slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Als ze maar niet …

InterCom180720 BethesdaZorgenOmJeKindHet is een enorm voorrecht om kinderen op te mogen voeden, maar vrijwel alle ouders zullen toegeven dat het niet vanzelf gaat. Ouders zijn zorgzaam, maar dikwijls ook bezorgd. Relatie- en gezinstherapeut Gerrit Houtman van Bethesda schreef een brochure die begint met een open brief aan bezorgde ouders. Hij begint met: “Jouw zorgen gaan voor een deel van je leven uit naar je kinderen. Het is hun toekomst, ontwikkeling, gezondheid die jou voortdurend bezighouden. Je hoopt voor hen dat ze een voorspoedig en gelukkig leven zullen leiden, dat ze goede vriendschappen zullen krijgen en dat het leven hen veel kansen tot ontplooiing gaat bieden”.

In tegenstelling tot de wereld waarin veel ouders – of nog eerder de grootouders – opgroeiden, is de huidige samenleving veel minder voorspelbaar. Vroeger hadden de ouders min of meer de regie in handen als het over de ontwikkeling van hun kind ging, bijvoorbeeld over beroeps- of partnerkeuze.

 

Het levensbeeld van jongeren is zo totaal anders, dat het moeilijk te voorspellen valt hoe ze zich gaan ontwikkelen. Een van de geheimen van een goede opvoeding is ‘kunnen loslaten’. Dat lijkt een tegenstelling te vormen tot het liefhebben van kinderen. Toch hebben volgens Houtman sommige ouders een verkeerd beeld van liefde. Ze denken bijvoorbeeld dat zorg alleen maar uitgedrukt kan worden in het voorzien in materiële behoeften. Liefde is ook niet alleen ongelimiteerd geven: het is eveneens structuur en grenzen aanbieden. Het is leren de balans tussen werken en ontspannen zien en het is frustraties durven incasseren. Je kind loslaten kan nieuwe kansen creëren. Wanneer het kind de deur uitgaat, kan de relatie een nieuwe fase ingaan. Weggaan hoeft geen definitief afscheid te zijn …

Waarden en normen
Zijn christenen anders als het aankomt op de opvoeding van hun kinderen? Ze hebben alleszins hoge idealen. Ze willen graag dat de christelijke waarden via hun kinderen worden doorgegeven. Ze hopen dat hun kinderen gaan leven volgens de Bijbelse richtlijnen. De afstand tot de realiteit van de maatschappij is vaak heel groot. Wat kunnen ouders met hun geloofsidealen doen? “Geloof in je kinderen is vertrouwen hebben in de grote Regisseur die het beter weet dan wij. Wij geven onze kinderen dingen mee waarvan we denken dat ze nodig zijn voor onderweg, maar alleen God weet wat ze werkelijk nodig hebben. Bidden voor kinderen moeten we daarom ook niet doen om alsnog vat en controle over hen te hebben, maar om te ontdekken wat Hij met hen van plan is”.

Onmacht
Het grote probleem bij tegenvallende resultaten in de opvoeding is het gevoel van onmacht. De vaststelling dat er weinig mogelijkheden zijn om effectief hulp te bieden, doet veel pijn. Tegelijk hebben ouders een sterk besef van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun kinderen. Opvoedingsprogramma’s geven het idee dat ouders in staat zouden moeten zijn om hun kind zo te begeleiden dat ze een perfecte lichamelijke, geestelijke en relationele gezondheid ontwikkelen. Als dat niet lukt ontstaan er dikwijls schuldgevoelens. In die optiek vindt Gerrit Houtman het heel belangrijk dat ouders voldoende zelfwaardering ontwikkelen. Dat is een kwestie van motivatie en inzet. Schuldgevoelens zijn vaak niet terecht en dikwijls ook contraproductief: “De vraag is: kun je een rechte lijn trekken tussen de opvoeding die jij je kinderen hebt gegeven en de ontwikkeling die ze daarna doormaken? Kun je faalangst, crimineel gedrag, eetproblematiek en depressie zomaar op rekening van jouw opvoeding zetten? Er spelen heel wat andere factoren mee in de vorming van een kind naar volwassenheid”.

Leren geloven
Een belangrijk deel van de brochure gaat ook over de geloofsopvoeding. Geloven is niet altijd eenvoudig en in de hedendaagse maatschappij in ieder geval geen vanzelfsprekendheid meer. Dat geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen: “Als geloven en de kracht daarvan in het dagelijkse leven voor ons volwassenen lang niet altijd evident zin, hoe maken we dat dan duidelijk voor onze jongeren? Nog moeilijker wordt het als onze jongeren teleurgesteld raken in de kerk of de jeugdgroep. Dan moeten we niet alleen het geloof maar ook nog onze kerk in verdediging nemen”. Het voorbeeld van de ouders is een belangrijk gegeven. Een overtuigd, persoonlijk geloof van de ouders kan een enorme inspiratiebron voor de kinderen zijn.

Houtman noemt in zijn brochure een vijftal spanningsvelden die ouders ontmoeten bij de geloofsopvoeding. Het eerste betreft het onderscheid tussen wat kern en cultuur is. De manier waarop we geloven, wordt deels bepaald door de cultuur waarin we opgroeien. Daarom is het belangrijk dat we weten wat de kern van ons geloof is, en wat slechts bijkomstigheden zijn. Het tweede spanningsveld is dat van heteronomie en autonomie: “Autonomie is belangrijk maar zonder heteronomie, het bewust zijn dat men bepaald is en wordt door anderen en vooral door het Andere, lopen we vast. In deze heteronomie ligt geborgenheid en gedragenheid”. Andere spanningen liggen er tussen behoefte en taak, tussen individu en gemeenschap en tussen initiatie en ontmoeting.Ouders en kinderen ontmoeten elkaar niet als gelijken. Zoals de kerk er is om mensen in te wijden in het geloof, hebben ouders de verantwoordelijkheid om hun kinderen met het geloof bekend te maken, voor te leven maar ook te helpen om er de eerste stappen in te zetten.

Verdriet
Als ouders zelf een zaak hebben, kan het een grote teleurstelling zijn als geen van hun kinderen hen daarin willen volgen en niet bereid zijn om hun levenswerk over te nemen. Bij geloof gaat het nog veel dieper, want dat raakt de zin van het bestaan en de reden waarvoor men wil leven. Het is een kwestie van leven en dood. Wanneer ouders er niet in slagen hun kinderen enthousiast te maken voor de boodschap van de Bijbel, voelt dat aan als falen. Er zijn echter veel andere factoren die een rol spelen. Er is de rol van de maatschappij, van de kerk en uiteraard is er de jongere zelf. Bij dit alles hoeven christenouders toch niet machteloos aan de zijlijn te staan. Ze kunnen beseffen dat jongeren drie grote behoeften hebben die de omringende cultuur onvoldoende of niet kan invullen. De eerste behoefte is die van het vertrouwen, de tweede die van de bestemming en de derde de verlossing.

De brochure ‘Zorgen om je kind’ wil een praktische handleiding zijn voor ouders en biedt ook tal van tips. Meer info over deze uitgave op de website van Bethesda http://www.bethesda.be/zorgen-om-je-kind-brochure/ of via mail. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Nieuwsbrief