slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

"Nog niet één procent van de Belgen is wedergeboren"

Kurt Maeyens

Bij zending denk je niet gelijk aan België. Toch is daar juist de nood heel hoog. Dat laat Kurt Maeyens van de Belgische Evangelische Zending (BEZ) weten. Nog niet één procent van de Belgen is evangelisch protestant, terwijl 17 procent zichzelf als praktiserend katholiek beschouwd.

De visie van de BEZ is om iedereen in België met het Goede Nieuws te bereiken. Dat door het evangelie te brengen aan alle generaties en bevolkingsgroepen, gemeentes te stichten in iedere stad en dorp en de evangelische gemeenschap te inspireren.
 

“Zending in België is noodzakelijk, omdat dus nog niet één procent van de Belgische bevolking wedergeboren is,” zo valt directeur Maeyens van de BEZ met de deur in huis. Hoe dat mogelijk is, wijt hij onder meer aan de katholieke traditie en geschiedenis van het land. “Vanuit deze traditie en geschiedenis kenden mensen geen persoonlijke relatie met God. Door goede werken hoopten ze in de hemel te komen. De Bijbel was tot 1960 zelfs een ‘verboden boek’ voor leken. Ofwel, niet toegankelijk voor gewone mensen. Het werd in ieder geval sterk afgeraden om er zelf in te gaan wroeten.

 

Er werd gezegd dat gewone mensen niet in staat zouden zijn om de boodschap van de Bijbel te begrijpen en toe te passen. De pastoor moest dat uitleggen. Veel mensen hebben daardoor geen persoonlijke relatie met God kunnen opbouwen, en dan heb je ook nog mensen die niks met het geloof te maken willen hebben. Ook zorgden de misstanden in de kerk dat mensen zich afkeerden. Zodoende slonk de Katholieke kerk uiteindelijk van 72 procent praktiserende katholieken in 2000 naar de huidige 17 procent.”

"Net als terreur, brengt een leven zonder God angst en onzekerheid. Dat proeven we heel sterk in België."

#Prayforbelgium
Maeyens luidt de noodklok, na jaren actief te zijn geweest in deze zendingsorganisatie. “Ergens zijn we onze visie kwijtgeraakt,” zegt hij. De organisatie bevindt zich nu tegen het jaar van haar 100e verjaardag (in 2019 viert de BEZ haar jubileum) in een heroriënteringsfase. Een mijlpaal die de BEZ wil aangrijpen om de zending en missie van de BEZ beter op de kaart te zetten. Zo heeft de organisatie het gratis boekje #prayforbelgium ontwikkeld en komen ze met een jubileum boek: ‘Uw Woord is de waarheid, het verhaal van 100 jaar Belgische evangelische zending’.

Bij #Prayforbelgium denkt het merendeel van de mensen gelijk aan terreuraanslagen. Wat Maeyens betreft precies de spijker op z’n kop. “Net als terreur, brengt een leven zonder God angst en onzekerheid. Dat proeven we heel sterk in België. Die atmosfeer van onzekerheid en angst voor de toekomst. Bid daarom voor België!”, zo roept hij mensen op. “België heeft het nodig om vanuit die angst en onzekerheid hoop te vinden. Dat kunnen ze alleen vinden in Jezus en Zijn Woord. België is echt een land dat onder een geestelijke deken ligt, wat ons belemmert om God te ontmoeten.”

Heroriënteringsfase
Volgens de bevlogen Belg betekent de heroriënteringsfase ook andere manieren van evangeliseren. “Dat wil niet zeggen dat de oude manier van de straat op gaan niet goed zou zijn,” benadrukt hij. “Maar ze zijn niet meer afdoende en stoten zelfs af. Vroeger stonden mensen er meer open voor en kon het wel. Het was zo: je belt aan, je geeft een foldertje, en praat over je geloof. Nu is het veel meer een reis die je moet maken. Je prikkelt de mensen, je stelt je open, terwijl je midden in de maatschappij staat, en laat daarbij wat zien van je geloof. Wat het betekent om christen te zijn.

Bovendien is het een zoektocht, waarbij je samen op zoek gaat naar antwoorden op levensvragen. In deze moderne maatschappij - ook in het scholen systeem - is het een ‘samen zoeken’ geworden, en dialoog: Hoe ga jij met lijden om? In plaats van dat de leraar of voorganger vertelt: zo zou je met lijden om moeten gaan.”

Impact
Mayens meent dat het al lang niet meer de vraag is hoe we mensen vanuit de wereld de kerk in krijgen, maar vooral hoe wij als kerk in de wereld staan. “Jaren geleden deden we ons best om mensen naar de kerk te brengen. Tegenwoordig is de drempel tussen kerk en maatschappij te groot. Om die reden is het nu vooral belangrijk om als kerk relevant in de maatschappij te staan.” Hij wil hiermee terug naar hoe het was in het begin, toen Jezus Zijn discipelen aanmoedigde om het licht te zijn in de wereld en het zout.

"Nergens in het Belgische straatbeeld word je geconfronteerd met een levend geloof."

“We willen impact hebben, geïntegreerd zijn in de gemeenschap. Met het verlangen aanstekelijk te zijn om mensen aan te moedigen discipelen van Jezus te worden.” Een belangrijk kenmerk van deze manier van evangeliseren is volgens hem gemeenschap. “Binnen groepen zijn mensen samen op weg met levensvragen. Dat kan gaan om moeders die met elkaar omgaan en van elkaar willen weten: hoe doe jij de opvoeding? Het kan ook gaan om die ene christen in de motorclub, die vriendschappen opbouwt, en die af en toe spontaan iets van zijn geloof kan laten zien.”

Nadeel van deze manier van evangeliseren, is dat de impact volgens Maeyens nog te klein is. “Dat komt mede omdat er in België zo weinig kerken zijn. In totaal staan er hooguit 800 kerken in ons land. In Nederland daarentegen zou je - even ter vergelijking - bijna in Rotterdam en Amsterdam samen al 800 kerken tegenkomen. Doordat er zo weinig kerken zijn in België is het getuigenis heel klein. In Nederland worden mensen er automatisch mee geconfronteerd.” Wat hij mooi vindt om te zien, als hij in Nederland is, dat je op zondag mensen op de fiets ziet met de Bijbel in de hand. “Dat zie je in België niet. Nergens in het straatbeeld word je geconfronteerd met een levend geloof.” Om die reden is de BEZ momenteel ook druk bezig om in de eerste plaats bestaande kerkjes te laten groeien, en daarnaast wil de organisatie zoveel mogelijk zendelingen op plekken hebben waar niks is.

Hij vertelt over een zendelinge die in een moslimwijk in Antwerpen is gaan wonen. “Zij zit daar om bewust relaties op te bouwen binnen de moslimgemeenschap. Als alleenstaande vrouw heeft ze ingang gevonden bij vrouwen met een moslimachtergrond. Zij ervaart daar haar roeping. In die vrouwengroep delen ze de zorgen van het leven, en probeert zij als getuige een verschil te maken. Juist door bewogenheid te tonen met deze vrouwen, te luisteren, een open oor hebben en begrip te tonen. Zo leeft zij Jezus’ Liefde uit, en laat ze Zijn Liefde zien.”

Bid voor België
De zending roept ook mensen uit Nederland op om vooral te bidden voor België. “Misschien voelen ze zich zelfs geroepen om te komen en een verschil te maken. Met #PrayforBelgium en de jubileumpublicatie die later dit jaar gepubliceerd zal worden, hebben we een platform, waarin we delen wat God gedaan heeft. We hopen dat daarmee vanuit Nederland ook meer zicht komt op wat er in België aan de hand is.”

Hij steekt daarbij ook de hand in eigen boezem, want: “Als BEZ hebben we onszelf teveel geïsoleerd. Daardoor hebben we heel weinig netwerken in Nederland. We hopen die relaties vanaf nu ook te gaan ontwikkelen, want we denken dat we veel van elkaar kunnen leren.”

Nieuwsbrief