slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Scholen met de Bijbel krijgen ondersteuning van katholiek onderwijs

FotHakelbrachtDaniel02Eind januari ondertekende Daniël Hakelbracht, Algemeen Secretaris van IPCO, de overkoepelende organisatie van de Scholen met de Bijbel in Vlaanderen, een samenwerkingsovereenkomst met het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV). Een op het eerste gezicht opmerkelijke stap, waarover De Standaard berichtte en ook de aandacht trok van het Nederlands Dagblad. Die krant publiceerde een artikel onder de titel ‘Protestanten in netwerk katholieken’. De indruk werd al snel gewekt dat de Scholen met de Bijbel waren opgegaan in het katholiek onderwijs – een impressie die niet juist is.

 

In het Vlaamse onderwijslandschap, dat steeds complexer wordt - is het belangrijk dat ‘kleinere scholen’ op een aantal vlakken samenwerken. De Scholen met de Bijbel doen dat binnen IPCO, en die organisatie maakt op haar beurt weer deel uit van het OKO, het Overleg van Kleine Onderwijsverstrekkers. Op dat niveau ontmoeten de Steinerfederatie, FOPEM (de Federatie va, Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen), VOOP (Vlaams Onderwijs Overleg Platform) en de Scholen met de Bijbel elkaar en daar verandert de nieuwe overeenkomst met KOV niets aan. De samenwerking die IPCO op het oog heeft, gaat over bestuurlijke ondersteuning, zoals expertise over juridische materies, personeelsaangelegenheden, bouw- & aankoopdossiers, onderwijsregelgeving in het algemeen, enzovoorts …

 

Hakelbracht benadrukt het feit dat er aan het karakter van de Scholen met de Bijbel niets verandert, en dat wordt ook bevestigt door het KOV: ‘Voortaan kunnen de Scholen met de Bijbel’ gebruik maken van de juridisch-administratieve expertise van ons huis. Waar nodig zullen we hen met andere, specifieke vragen van pedagogisch-didactische aard bijstaan. De protestants-christelijke scholen blijven uiteraard werken vanuit hun eigen pedagogische project met hun eigen pedagogische begeleiding’.

Wie meer wil weten over de Scholen met de Bijbel – die overigens ook aangesloten zijn bij de Evangelische Alliantie Vlaanderen – kan terecht op de website van IPCO. www.ipco.be

(bronnen: De Standaard, Nederlands Dagblad, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, IPCO)

 

Nieuwsbrief