeren proactief willen informeren. Dat houdt in dat ook kinderen uit het lager onderwijs worden geconfronteerd met veel ‘technische informatie’.

 

Het bezwaar van de ‘Bezorgde Ouders’ richt zich in de eerste plaats tegen het feit dat de informatie enkel gericht is op het genot van seks. Het eerst aangaan van een duurzame relatie en het belang ervan komt niet ter sprake. “Moeten tieners niet eerst relationele vaardigheden ontwikkelen voordat ze aan seks beginnen”, vragen de initiatiefnemers. “Zo niet, dan worden ze emotioneel beschadigd”. De kritiek van de ‘Bezorgde Ouders’ richt zich vooral op de benadering van seksualiteit: “De Jongerengids brengt onze kinderen, tieners en jeugd geen seksuele en relationele vorming, maar een pleidooi voor seksuele vrijheid waar ze recht op zouden hebben. Geen ouder, geen wet, geen instituut mag dit volgens hen verhinderen. Volgens ide visie is het belangrijk dat de tiener er plezier aan beleeft en dat het met wederzijdse toestemming gebeurt. De druk van de ‘peers’ en de wrange, bittere nasmaak tot en met de totale ontreddering bij zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen, ondanks preventie, wordt niet in aanmerking genomen”.

In een reactie in Het Laatste Nieuws stelt Marian Michielsen van de Jongerengids dat ze de commotie begrijpt, maar ze is ook van mening dat ouders het gedrag van hun kinderen onderschatten: “Jongeren zijn daar op die leeft effectief al wel mee bezig. Dan is het beter dat we hen goed informeren, dan dat ze zelf op ontdekkingstocht moeten gaan op het internet. Met deze gids krijgen jongeren de juiste info aangereikt.”.

Kinderrechten
Michielsen kan zich ook niet vinden in het alternatief dat het Comité voorstelt, namelijk dat de ouders zelf instaan voor de seksuele opvoeding van de kinderen: “Dat druist in tegen het kinderrechtenverdrag. Jongeren hebben recht op juiste informatie en precies daarom is de gids in het leven geroepen. Niet alle ouders weten over elk onderwerp even veel en voor velen is en blijft het geen eenvoudig onderwerp om aan de eettafel te bespreken. Met de jongerengids kunnen we garanderen dat alle kinderen de juiste informatie aangereikt krijgen”.

In België is de seksuele meerderjarigheid door de wet vastgesteld op 16 jaar. Het Comité Bezorgde Ouders vraagt zich dan ook af waarom de expliciete informatie over seks wordt meegegeven aan elf- en twaalfjarigen. Op die manier worden kinderen van die leeftijd onrechtstreeks uitgenodigd om seksueel actief te worden. Michielsen erkent ook dat niet elk kind van 11 hier even hard mee bezig is en nuanceert: “In de gids staat overigens ook dat wie er nog niet klaar voor is, het boekje even kan wegleggen en het later opnieuw kan vastnemen. Maar voor de kinderen die er wel klaar voor zijn en niet zo zoekvaardig zijn op het internet, of die het gesprek met hun ouders niet durven aangaan, is de Jongerengids wel het informatiemiddel bij uitstek”.

De koepel va, het Katholiek Onderwijs uitte haar bedenkingen bij de gids. Vooral de verwijzing naar de website allesoverseks.be roept vragen op vanwege de expliciete tekeningen van seksuele handelingen. Bij Sensoa, de makers van de site, zijn ze het daar niet mee eens. Zij verkiezen dat jongeren op hun site terecht komen in plaats van een bezoek te brengen aan pornosites. Wat de jonge leeftijd betreft, stelt Boris Cruyssaert van Sensoa: “De site richt zich in de eerste plaats tot jongeren die ouder zijn dan vijftien, maar als jongeren van 10 of 11 jaar inderdaad met die vragen zitten, bestaat er nog geen andere website die volledige informatie over relaties en seksualiteit biedt voor die jonge groep”.

In Het Nieuwsblad heeft Minister van Jeugd Sven Gatz gereageerd door te zeggen dat hij er voorstander van is om seksualiteit open en bloot te bespreken, zo,der taboes. Hij is van mening dat er slechts een kleine groep niet akkoord gaat met de gids: “Zij getuigen van een nieuwe preutsheid. Maar die preutsheid is verre van algemeen. Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de Vlamingen dnekt dat seksualiteit openlijk besproken kan worden”.

Aantasting privéleven
Het Comité bezorgde ouders stelt dat de ongevraagde overheidsbemoeienis steeds meer het privéleven van kinderen en gezinnen aantast: “De ouders hebben de eindverantwoordelijkheid over de opvoeding van hun kind. Zeker als het gaat over heel gevoelige thema’s zoals seksualiteit en geloof vragen de ouders het recht om vorm te kunnen geven aan de opvoeding van hun kinderen volgens de eigen waarden. Door zo’n gids met vrijheid-blijheid strekking wordt dit onmogelijk. De tieners krijgen de boodschap dat er niks mis is met porno kijken en sexting. Hoe valt dit te rijmen met de wet die porno onder de 18 jaar verbiedt?”

Het Comité vraagt aan de ouders om in actie te schieten. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door naar hun schooldirectie te stappen en hun bezwaren over te brengen. “Wat in de school verdeeld wordt, dient overeen te komen met het opvoedkundig project van de instelling. Hoe meer ouders hun ongenoegen uiten, hoe duidelijker de directie zal kunnen constateren dat de ideologie achter de Jongerengids niet gedeeld wordt door de achterban en hoe groter de kans is dat de directie hier in het vervolg rekening mee zal houden door dergelijke lectuur niet meer mee te geven aan de leerlingen”.

Daarnaast roept het Comité Bezorgde Ouders ook op om een petitie te tekenen om op die manier een heldere boodschap af te geven aan de ministers en de schooldirecties. Wie deze petitie wil onderschrijven kan dat doen op de volgende link:
http://citizengo.org/nl/ed/102244-actie-stop-onze-kinderen-willen-we-zelf-opvoeden?tc=gm


(bronnen: de jongerengids, Comité Bezorgde Ouders, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad)
 

Nieuwsbrief