slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

#Jail&Justice bezoekt arresthuis Sint-Gilles.

InterCom190322 JailJusticeVertegenwoordigers levensbeschouwingen pleiten voor meer waardigheid

Wie in de gevangenis belandt, zal daar wel niet voor niets zitten. Het is een opvatting die veel mensen huldigen. Vaak hebben ze gelijk: een veroordeling heeft normaal gezien grondige redenen. Maar moeten daders of verdachten volledig aan hun lot overgelaten worden? De staat verleent aalmoezeniers en morele consulenten toegang tot de gevangenis om de gedetineerden de nodige bijstand te verlenen. Ze werken vanuit hun eigen achtergrond, maar werken daarnaast ook samen. |#Jail&Justice is de naam van een informeel platform bestaande uit alle erkende erediensten en de vrijzinnigheid. Het initiatief wordt gesteund door de minister van Justitie. Op donderdag 31 januari heeft een delegatie van 45 leden de gevangenis van Sint-Gillis bezocht. De krant ‘Le Soir’” berichtte er over, en het platform zelf verspreidde een persbericht.

“In naam van de gerechtigheid worden mensen opgesloten in een gevangenis. Daarom blijven ze niet minder mens. De gerechtigheid mag dus niet stoppen aan de deur van een gevangenis. En de straf mag nooit het laatste woord hebben: er is leven na de gevangenis. Wie zijn de gedetineerden? Hoe leven ze? Wie waakt over hen? Hoe worden onze gevangenen voorbereid op de toekomst? Wat is de bijzondere rol van een aalmoezenier of een moreel consulent? De erkende erediensten en de vrijzinnigheid hebben deze thematiek gezamenlijk willen aankaarten. En dan ook, concreet op het terrein”.
De delegatie die het arresthuis (waar verdachten vastzitten in afwachting van hun proces en de uitspraak van de rechtbank) bezocht, stond onder leiding van Mgr. Herman Cosijns, ds. Steven Fuite, dr. Geert Lorein, mr. Philippe Markiewicz, Mgr. Athenagora en mr. Henri Bartholomeeusen. De delegatie werd ontvangen door de directie, die hen een uitgebreide rondleiding gaf. Op het programma van de dag stond onder andere een debat waaraan niet alleen de aalmoezeniers, maar ook personeelsleden, gedetineerden en Justitieminister Koen Geens deelnamen.  Vragen die ter sprake kwamen, waren Wat voor een leven hebben gedetineerden? Hoe ervaren personeelsleden hun opdracht? Wat is de rol van een aalmoezenier of moreel consultent in een gevangenis? Heeft men nog begrip voor de gerechtigheid binnen de muren van een gevangenis? Wordt er aan re-integratie gedacht?
In Sint-Gilles verblijven momenteel ongeveer 800 mensen, hoewel de capaciteit slechts 579 bedraagt. Ze brengen er gemiddeld 4 maanden door. Directeur Jurgen Van Poecke vertelde dat er ieder jaar zo’n 4500 mensen de gevangenis binnenkomen. Als ze willen kunnen ze ook de samenkomsten van de erediensten bijwonen: via een oude trap kan men de kapel bereiken, die zowel door de Rooms-katholieken, de protestanten als de orthodoxen wordt gebruikt. Direct daarnaast ligt de ‘kleine moskee’, zoals de islamitische aalmoezenier Brahim Bouhna het lokaal noemt. Iedere keer kunnen er maximaal 25 gedetineerden binnen. Er zijn meer aanvragen dan er er plaatsen zijn, aldus de moslimaalmoezenier, die samen met drie collega’s zorg draagt voor 400 moslims. Het lang niet allemaal mensen die goed op de hoogte zijn van hun godsdienst. De aalmoezenier geeft toe: “Het merendeel weet niet hoe te bidden, en vaak kennen de gevangenen ook bijzonder weinig van de Koran”. Het is dus niet vreemd dat deze mensen gemakkelijk beïnvloed worden door allerlei radicale ideeën.
Een groot probleem voor de gedetineerden is het wegvallen van de waardigheid. Er is weinig maatschappelijke begeleiding en zaken als de ‘naakte fouillering’ wordt als bijzonder vernederend ervaren. Minister Geens benadrukte de rol van de aalmoezeniers bij het behouden van waardigheid en respect.
Het arresthuis in Sint-Gilles werd ontworpen aan de hand van de ideeën van Eduard Ducpétiaux, een geëngageerde Belgische journalist uit de 19e eeuw, die zich ook heeft ingezet voor de hervorming van het gevangenissysteem in ons land. Zijn opvattingen zorgden voor een conflict met de autoriteiten waardoor hij ook zelf achter de tralies belandde, maar uiteindelijk bracht hij het tot Algemeen Inspecteur van de Gevangenissen. Hij voerde onder andere de individuele cellen in, ter vervanging van de overbevolkte barakken en hij introduceerde speciale programma’s voor jeugdige delinquenten. Hij ontleende zijn voorkeur voor individuele cellen aan het monikkenwezen: volgens zijn inzichten zouden gevangenen die apart zaten eerder geneigd zijn om hun fouten te overdenken en zo tot het besluit komen om hun leven te beteren. Bovendien vond hij het wenselijk om gevangenen van elkaar te scheiden, zodat ze elkaar niet op een verkeerde manier zouden kunnen beïnvloeden. Hij wilde ook de invoering van een systeem met aalmoezeniers, zodat de gevangenen gesteund zouden worden in hun morele verbetering. Het uiteindelijke doel was de reïntegratie van de ‘criminelen’ in de maatschappij, na het uitzitten van hun straf. Het gevangeniswezen ziet er intussen helemaal anders uit dan in de 19e eeuw, maar nog altijd staan de aalmoezeniers en lekenconsulenten klaar om de gedetineerden bij te staan. Minister Geens wil binnenkort aan de ministerraad een voorstel tot verbetering van hun statuut voorleggen.
Na het bezoek van de delegatie aan ‘Sint-Gilles’ liet het platform een korte boodschap aan de gedetineerden overmaken:
“Beste gedetineerden,
Op donderdag 31 januari heeft een delegatie van verantwoordelijken van de erkende erediensten en de vrijzinnigheid de gevangenis van Sint-Gillis mogen bezoeken. De delegatieleden kregen er de gelegenheid om enkele medegevangenen persoonlijk te ontmoeten. Uw vertegenwoordigers hebben ons verteld hoe belangrijk aalmoezeniers en morele consulenten voor u zijn. Zij luisteren naar u in alle vertrouwelijkheid en zorgen voor spirituele begeleiding, met respect voor uw persoonlijke overtuiging. Wij willen iedereen, die in het kader van onze erediensten en vrijzinnige organisaties deze mooie opdracht uitvoert, hartelijk bedanken. We waren ook erg onder de indruk van de toewijding van de directie en het personeel van de gevangenis. Vrijuit met een aantal van u te kunnen spreken, was voor ons een erg ingrijpende ervaring. Het gaf ons de kans om doorheen de gedetineerde de mens te ontmoeten, waarvan de waardigheid niet ophoudt aan de poort van de gevangenis en wiens dromen ook de dikste muren niet tegenhouden. Wij zijn dankzij deze ontmoeting als rijkere mensen uit de gevangenis vertrokken en daarvoor kunnen we u niet genoeg bedanken”.

(bronnen: #Jail&Justice, Le Soir)

Nieuwsbrief