slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Bronzen beeld 'dakloze Jezus' maakt Belgen ongerust

Homeless Jesus
15-12-2017 door Kerknet | NOS | VRT
In Brugge is er ongerustheid ontstaan over een man die bedolven onder de sneeuw lag te slapen op een bankje. Al was de ongerustheid niet meteen nodig. Na inspectie bleek het te gaan om het beeld Homeless Jesus van de Canadese kunstenaar Timothy Schmalz, schrijven diverse media.

"Stop!", riepen die mensen naar de chauffeur. "Moeten we niets doen voor die mens in nood?," citeert Kerknet. Deze kleine anekdote roept meteen de kracht van het beeld op. De wil om hulp te bieden, is eigenlijk een enorm compliment voor de kunstenaar die net de aandacht wil vestigen op mensen die het moeilijk hebben, voegt VRT Nieuws toe. Het beeld is al levensecht en het laagje sneeuw erop, maakt de gelijkenis huiveringwekkend.

 

 

De Canadese kunstenaar Timothy Schmalz liet zich voor dit beeld inspireren door dit gedeelte uit het Matthe├╝sevangelie: 'Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.'

"Christenen weten zich bijzonder aangesproken door mensen in nood, door daklozen of vluchtelingen," vertelt bisschop Lode Aerts volgens Kerknet. "Ze ontmoeten in deze mensen niet alleen een broeder of zuster in nood, maar ook Jezus zelf."

Nieuwsbrief