slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Onverdoofd slachten verleden tijd

InterCom190123 OnverdoofdSlachtenWordt de vrijheid van godsdienst aangetast?

De wet werd al in 2017 goedgekeurd, maar met het aanbreken van het nieuwe jaar werden de bepalingen nu ook effectief van kracht: sinds 1 januari 2019 is onverdoofd slachten in Vlaanderen verboden. Vanaf nu mogen dieren enkel nog ritueel geslacht worden na een omkeerbare verdovingstechniek zoals elektronarcose, waardoor een dier ongevoelig wordt voor pijn. Het verbod werd gecontesteerd door zowel de Joodse als de moslimgemeenschap.

Na de goedkeuring van de wet werd een tussenpersoon aangeduid om verdere gesprekken met de geloofsgemeenschappen te voeren, al werd het principe van het verbod niet meer ter discussie gesteld. Door de nieuwe regelgeving wordt het koosjer slachten van dieren zo goed als onmogelijk. Een tegenslag voor bedrijven als Kosher Poultry uit Londerzeel. Het is een van de grootste koosjere slachthuizen in Europa, maar nu blijft er voor de firma weinig anders over dan de deuren te sluiten en het personeel te ontslaan. Een verhuizing naar Hongarije wordt overwogen.

De Joodse gemeenschap zelf ondervindt uiteindelijk minder problemen van de nieuwe wet: koosjer vlees kan zonder probleem uit andere landen binnen de EU geïmporteerd worden. Toch voelen veel Joden zich door het verbod op ritueel slachten minder welkom in België en vrezen dat er nog andere maatregelen zullen volgen die nadelig kunnen zijn voor hun gemeenschap. Zoals Nechemaih Schuldiner, een van de leiders van de Shomre Hadas orthodoxe Joden het uitdrukt: “Het maakt niet in praktijk niet zoveel uit, we hebben nog altijd vlees. Het probleem is de boodschap die hiermee gegeven wordt”. Hij vreest mogelijke nieuwe maatregelen zoals een verbod op de invoer van vlees dat onverdoofd verslag werd, of op de besnijdenis van de Joodse mannen.

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, ziet in de nieuwe wet geen anti-Joodse maatregel. Hij erkent dat de Vlaamse regering veel aandacht aan de Joodse gemeenschap besteedt en beseft dat het ritueel slachten de laatste jaren erg onpopulair geworden was in Vlaanderen. Naar zijn opinie kon de Vlaamse regering niet veel anders doen dan een verbod instellen. De discussie was in feite al in 2014 opgelaaid naar aanleiding van het ritueel slachten door moslims op niet-erkende slachtplaatsen.

Momenteel kennen vijf lidstaten van de Europese Unie een verbod of beperkingen op ritueel slachten:  Zweden, Finland, Litouwen, Slovenië en Denemarkten. De laatste land werkt ook aan een nieuwe wet rond besnijdenis. In België geldt het verbod alleen in Vlaanderen; Wallonië volgt normaal gezien in september. Michael Freilich vraagt zich af of de Joodse gemeenschap een aantal koosjere voorschriften niet moet herzien, zeker als ze niet de door rabbijnse wetten worden opgelegd maar slechts een kwestie van gewoonte zijn. Hij denkt ook dat de rabbijnen zouden moet onderzoeken of de moderne verdovingsmethodes allemaal in strijd zijn met de Joodse wetten. Echter, de Joodse gemeenschap is daarover sterk verdeeld. Alleszins is, ondanks de verzoende woorden van Michael Freilich,  Joods Actueel toch scherp voor de nieuwe wet: “Vrijheid van godsdienst is één van de onaantastbare pilaren waarop het naoorlogse Europa is gevestigd. Zo’n inbreuk op de vrijheid van godsdienst en vrijheid op religieus handelen brengt schade toe aan de totale Europese gemeenschap”.

(bronnen: knack.be, Joods actueel, Human Rights Without Frontiers)

Nieuwsbrief