slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Inclusie nog altijd hard nodig

InterCom180815Riga01EDN-conferentie in Riga

Het European Disability Network (EDN) is een verzameling van christelijke bedieningen in Europa die zich op een of andere manier met gehandicapten bezighouden. De deelnemers aan het netwerk komen regelmatig samen en dit voorjaar was dat het geval in Riga (Letland). Afgevaardigden uit 12 landen vierden er de tiende Europese bijeenkomst. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst in Riga was om visies te versterken binnen een continent dat verschillende culturele en sociale aspecten heeft, rekening houdend met het feit dat deze bruggen mensen met en zonder beperkingen verbinden. Mensen classificeren nu eenmaal, terwijl het voor God geen verschil maakt hoe een mens is

Aandacht schenken aan de gehandicapte medemens zou een prioriteit moeten zijn, stelt Gemeenten en Gehandicapten: “We moeten er rekening mee houden dat in Europa bijna 100 miljoen mensen een soort handicap hebben (fysiek, sensorisch of verstandelijk), maar we zien nog steeds tekorten in onze kerken over hoe te integreren, aan te passen en, vooral, te includeren. Hoewel het ook een aanmoediging is om te zien hoe dit werk zich ontwikkelt door verschillende christelijke organisaties in elk van de betrokken landen.


De delegatie van Vlaanderen bestond dit jaar uit drie mensen van Gemeenten en Gehandicapten: Jenny Tamboers, Marc Put en Thérèse Swinters. Voor deze laatste was het een bijzonder moment: Thérèse is sinds de oprichting van het EDN er de coördinator van geweest en nu kon ze de fakkel doorgegeven aan Baiba Baikovska (van Wings for Wheels Letland). Baiba heeft een masterdiploma in communicatie, leidt een groep mensen met een handicap en organiseert evenementen in sociale zorgcentra. Thérèse is erg tevreden over haar opvolgster en heeft er alle vertrouwen in dat Baiba haar werk goed zal doen.
 
Tijdens de conferentie werden een aantal tips gegeven hoe er met eenvoudige en betaalbare aanpassingen kunnen worden aangebracht. Die kunnen dienen als een voorbeeld voor kerken, wanneer we het hebben over gevoelig zijn voor verschillende noden. Enkele tips zijn: liedboeken afgedrukt met letters van de grootte 14 en 30; en voldoende ruimte om mensen met rolstoelen te ontvangen. Een ander voorbeeld: beschrijf mondeling de geprojecteerde foto’s tijdens de dienst of laat iemand op het scherm typen wat de spreker uitlegt.
Conclusie van de conferentie was: “We hebben allemaal gaven. Als we niet allemaal in de kerk zijn, verliezen we een deel van wat God ons heeft gegeven "

(Bron: Gemeenten en Gehandicapten, Evangelical Focus, Jordi Torrents)

Wie meer wil weten over Gemeenten en Gehandicapten, kan terecht op de site van de organisatie. www.geng-info.be. Ook het European Disabilities Network heeft een site (in het Engels). https://europeandisabilitynetwork.com/

Nieuwsbrief