slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

UNIA bezorgd over stijgend homofoob geweld

InterCom190505 HomofoobGeweldMet het oog op de verkiezingen van 26 mei heeft interfederaal gelijkekansencentrum Unia 61 aanbevelingen opgesteld voor de volgende regeringen. Het gaat over suggesties om de nog altijd sterk aanwezige discriminatie in ons land te bestrijden. Onder de titel ‘Inzetten op mensenrechten’ komen heel wat onderwerpen aan bod: van onderwijs tot gezondheidszorg, van immigranten tot gehandicapten, van huisvesting tot werkloosheidsuitkeringen, kortom: alle terreinen waar discriminatie merkbaar is.

 

Unia maakt zich in het bijzonder ook bezorgd over het toenemende geweld ten opzichte van de LGTB-gemeenschap. Volgens de cijfers van vorig jaar, is er een stijgende tendens te zien wat betreft  de discriminatie van homo’s. Een vergelijking van de cijfers van 2017 en 2018 laar een toename van homofoob geweld zien van 49 procent, maar ook als er een langere periode bekeken wordt – bijvoorbeeld 5 jaar – valt er een groei van bijna 40 procent te zien.Vorig jaar behandelde het gelijkekansencentrum in totaal 125 dossiers, waarvan er 17 specifiek gingen over fysieke agressie. Ook bij de meer ‘subtiele’ vormen van discriminatie valt een groei vast te stellen: Volgens Unia-directeur Els Keytsman is er een verdubbeling van incidenten tegenover klanten of huurders: “Dat gaat van homoparen die naast een appartempent grijpen omdat de verhuurder een ‘stabiel koppel’ wil, tot bus- of taxichauffeurs die holebi-klanten uitschelden”.

Sociale media

Vooral op het internet vallen veel homofobe haatboodschappen te zien. Het is de vraag of er werkelijk meer antihomo gevoelens zijn of dat ze steeds meer zichtbaar zijn en ook meer aangegeven worden. Keytsman: “België is een voorloper op het vlak van rechten, bijvoorbeeld inzake het huwelijk en adoptie, maar gelijke behandeling is nog een ander verhaal. Er is duidelijk een onderstroom waar virulente haat speelruimte krijgt. Sociale media hebben die boodschappen een pak zichtbaarder gemaakt”.

Er wordt vaak gezegd dat het vooral mensen uit een andere cultuur moeite hebben met de openlijke homoseksualiteit in ons land, maar volgens UNIA is het niet alleen een kwestie van culturele gevoeligheden: “Onderzoek toont dat er bijvoorbeeld ind e Congolese gemeenschap veel homo-negativiteit heerst, maar evengoed gaat het in onze meldingen om ultrakatholieke fora waar homofilie aan pedofilie wordt gelijkgesteld of om extreemrechtse studenten, zoals Schild en Vrienden”. 

Onderwijs

Hoewel de Belgische wetgeving rond homoseksualiteit en relaties van mensen van hetzelfde geslacht heel vooruitstrevend is, stelt Keytsman vast dat de publieke opinie lang niet altijd volgt: “In theorie hebben de meeste mensen geen probleem met het homohuwelijk, tot twee mannen hand in hand voorbijlopen. Er blijft een grote kloof tussen zeggen en doen”.

UNIA pleit voor een mentaliteitswijziging en ziet daarbij een grote rol voor het onderwijs. Uit eerder onderzoek bleek dat meer dan vijf op de tien leerkrachten van het secundair onderwijs het thema seksuele oriëntatie niet bespreekbaar vinden in de lessen. Ook volgens andere LGBT-groepen zoals Cavaria zou dat veranderd moeten worden: “Het onderwijs is voor ons de grootste focus, ook al hebben sportclubs en lokale besturen nog heel wat stappen te zetten. De opleiding van leerkrachten is een belangrijke sleutel: zij hebben tijdens hun carrière honderden jongeren onder hun hoede. Die zijn de verhuurders of buschauffeurs van morgen”.

In haar rapport pleit UNIA voor leerkrachten die inclusief onderwijs waar kunnen maken. Dit betekent dat zowel in de basisopleiding als in bijscholoingen de omgang met diversiteit een centrale plaats moet krijgen. Dat moet zich overigens niet beperken tot seksuele oriëntatie: ‘Dit beteken tin eerste instantie dat  leerkrachten bewust moeten worden van hun eigen stereotype denkbeelden. Vervolgens moeten leerkrachten van bij hun opleiding bewust leren omgaan met de diversiteit in hun klas. De beste garantie voor kwalitatief onderwijs ligt in het opleiden van leerkrachten om inclusief onderwijs waar te maken. 

Overigens doelt UNIA met haar aanbevelingen niet alleen op holebi’s: ‘De onderwijssystemen in België slagen er niet in om voor alle leerlingen dezelfde onderwijskwaliteit te garanderen. Toch is het mogelijk, als we de kaart trekken van inclusief onderwijs, om alle kinderen dezelfde kansen te bieden zonder aan onderwijskwaliteit in te boeten. Daarin is aandacht voor alle leerlingen, zonder dat ze hun herkomst, handicap, geaardheid of socio-economische achtergrond aan de schoolpoort moeten achterlaten’.

(bronnen: De Morgen, UNIA)

 

Nieuwsbrief