slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Open Doors in Vlaanderen

LogoOpenDoors01

Open Doors heeft onlangs haar jaarlijkse ‘top 50’ van landen waar christenen het meest vervolgd worden gepubliceerd. Dit overzicht maakt duidelijk dat de vrijheid van godsdienst in veel landen ter wereld zeer wankel en vaak onbestaande is. Dat organisaties als Open Doors oproepen tot gebed voor geloofsgenoten in andere delen van de wereld, blijft zonder meer nodig. We spraken daarover met Dany Claerbout, die de organisatie in Vlaanderen vertegenwoordigt, en met Francine Van Assche, die hem daarbij assisteert.


Dany: “Open Doors is een organisatie die voor de vervolgde christenen zorgt en we bieden hulp op verschillende vlakken. Dat kan zijn door Bijbels te geven, maar ook door het voorzien van voedsel, opleiding en soms een lening. De bedoeling is dat deze gelovigen zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan. In sommige landen kunnen christenen immers vanwege hun overtuiging maar moeilijk aan een job geraken. Mijn werk houdt in dat ik het werk van Open Doors in Vlaanderen zoveel mogelijk bekendheid probeer te geven en daarvoor zoek ik ‘ambassadeurs’ in zoveel mogelijk plaatselijke gemeenten”.

Ambassadeur, dat klinkt nogal officieel …
“Een ambassadeur is in feite de link tussen Open Doors en de kerk. Een ambassadeur krijgt dus alle informatie die hij of zij aan de kerk kan doorgeven. Ze krijgen dus de magazines om uit te delen en dergelijke”.

Heeft iedere gemeente in Vlaanderen een ambassadeur?
“Dat is de bedoeling, maar dat is nog lang niet het geval. In Vlaanderen zijn er momenteel 18 en er zijn natuurlijk veel meer kerken. Ik merk wel dat mensen vaak terugdeinzen als ze gevraagd worden om ambassadeur te worden, omdat ze bang zijn dat het veel werk is. Maar het gaat voornamelijk om een contactpunt.Dus om de post door te geven, gebed aan te moedigen, ‘reclame’ maken voor de Nacht van Gebed’.  Ze mogen ook zelf andere initiatieven nemen, maar niemand is daartoe verplicht”.

Francine Van Assche is al een tijdje ambassadeur van Open Doors en is ook verder bij het werk betrokken vanwege de contacten die ze al had met de kerken in Vlaanderen. Haar interesse gaat ook sterk uit naar de vrouwenwerking van Open Doors. Ze is dan ook aanwezig op de verschillende Vrouwendagen en staat met de stand ook op andere ontmoetingsdagen. Een noodzaak, vindt ze, want de meeste mensen zeggen het werk van Open Doors wel te kennen, maar in de praktijk valt dat dikwijls tegen.

Open Doors heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Meer dan 60 jaar geleden begon de Nederlands Anne van der Bijl met het smokkelen van Bijbels achter het IJzeren Gordijn. Oost-Europa stond onder de invloed van de Sovjet-Unie en het communisme stond het christendom nauwelijks toe. Atheïstische regimes stelden alles in het werk om de verspreiding van Bijbels tegen te houden en om de christenen toch toegang te geven tot het Woord van God werd er van alles ondernomen om de ‘verboden lectuur’ toch de ‘gesloten landen’ binnen te krijgen. Inmiddels is de politieke situatie grondig veranderd, en komt Rusland niet meer voor in de ‘top 50’. Maar christenvervolging is in de wereld nog lang niet uitgeroeid. Dany: “Er zijn 50 landen waar het geloof het meeste kost. Maar er zijn meer gebieden waar Open Doors hulp verleent. Soms is de vervolging niet in het hele land, maar alleen in sommige delen. Gelukkig zijn er ook meer dan 50 landen waar er een filiaal van Open Doors is, van waaruit de christenen bidden en hulp verlenen”.

Moeten er nog altijd Bijbels gesmokkeld worden? Dany: “Dat kan ik niet exact zeggen. Er zijn natuurlijk tegenwoordig veel meer methoden om de Bijbel een land binnen te brengen, het kan ook via internet, bijvoorbeeld”. “Daar ben ik nog niet zo van overtuigd”, vult Francine aan, “De mensen moeten natuurlijk wel over elektriciteit, een computer en een internetaansluiting beschikken. Bij ons is dat heel gewoon, maar in veel landen is dat niet het geval. Hoe de Bijbels uiteindelijk ergens geraken, zullen we zelf niet weten, maar het blijft vaak een of andere vorm van smokkel. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die vanwege hun geloof in de gevangenis zitten. Kan de Bijbel daar ook binnen geraken? Ik denk dat er zeker nog een moderne versie van ‘Anne van der Bijl’ en het Bijbelsmokkelen nodig is”.

Ondanks de verklaring over de Rechten van de Mens (en vrijheid van godsdienst is daar een van) en allerlei campagnes die gevoerd worden rond het onderwerp, is het verschijnsel ‘geloofsvervolging’ nog lang de wereld niet uit. Dany: “De vervolging neemt toe, het wordt erger. Je ziet dat er in de wereld meer en meer extremisme komt, ook tegen de christenen, en veel regeringen doen daar niets tegen, tenzij men in hun vaarwater komt. En vaak kan de overheid ook niet veel doen. Het zijn overigens ook niet alleen de christenen die vervolgd worden. In sommige hindoe of boeddhistische landen worden moslims evenzeer vervolgd”.
Islam …
Een blik op de ranglijst van Open Doors laat zien dat – hoewel nummer 1 een communistisch land is – de rest van de top 10 gebieden zijn waar er een islamitisch regime heerst. In veel van die landen is het niet verboden om als christen te leven, maar wel om van de islam naar het christendom over te gaan. Een dergelijke stap leidt vaak tot een opsluiting in de gevangenis en niet zelden tot de doodstraf. Het beeld van de islam als een verdraagzame godsdienst wordt door zulke incidenten onderuit gehaald. Het opkomend extremisme, zeker dat van IS, is een onrustwekkende ontwikkeling. Er zijn altijd mensen die zich richten op de positieve kant van hun religie, en je hebt er die zich focussen op de negatieve zijde. Sommigen leggen de Koran zo uit dat het een deugd zou zijn om ongelovigen te doden. In die landen lopen christenen enorm veel risico. Vaak moet de keuze gemaakt worden tussen in het land blijven met het risico gedood te worden of te vluchten naar een land waar het veiliger is. Francine: “Op de jaarlijkse dag van Open Doors in Nederland sprak een priester uit Irak. Hij had er samen met zijn gezin en enkele medegelovigen voor gekozen om te blijven en het evangelie te blijven verkondigen. Het is een sterk getuigenis als die mensen zeggen: wij blijven ondanks de verdrukking, wat er ook gebeurt. Daar kunnen wij in het Westen een voorbeeld aan nemen. Wat mag het geloof ons kosten? Ook voor ons is het belangrijk om een duidelijk standpunt in te nemen”.

Bidden en schrijven
Waar mogelijk, biedt Open Doors praktische ondersteuning aan vervolgde christenen. Een mogelijkheid is dat de organisatie hen financieel hulp biedt. Immers, als een christen gevangen gezet wordt, kan het goed zijn dat zijn vrouw en kinderen zonder middelen van bestaan achter blijven. Open Doors kan de man in kwestie niet zomaar uit de gevangenis halen, maar financiële en juridische assistentie kan wel verleend worden. En toch ligt de grootste nadruk op gebed: “We kunnen er voor zorgen dat hij verdedigd wordt door een goede advocaat, zodat hij een kans heeft om uit de gevangenis te komen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat hij weet dat er voor hem gebeden wordt. Als wij voor die persoon bidden, dan wordt hij innerlijk versterkt, daar zorgt God voor. Op die manier kan hij de omstandigheden beter verdragen. Heel in het bijzonder is er ook de jaarlijkse Nacht van Gebed”.
Andere methoden die Open Doors gebruikt om de verdrukte christenen te ondersteunen zijn schrijfacties en petities. Door het verzamelen van handtekeningen kan de organisatie een zekere politieke druk uitoefenen op regimes die gelovigen vervolgen. Ook op Europees vlak legt Open Doors – internationaal – contacten om invloed uit te kunnen oefenen. De schrijfacties zijn dan weer voornamelijk bedoeld om gevangen christenen te bemoedigen door hen te laten weten dat ze niet vergeten zijn. Een bemoediging kan goud waard zijn. Francine: “Als er brieven naar gevangenen gaan die een andere taal spreken, dan is er vaak een voorbeeldbrief die overgeschreven kan worden. Uiteindelijk steekt het wel nauw wat je er precies in zet en je kunt niet naar eender wie schrijven. Maar de taal mag dus zeker geen belemmering zijn om te schrijven. Overigens, we spreken dikwijls over mensen die in de gevangenis zitten, maar vervolging wil niet alleen zeggen dat je opgesloten zit. Zoals gezegd, de gezinnen blijven vaak achter”.

Het blijft belangrijk dat christenen zich inzetten voor geloofsgenoten die grote risico’s lopen vanwege hun overtuiging. In het Westen heeft iedereen de mogelijkheid om vrij zijn of haar geloof te beleven, of ook om niet te geloven. Maar de godsdienstvrijheid is niet alleen kostbaar, soms is ze ook heel fragiel. Het is belangrijk om te beseffen dat onze vrijheid vroeg of laat ook gevaar kan lopen. Vanuit dat oogpunt is en blijft het belangrijk waakzaam te zijn. Daarom zijn organisaties als Open Doors hard nodig.

Voor meer info: www.opendoors.be
Via mail: Dany Claerbout Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Nieuwsbrief