slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Het nieuwe strafwetboek: moderner maar niet altijd beter

InterCom180815 StrafwetboekEr wordt druk gewerkt aan de herziening van het Strafwetboek. Er was intussen al een uitgebreide media-aandacht voor het feit dat de vrijwillige zwangerschapsafbreking uit het strafwetboek zou verdwijnen, maar er wordt ook gewerkt aan een reeks andere wijzigingen. Sommige misdrijven verdwijnen, anderen komen erbij of worden verzwaard. Een in het oog springende aanpassing is het feit dat er wordt voorgesteld dat de leeftijd waarop een jongere kan toestemmen in een seksuele relatie verlaagd wordt van 16 naar 14 jaar. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: de partner mag maximum 5 jaar ouder zijn en er mag geen machts- of vertrouwensrelatie zijn tussen de twee, zoals dat bijvoorbeeld het geval bij een trainer of een leerkracht (hoewel, een leerkracht van 19 jaar?).

Sensoa, het centrum dat zich onder andere bezighoudt met de seksuele voorlichting via scholen en dergelijke, is tevreden met deze wijziging: “Wij zijn vragende partij geweest voor de aanpassingen. De wet dateerde van begin jaren 1900, intussen is de realiteit wel wat veranderd”, liet Erika Frans van Sensoa weten aan VRT-nieuws. “Het is een realiteit dat een jongere van 15 wel eens een relatie heeft met iemand die vijf jaar ouder is en dat dat dan een keuze is. Dat is een weerspiegeling van de realiteit”.

De voorwaarde van een maximaal  leeftijdsverschil van 5 jaar als het om jongeren gaat, is duidelijk bedoeld als een beschermingsmaatregel. Er blijven dus restricties. Dat het strafwetboek wordt geactualiseerd, is op zich een logische zaak. Maar dat ‘de realiteit’ daarbij tot norm wordt verheven, is toch dubieus. Nu zullen veel 14-jarigen zich wellicht niet veel aangetrokken hebben van het verbod om in te stemmen met een seksuele relatie en op zich kon de wet daar weinig aan verhelpen. Een norm wordt nu eenmaal gemakkelijker overtreden als er geen waarde meer aan ten grondslag ligt. Toch is het idee dat de ‘realiteit’ of de ‘praktijk’ als grondslag voor de wetgeving een twijfelachtige zaak. Maar wat kan er verwacht worden van een maatschappij die de band tussen huwelijk en seksualiteit al lang losgelaten heeft?

(bron: VRTnws.be)

Nieuwsbrief