slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Uit de zakken van een jas ...

BEZColporteurBestaan er toevallige ontmoetingen? De meningen daarover verschillen, maar soms is het overduidelijk dat twee mensen elkaar niet zomaar tegenkomen. Midden in de Eerste Wereldoorlog ontmoette de Amerikaan Ralph Norton een Belgische soldaat. Uiteindelijk zou dat tot de oprichting van de Belgische Evangelische Zending leiden. Maar voor het zover was, had het nog heel wat voeten in de aarde. Vooral de modderige aarde van de loopgraven rond Ieper. Op het desolate slagveld van de Westhoek, in de barre omstandigheden van de velden rond de IJzer, overal bracht de ‘groote oorlog’ dood en verderf. Een plek waar hoop onvindbaar leek: de witte graven van vandaag verwijzen naar de zwarte dreiging van ruim honderd jaar geleden. Maar tegelijk waren er lichtpuntjes in de donkere nacht, die houvast boden aan de soldaten voor wie de enige zekerheid het nadere einde leek …

 

Ralph Norton studeerde aan het Moody Bible College, een gerenommeerde Bijbelschool waar hij Gods Woord en zijn vrouw Edith leerde kennen. Samen wilden ze de zending in, maar het leek alsof alle deuren daartoe gesloten werden. Totdat ze in aanraking kwamen met John Wilbur Chapman – de Billy Graham van zijn tijd. Van 1905 tot 1915 reisden ze de wereld rond in zijn team: Europa, Azië, Australië. In het begin was Ralph voornamelijk de nazorgman: hij trainde de werkers en hij heeft ook veel mensen tot de Heer geleid. In een later stadium stond hij ook regelmatig op het podium als spreker. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, bevonden de Norton’s zich voor een campagne in Schotland. Het om zich heen grijpende geweld maakte een einde aan de tournee, en de meeste teamleden keerden naar de Verenigde Staten terug. Ralph en Edith maakten van de nood en deugd en bleven in Londen om de soldaten te ondersteunen. Sommigen stonden op het punt naar het front te vertrekken, anderen waren voor een tijdje op verlof, of voor de verzorging van hun verwondingen in de Engelse hoofdstad. In het hotel waar de Nortons verbleven ontmoetten ze een Belgische soldaat en vanaf dat moment voelden ze een bijzondere roeping voor de soldaten in de West-Vlaamse loopgraven.

Apostelen van de loopgraven

Hoewel Ralph de landstalen van België niet kende, had hij toch het zinnetje geleerd: ‘Wilt u een Bijbel in het Frans of in het Vlaams’. Hij had ook altijd een jas aan met veel zakken, en daar kon hij heel wat Bijbels in kwijt. Later zou Ralph zeggen: de BEZ is ontstaan vanuit de zakken van mijn jas ... Het verspreiden van Bijbels onder de soldaten was zijn eerste prioriteit. Daarvoor werd een soort ‘Bijbelbond’ opgericht. Het begon met enkele honderden leden, maar tegen het einde telde het initiatief zo’n 20.000 deelnemers – ook vandaag nog bijna onvoorstelbare getallen voor België. Er waren honderden strijders die zich in die jaren bezighielden met het uitdelen van evangelies, Nieuwe Testamenten en zelfs volledige Bijbels. Ze werden de apostelen van de loopgraven genoemd. Hoewel evangelisatie in een Rooms-Katholiek land niet echt vanzelfsprekend was, kregen Ralph en Edith veel bijval voor hun inspanningen. Ze ontmoetten Belgische politici, maar hadden ook goede contacten met de Belgische koningin Elisabeth. De relatie zou ook na de oorlog standhouden. 

Toen de oorlog voorbij was, wilden Ralph en Edith hun bekeerlingen onderbrengen in Bijbelgetrouwe kerken. Helaas waren daar in het land maar enkele van. Al snel ontstond het idee om dan maar zelf gemeenten te stichten. Ralph en Edith Norton verhuisden naar België en al spoedig werd de Belgische Evangelische Zending opgericht. Lang niet alle 20.000 leden van de Bijbelbond kozen er voor trouwe kerkgangers te worden, maar toch was er een grote toestroom voor de pas opgerichte gemeenten. Om in de nood aan werkers te voorzien ging er een Bijbelschool van start – een verre voorloper van de huidige Evangelische Theologische Faculteit.

Bijbels verkopen

De evangelisatie in België ging volgens duidelijke methoden. Vooral het colportagewerk – langs de deuren gaan en Bijbels verkopen – gebeurde veel. Ook op markten werd Gods Woord aan de man gebracht. En als er niet verkocht werd, dan was er vaak toch een boeiend gesprek. Als het werk bleek aan te slaan, probeerde men belangstellenden samen te brengen. Een ruimte daarvoor vinden was niet altijd gemakkelijk – in allerlei zalen werden diensten gehouden en ook oude barakken uit de oorlog kwamen daarvoor in aanmerking. Niet iedere actie leidde tot de stichting van een nieuwe gemeente, maar als we nu zien waar de werkers van de BEZ allemaal actief waren, dan blijkt dat er in totaal 250 plaatsen gewerkt werd. Als echte zendingsorganisatie was het grootste deel van de medewerkers van buitenlandse oorsprong – vooral Amerika, Engeland, maar ook Nederland – leverden evangelisten. Tegelijk kwamen er ook Belgen in het team. Zo was er vanaf het prille begin Odillon Van Steenberghe, die onder andere de vaste vertaler van Ralph Norton was.

Het verhaal van 100 jaar BEZ was niet altijd een overweldigende successtory, zoals het in het begin was. In feite verliep het werk via ‘golven’: grote groei was er in de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw. De jaren ‘40 en ‘50 waren dan weer heel stil: de aandacht voor het geloof was tijdens de Tweede Wereldoorlog veel minder dan tijdens de Eerste. In de jaren ‘60 waren er tekenen van een herleving van het werk, en zeker in de jaren’70 was er een duidelijke groei merkbaar. Het systeem met de ‘jaarteams’ werd gelanceerd: mensen zetten een jaar apart om in België te komen evangeliseren. Naast de kerken die al sinds de Eerste Wereldoorlog actief waren, ontstond toen ook een reeks nieuwe kerken. In Vlaanderen waren het vooral Nederlanders die de teams bevolkten; in de jaren ‘90 waren het veelal ook Zuid-Afrikanen. In die tijd organiseerde de BEZ ook grote acties in Brussel en Antwerpen, maar ook de ‘Lees voor je leven’-campagne in West-Vlaanderen kenden veel weerklank.

Een nieuwe start

Na het jaar 2000 brak er opnieuw een stillere periode aan. Het opstarten van nieuwe gemeentes bleek opnieuw een stuk moeilijker. Ook al werden er veel inspanningen geleverd, het werk leek niet langer te vlotten. Dat werd uiteindelijk de aanzet om de werking van de organisatie duidelijk te evalueren en om een nieuwe aanpak voor te stellen. Het accent ligt daarbij op gemeentestichting, maar met een nieuwe benaderingswijze. Een van de nieuwe accenten is het concept van integratie: niet langer verwachten dat de mensen wel naar de kerk zullen komen, maar eerder hen opzoeken in de maatschappij, waar ze zich bevinden. Uit de vernieuwde versie vloeide ook een nieuwe naam voort: na een eeuw BEZ zal er nu gesproken worden over ‘Vianova’, een ‘nieuwe weg’. Er wordt gewerkt aan de uitbouw van een expertisecentrum voor gemeentestichting en steeds zullen nieuwe manieren van evangelisatie worden ontwikkeld en uitgeprobeerd. Het verkennen van nieuwe wegen houdt dikwijls ook een zoektocht in. Die tocht zal plaatsvinden vanuit het nieuwe kantoor dat in het najaar geopend zal worden. Het eeuwfeest van de BEZ is een dankbaar terugblikken, maar tegelijk ook een nieuwe start, vanuit hetzelfde enthousiasme dat in het prille begin aanwezig was. 

Het hele verhaal van ‘100 jaar BEZ’ is uitgebreid beschreven in het boek van Henk van Dorp ‘Uw woord is de waarheid’, onder andere verkrijgbaar in de winkels van ‘Het Goede Boek’. Www.hetgoedeboek.be.

Nieuwsbrief