slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Een open deur naar homoseksuele praktijk

InterCom180622 PausEnHomosDe tijd dat de homoseksuele beleving pertinent veroordeeld werd door de Rooms-Katholieke Kerk lijkt stilaan voorbij. Niet dat er een officiële aanpassing in het verschiet ligt wat betreft de kerkelijke leer rond het thema – toch toont de kerk in België steeds toleranter. Aartsbisschop Jozef De Kesel had onlangs een ontmoeting met een Mechelse holebi-beweging en deed daar enkele opmerkelijke uitspraken, zoals ‘De Katholieke kerk moet homoseksuelen en lesbiennes meer respecteren, ook in hun seksualiteitsbeleving’.

De Kesel relativeerde in het gesprek, dat doorging in het Aartsbisschoppelijk paleis, de houding van de Rooms-Katholieke Kerk ten opzichte van de homoseksuele praktijk: ‘Iedereen voelt aan dat dit niet meer houdbaar is. Paus Franciscus zei een poos geleden over holebi’s: “Wie ben ik om mensen die God zoeken, te veroordelen”. De verwijzing naar de huidige paus is niet toevallig, want de kerkvorst komt regelmatig met uitspraken op dit vlak in het nieuws. Tijdens een recent bezoek aan Chili vertelde hij tegen een homoseksuele man: “God heeft je zo gemaakt en houdt zo van je”. 

 

In tegenstelling tot zijn voorganger André Léonard slaat Jozef De Kesel een gematigde toon aan tegenover homoseksualiteit. Van het begin af aan benadrukte hij de ‘nood aan respect en eerbied’. De officiële leer van de RK-kerk veroordeelt de homoseksuele geaardheid niet, maar verbiedt de praktijk. Met andere woorden: wie homo of lesbienne is, dient zich van seksuele omgang met iemand van hetzelfde geslacht te onthouden.  Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, pleitte er ook al voor dat de Kerk ‘de liefdesrelatie tussen homoseksuelen zou erkennen’. 

Terwijl sommige Rooms-katholieke leiders pleiten voor de erkenning van homoseksualiteit blijft de Kerk als dusdanig tegenstander van het homo-huwelijk. Ook voor De Kesel lijkt een kerkelijke inzegening van een huwelijk tussen holebi’s een brug te ver. Een kerkelijke ‘zegening’ ziet hij niet zitten, omdat teveel op de inzegening van een huwelijk lijkt. Als homoseksuelen toch een kerkelijk symbool willen, denkt hij aan een ‘dankviering’ of een ‘gebedsviering’. “Maar een uitwisseling van de ringen kan niet”, aldus De Kesel. 

Homobeweging positief

De homobeweging reageert voorzichtig positief op de uitlatingen van de aartsbisschop. Op de website van ‘zizo’ wordt erkend dat De Kesel naar katholieke normen een heel progressief standpunt inneemt. Daarbij wordt verwezen naar de veranderde houding van De Kesel zelf, die verklaarde: “Twintig jaar geleden zou ik daar anders over gesproken hebben dan nu het geval is. Ik zou toen meer de officiële leer van de Kerk hebben gevolgd. Ik kijk er nu veel ‘begrijpender’ tegenaan. Waarbij respect centraal staat. De Kerk stond tot voor kort erg afwijzend tegenover homo’s en lesbiennes. Maar dat was niet anders dan de maatschappij in haar geheel. Zeker in Europa is er veel ten goede veranderd, maar de Kerk in vooral Afrika en Azië en in delen van Oost-Europa is nog niet mee. Maar ook die meningen moeten we respecteren”.

Voor De Kesel blijft vooral trouw een belangrijke waarde. Holebi’s mogen van hem hun seksuele gevoelens in praktijk brengen, op voorwaarde dat het binnen een vaste relatie plaatsvindt: “Een relatie waarin eerlijkheid, standvastigheid en trouw centraal staan. Ik ben zeker niet voor promiscue gedrag, niet voor holebi’s, maar ook niet voor hetero’s”.

Niet iedereen vindt dat de Rooms-Katholieke Kerk ver genoeg gaat in haar tegemoetkoming aan holebi’s. Het nieuwsagentschap ‘newsmonkey’ kopt: ‘Goed bedoeld, maar nog altijd achterlijk’. Kennelijk verwacht de maatschappij van de christelijke kerken een totale acceptatie van homoseksualiteit. Hoe die dat in overeenstemming moeten brengen met de Bijbelse boodschap rond het thema, is daarbij maar de vraag …

(bronnen: De Standaard, The Christain Post, Zizo, Newsmonkey)

 

Nieuwsbrief