slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Teken de petitie voor het behoud van de uitzending van erediensten!

Ondanks de beloften dat de verenigingen betrokken zouden worden bij de ‘religie op radio en TV’, is daar in de praktijk weinig van te zien. Geert Lorein, voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken, merkt op dat het dossier weinig vooruitgang gekend heeft: “Vanaf het begin van het optreden van minister Gatz hebben de levensbeschouwingen (erkende erediensten en vrijzinnig humanisme) in allerlei gesprekken (met betrokken parlementariërs, met de VRT, …) gepoogd tot een goede oplossing te komen voor het wegvallen van de levensbeschouwelijke uitzendingen.

Ook de Federale Synode (via de ARPEE) was hierbij steeds betrokken en heeft hierin een behoorlijke tijdsinvestering gedaan. Dit alles helaas zonder resultaat”. De VRT heeft het TV-programma ‘Wanderlust’ naar voren geschoven als een geschikte opvolger, maar is daar volgens Lorein niet in geslaagd: “Het valt niemand op wat de religie of levensbeschouwing van de geïnterviewde is en het gaat niet om de eredienst, maar om het individu (reductie en individualisering)”.

Binnen het Overleg van Christelijke Kerken in België werd inmiddels al aandacht besteed aan de standpunten van de minister. Er werden verschillende argumenten genoemd waarom de uitzendingen behouden zouden moeten blijven. Belangrijk daarbij is dat deze programma’s een dienstverlening zijn voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen, of die zich niet zover kunnen/willen verplaatsen – zeker in het geval van de minderheidsgodsdiensten, die niet over een groot aantal ‘parochies’ beschikken. “Sport, concerten, en dergelijke, komen op de openbare omroep aan bod en deze uitzendingen laten zien wat er gebeurt in de maatschappij. Ook erediensten gebeuren in de maatschappij: laat die dan ook zien. Religie mag niet achter de voordeur worden geduwd. De minister wil alleen uitzendingen waar gedialogeerd wordt over religie. Moeten we de parallel doortrekken en alleen nog maar besprekingen van voetbalwedstrijden uitzenden, maar de wedstrijden zelf niet meer?”

Er werden nog andere argumenten gegeven, zoals:
- De erediensten zijn verankerd in de Grondwet (anders dan de voetbalclubs) en hebben een maatschappelijk nut en het is dan ook evident dat ze ruimte krijgen in de openbare media.
- Frankrijk (en Nederland) hebben een reputatie van een sterkere scheiding van Kerk en Staat, maar er is wel degelijk ruimte in de openbare media.
- Religie is gevoelige materie en godsdienstvrijheid is een grondrecht. Als de overheid (c.q. de VRT) zich het recht aanmeet de godsdienst te beschrijven, kunnen er gemakkelijk vervelende situaties ontstaan. Het is noodzakelijk dat de levensbeschouwingen zichzelf voorstellen; dit is zowel het standpunt van de religies als het vrijzinnig humanisme.

Het weekblad Tertio heeft intussen ook gereageerd op de ideeën van minister Gatz en een petitie gelanceerd voor het behoud van de uitzendingen van de erediensten: “om te vermijden dat na het einde van de gastprogramma’s nu door Gatz’ programma alle erediensten van het scherm verdwijnen. Aangezien de betrokken religieuze leiders hun stem nauwelijks verheffen, neemt dit opinie blad zijn verantwoordelijkheid. Als dienst aan alle, al dan niet minder mobiele, Vlamingen voor wie een zondag begint net voor De Zevende Dag, met hun eredienst op televisie”.

Wie steun wil betuigen aan de TV-erediensten wordt gevraagd de petitie te ondertekenen. www.tertio.be/petitie-erediensten

Nieuwsbrief