slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

België schrapt abortus uit wetboek van strafrecht

abortus
De Belgische coalitiepartijen leggen een compromis-wetsontwerp aan het parlement voor. Als het wordt aangenomen verdwijnt abortus uit het wetboek van strafrecht, maar aan de huidige abortuspraktijk verandert vooralsnog niets, laat het Katholiek Nieuwsblad weten.

 

De liberale regeringspartij van de Belgische premier Charles Michel en de Franstalige socialisten en groenen pleiten voor het liberaliseren van de abortuswetgeving. Dat betekent dat de Vlaamse ‘conservatieve’ partijen enigszins moesten inbinden: de Vlaams-nationalisten van de N-VA en de CD&V (Christen-Democratisch&Vlaams).

Sociaal werker, filosoof en godsdienstwetenschapper Jonathan Lambaerts spreekt in dit opiniestuk van "een aanslag op de gewetensvrijheid". Volgens de nieuwe wetgeving is een 'weigerarts' verplicht om iemand met een abortuswens door te verwijzen. "Als de arts om morele of religieuze redenen niet achter abortus staat en deze weigert uit te voeren, dan zou hij ook niet verplicht mogen worden om hier indirect aan mee te werken. Deze gewetensvrijheid wordt artsen zelfs gegund in de wetgeving rond euthanasie. En terecht."

Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische bisschoppen, vreest voor de gevolgen, vooral de vrouw, als abortus een gewone medische ingreep wordt. "Als men abortus uit het strafwetboek wil halen, dan vrezen wij dat men eigenlijk het signaal geeft dat het meest kwetsbare menselijk leven, namelijk een mens in wording, een foetus, het niet meer waard is om beschermd te worden," citeert Kerknet.

Als het ontwerp wordt aangenomen, verandert er in de praktijk echter niets. Abortus blijft onder soepele voorwaarden mogelijk tijdens de eerste twaalf weken van de zwangerschap en verschuift van het strafwetboek naar een aparte strafwet, net als euthanasie.

09 juli 2018 door Jeffrey Schipper

Nieuwsbrief