slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Schreeuwen uit de diepte

InterCom180404 ETFGebrokenheidEredienstIs het leven van een christen altijd vrolijk? Moet een samenkomst altijd een ‘goed nieuws show’ zijn? Mogen we in de eredienst zingen over de donkere dagen in ons leven, horen we preken over het lijden dat ons allemaal treft of kan treffen? Welke rol spelen emoties in onze diensten?

De Evangelische Theologische faculteit in Leuven organiseert een studiedag over het omgaan met gebrokenheid in de samenkomsten. Spreker is dr. Léon van Ommen. “Samen bespreken we hoe we lijden en gebrokenheid een plaats kunnen geven in de eredienst. God nodigt ons uit voor een ontmoeting waarin we alles wat ons bezighoudt voor Zijn aangezicht mogen brengen.

 

Vaak hoor ik echter dat mensen het gevoel hebben dat ze enkel dat wat goed gaat mogen brengen voor Gods aangezicht, of vooral, voor het aangezicht van de gemeente. Zondagochtend: maskers op … We moeten ons sociaal wenselijk gedragen – daar hoort niet te veel lijden bij. Zelfs als we lijden benoemen, lijkt dat selectief te zijn.: we bidden voor het gebroken been van mevrouw Smit, maar niet voor de depressie van meneer Janssens”.

De ETF-studiedag zal stilstaan bij de vraag wat wel en niet kan tijdens de eredienst. Moeten we de klaag- en protestpsalmen ook lezen? Lijden heeft zeker een plaats in de Bijbel, denk maar aan Mozes, Job, Jeremia, Hanna, de psalmdichters … En Jezus zelf vroeg aan Zijn Vader: ‘Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?’. Een greep uit de vragen en stellingen van de studiedag: ‘Kunnen we in de aanbidding van God samen met Job  onze geboortedag vervloeken?’, ‘Zijn er niet veel mensen die met Job en Jeremia liever niet zouden leven?’, ‘Gaan we te snel voorbij aan het lijden van Jezus met onze dankbaarheid voor de vergeving van onze zonden?’, ‘Het christendom is een religie van hoop. Als we de gebrokenheid in de wereld serieus nemen, zouden we heel wat wanhopiger zijn in de eredienst’.

Op het programma van de studievoormiddag staan een lezing door van Ommen, workshops en een korte viering (met prof. Dr. Jack Barentsen – hoogleraar en vakgroepvoorzitter Praktische Theologie) waarin het thema lijden en gebrokenheid centraal staat en enkele tools worden ervarendie tijdens de lezing of workshops aan bod kwamen.

Dr. Léon van Ommen is universitair docent Praktische Theologie aan de University of Aberdeen, Schotland. Hij is oud-student en oud-medewerker van de ETF en waar hij in 2015 promoveerde op een proefschrift over de relatie tussen lijden en liturgie. 

De dag begint 21/04 om 9:00 u. en wordt om 13:00 u. afgesloten met een lunch. Deelname, alles inbegrepen, kost 25 euro. 

Locatie: ETF, Sint-Jansbergsesteenweg 97, 3001 Leuven-Heverlee.

Inschrijven kan online https://fd7.formdesk.com/etfvzw/studiedag-diepte

 

Nieuwsbrief