slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De Erfenis

InterCom180815 ErfenisVanWijngaarden01Op zaterdag 8 september legt Wout Van Wijngaarden zijn taak als voorzitter van de Vrije Evangelische Gemeenten neer. Na 23 jaar vindt hij het hoog tijd dat de VEG gaat werken aan de verjonging van het bestuur. Net zoals Wout altijd het voorzitterschap op zijn eigen, persoonlijke wijze heeft ingevuld, neemt hij afscheid op een unieke wijze: met de publicatie van een boek. Het is een dagboek, dus de lezer krijgt een jaar om het door te nemen, net zo lang als Van Wijngaarden erover deed om het te schrijven …

“Vorig jaar heb ik er iedere dag aan gewerkt. Elke morgen van 8 tot 10 uur was ik aan het schrijven en daar heb ik enorm van genoten. Het is niet bedoeld als hoogstaand literair werk, ik besef dat het eenvoudig is, maar ik hoop dat de mensen er iedere dag iets uit lezen”.

Het boek heet ‘De Erfenis’. Heeft u uw testament opgemaakt?

“Ik geef eigenlijk door wat ik zelf als erfenis ontvangen heb, wat mij genezen heeft. Het is heel mijn gedachtegoed eigenlijk. Het gaat over wat de kernpunten zijn geweest in de 40 jaar die ik tot nu toe gepredikt heb. Dat wil ik nu aan anderen doorgeven. Het is een afsluiting van een periode en daarom wil ik het boek voorstellen op dezelfde dag als ik mijn voorzitterschap overdraag”.

23 jaar voorzitter van een denominatie zijn, dat is wel een lange tijd …
“Ik heb mijn taak al die jaren ingevuld met wie ik ben. Ik heb dus in die periode vooral mijn ‘zijn’ in de weegschaal gelegd en ik ben heel blij dat het bestuur dit nu verder gaat structureren – dat heb ik zelf nooit goed kunnen doen. Ik ben wel enorm dankbaar dat we in die 23 jaar vrede hebben gehad, en ik ben blij dat ik daaraan heb mogen bijdragen. In heel die tijd is de VEG veel meer een gehechtheid geworden en hebben we iets solide kunnen uitbouwen. En zoals ik zeg, we hebben geen ruzie gehad”.

Christenen maken toch geen ruzie?
“Dat is niet waar, want het gaat vaak over dingen van onze ziel, dingen die ons ten diepste raken. Als anderen de dingen anders doen en je vindt wat ze zeggen principieel verkeerd, dan geeft dat de motivatie tot een conflict. Er wordt dus eigenlijk best veel ruzie gemaakt, juist om het ons zo raakt”.

Maar we raken er weer altijd uit?
“Niet altijd. Er zijn ook scheuringen, maar we kunnen er uit geraken als we de weg van Jezus gaan. Hij is indrukwekkend en Hij heeft nooit een scheuring veroorzaakt. Natuurlijk, Hij kwam wel alleen te staan, omdat Hij de waarheid is”.

Het Vlaamse evangelische landschap is verdeeld over verschillende denominaties, zoals de VEG, maar bijvoorbeeld ook de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen en het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten. Ze verbinden elk een aantal kerken die een grote overeenkomst hebben wat leer en beleving betreft. Wout ziet zeker het belang van een denominatie: “Je kan in een grote groep gezamenlijk de juiste wegen uitdenken. Je kunt samen in gebed gaan, je kunt elkaar versterken om een groot project uit te werken. Je kunt reageren tegen dwaalleer. Daarom hoop ik ook dat mijn opvolgers heel sterk zullen zijn in de leer en pro-actief zullen werken”.

Is de leer dan belangrijker dan de beleving?
“Je moet die twee niet tegenover elkaar zetten; Als beleving voortkomt uit de leer, dan is dat indrukwekkend, maar als de leer ondergeschikt is aan de beleving, dan is dat een ramp”.

Met de uitgave van het boek ‘De Erfenis’ is Wout Van Wijngaarden zeker niet aan zijn proefstuk toe. Hij schreef bijvoorbeeld ook een hele reeks brochures over allerlei Bijbelse onderwerpen. En hij denkt voorlopig niet over om met het schrijven te stoppen. Hetzelfde geldt voor het preken: “Ik hoop toch nog iedere zondag ergens te preken. Het is mijn intense verlangen om mensen met een open Bijbel de dingen te vertellen. Ik zou graag zeker nog 30 jaar door gaan …”

Wie de presentatie van ‘De Erfenis’ wil meemaken, is welkom op zaterdag 8 september in het gebouw van de Evangelische Gemeente ‘Levende Hoop’ in Herentals (Markgravenstraat 82). Vanaf 10:30 u. kunt u er binnen, om 11:00 u. wordt het boek voorgesteld en om 12:00 u. is er een receptie. Een uur later legt Wout zijn voorzitterschap neer, maar een echt afscheid is het niet, want hij blijft nog wel een tijdje meedraaien in het VEG-bestuur.

Nieuwsbrief