slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vrouw gezocht …

FotKampElly02Drie jaar geleden kwamen ze alle vier met een rollator het podium op. De vier dames van het vrouwencomité zorgden voor veel hilariteit, maar ze hadden een duidelijke boodschap: voor de organisatie van de jaarlijkse vrouwendagen waren nieuwe – en liefst ook jongere -  kandidaten nodig. Wat zijn de Vrouwenontmoetingsdagen eigenlijk en wie zorgt er voor dat ze goed verlopen? Naar aanleiding van de dag van 21 april in Hasselt spreken we met Elly Kamp, voorzitster van het comité, en met haar 67 jaar tot voor kort de jongste van de verantwoordelijke vrouwen. De weg naar verjonging werd inmiddels resoluut ingeslagen. Drie jongere vrouwen kwamen in het comité, naar een vierde wordt nog gezocht …

 

Ontmoetingsdagen voor vrouwen uit evangelische gemeenten – vanuit de denominaties BEZ en VEG – zijn er al lang. Het initiatief begon kleinschalig maar groeide langzaam uit tot een grote jaarlijkse, landelijke ontmoeting. Er waren jaren dat er tussen de 400 en 500 man – sorry: vrouw – in de zaal zat. Tegenwoordig zitten de aantallen meestal tussen de 300 en de 400, maar het enthousiasme is zeker niet minder. Elly maakte met de Vrouwenontmoetingsdagen kennis toen ze naar België verhuisde – dat was in 1978. Verschillende keren werkte ze er ook aan mee, en uiteindelijk kwam in 2002 de vraag om in het organiserend comité te stappen. Elly: “Het mooie was dat ik al een paar keer zo’n dag georganiseerd had, dus ik wist waar het over ging. Vanuit die ervaring kan ik ook meevoelen met de mensen die zo’n dag praktisch organiseren en kan ik aanvoelen wat er nodig is”. 

De organisatie van een Vrouwenontmoetingsdag is een kwestie van samenwerking tussen het comité en een plaatselijke kerk, die elk jaar in een andere regio wordt gezocht. Het comité biedt het concept aan en zoekt naar een gemeente die zich wil engageren voor de praktische zaken ter plaatse. Er is een complete werkmap beschikbaar met alle dingen die geregeld moeten worden voor zo’n dag, maar de plaatselijke gemeente heeft heel wat vrijheid om de bijeenkomst in te vullen. Denk daarbij aan de keuze van het thema en het uitzoeken van de spreekster. Omdat er steeds een andere gemeente is die de dag voor heel Vlaanderen organiseert, blijven de dagen boeiend. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom: “Wij willen dat het fris blijft, zolang het maar Bijbelgetrouw is. Voor een gemeente is het in ieder geval een mooie gelegenheid om er mee aan de slag te gaan – een echte uitdaging. Als er in de kerk te weinig vrouwen zijn om de dag te organiseren, dan combineren we een grote met een kleine gemeente, zodat de twee elkaar kunnen aanvullen”. Wat betreft de bereidheid om een dag op poten te zetten, kan Elly zeker niet klagen: “We vinden toch altijd wel een gemeente die er voor wil gaan, het gaat momenteel zelfs wat gemakkelijker dan een aantal jaar geleden, toen we verschillende keren meemaakten dat gemeenten er lang over wilden denken of ze het wel zouden doen en dan soms toch nog afhaakten. Gemeenten ervaren in het algemeen dat de organisatie ook een stimulans is voor de vrouwen van de kerk. De uitdaging bindt mensen samen, en achteraf horen we vaak dat de vrouwen het best wel zien zitten om het nog een keer te doen”.

Wat is er zo belangrijk aan een speciale dag voor de vrouwen?

Elly: “Ik ben altijd heel gemotiveerd geweest omdat ik het gewoon belangrijk vind dat deze gelegenheid er is en dat de vrouwen een dag hebben waarop ze niet in de eerste plaats aan hun gezin moeten denken. Een tijd waar ze geestelijk bemoedigd kunnen worden. Een moment waarop ze kunnen zien dat ze wel deel uit maken van een kleine gemeente, maar dat er veel vrouwen in andere gemeenten zijn – meer dan ze doorgaans gedacht hebben. Dat is heel bemoedigend”.

Niet militant, wel strijdvaardig …

Er worden in Vlaanderen redelijk wat ‘dagen’ georganiseerd – denk daarbij ook aan de jaarlijkse Familiedag op 1 november. De vrouwenontmoetingsdag heeft een eigen plaats in het totale aanbod. Zijn er dan specifieke ‘vrouwenonderwerpen? Als Elly door haar herinneringen van de afgelopen jaren bladert, vindt ze niet dat het alleen maar over typische vrouwenzaken gaat. Er waren thema’s als ‘vrouw in Gods ruimte’, ‘puur geluk’, ‘waar de stilte spreekt en het zwijgen luistert’, ‘kans of keuze’, … “In feite niet echte ‘vrouwenonderwerpen’, maar toch is het in het bijzonder op vrouwen gericht. Het kan gaan over de drukte die vrouwen hebben met hun gezin, en over de vraag: als het niet allemaal lukt, ben je dan abnormaal? Niet iedereen is overigens voorstander van een dag alleen voor vrouwen, anderen houden meer van een familiedag. Maar die vrijheid is er. ”  

Er zijn ook seculiere vrouwendagen en die hebben vaak een militant karakter. Is dat met de Vrouwenontmoetingsdagen ook zo?

“Ik denk dat dat niet de bedoeling is van zo’n dag. Ik denk eerder dat we vrouwen iets mee willen geven van hoe je als vrouw bruikbaar kunt zijn in je gezin, in je gemeente, in de maatschappij, maar dan niet noodzakelijk als een militante groep. Maar vrouwen kunnen wel strijdbaar zijn, maar dan als strijders met God. De uitdaging is vaak ook hoe je als vrouw de boodschap op een eenvoudige en duidelijke manier kan uitdragen. Dat is misschien wel het militante, maar inderdaad niet op een manier zoals de wereld het zou willen”.

Niet ieder onderwerp zal goed zijn voor een thema van een vrouwenontmoetingsdag; de vrouwen moeten ook niet ‘met gekrulde tenen’ in de zaal zitten – het accent ligt vooral op bemoediging, niet op confrontatie. Elly geeft ook toe dat sommige hete hangijzers niet aangeraakt worden: “Je mag best uitdagen, maar je moet geen dingen doen waarvan je weet dat er echt verschillend over gedacht wordt. Er zijn zoveel onderwerpen in de Bijbel die positief kunnen zijn voor vrouwen, waarom moeten we dan dingen aankaarten die voor verdeeldheid zorgen?” Er wordt soms wel wat sturing gegeven bij de keuze van de thema’s en een onderwerp als de plaats van de vrouw in de gemeente zal met rust gelaten worden. “Ik heb er zelf niet zo’n probleem mee, maar je moet geen dingen gaan forceren en het daardoor moeilijker maken. In iedere gemeente wordt daar verschillend naar gekeken. Je moet geen discussies krijgen in de zin van ‘waarom mag dat niet in jouw gemeente, je bent toch ook de moeite waard? Ik denk: we zijn inderdaad de moeite waard, maar elke gemeente vult dat op zijn eigen manier in. Het belangrijkste vind ik dat er openheid is. Voor de rest denk ik niet dat de vrouwen die een dag organiseren zich zo getemperd voelen in wat ze mogen doen”. 

Op tijd stoppen …

De vrouwenontmoetingsdag heeft al een hele geschiedenis en dat houdt tegelijk het risico in dat niet alleen het comité, maar ook de dag zelf wat oud begint te worden. Elly erkent dat probleem, maar ziet toch een kentering: “Het begint toch te veranderen. Vroeger hadden veel jonge vrouwen zoiets van: een vrouwendag, daar ga ik niet naar toe, dat zijn allemaal oude vrouwen. Eigenlijk hadden ze daar wel een beetje gelijk in. Maar nu er meer jonge vrouwen meewerken als zangleidster of spreekster, wordt het geheel aantrekkelijker voor alle leeftijden. Toen het bij ons in Brasschaat doorging, stonden er twee jonge vrouwen op het podium: een van 22 en een van 29 en samen hebben ze de dag aan elkaar gepraat. Dat werd door de ouderen echt op prijs gesteld. De oudere vrouwen kunnen de jongere bemoedigen. Als we dus de uitnodigingen uitsturen voor een nieuwe dag, vragen we de gemeenten specifiek ook om de jonge vrouwen te stimuleren om te komen”. 

Wie met Elly Kamp spreekt, zal merken dat ze nog niet staat te springen om zo snel mogelijk uit het comité te stappen. Toch beseft ze dat moment om het stokje door te geven aan iemand anders nadert. Maar wat heeft de actie met de rollators eigenlijk opgeleverd? “Iedereen vond het ‘toneeltje’ prachtig, maar toch kregen we de dag zelf geen reacties. Maar toen ik achteraf naar een paar vrouwen belde, kreeg ik wel respons. Intussen zijn er drie jongere vrouwen in het comité gestapt – nog een te gaan dus. Maar daarmee zijn we er nog niet: we hebben in ieder geval ook nog biddende vrouwen nodig. En wat mijn taak betreft: eigenlijk wil ik er wel een punt achter zetten, maar ik weet ook dat ik het zal missen. Zeker als het gaat om de vele contacten die ik er door heb. Maar het is belangrijk om op tijd te stoppen. Ik vind het mooi om te zien dat de nieuwe generatie verder gaat. We kunnen elkaar als vrouwen bemoedigen en ik wil als ‘oudere’ een hulp en een steun zijn. Ik ben echt onder de indruk van wat de jonge vrouwen in hun mars hebben. Ik ben heel enthousiast over de vrouwendagen en dat zal zo blijven, ook als ik niet meer in het comité zit!”

 

Nieuwsbrief

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten