slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Papierwerk is onmisbaar …

FotCousinneChristiane02Aan iedere bediening komt een eind. Het klinkt wat hard, maar het is een realiteit. Immers, ook werkers in Gods Koninkrijk kennen op een bepaald moment zoiets als pensioen. Christiane Cousinne, jarenlang achter de schermen actief bij OMF, wist al een tijdje dat het ogenblik naderde om het kalmer aan te gaan doen. Niet eenvoudig als je tegelijkertijd hoopt het werk aan iemand anders te kunnen overdragen... Ook al oefende zij haar missie niet uit in een ver land, toch is ze een zendelinge in hart en nieren. Niet met een opvallende taak, maar met een ‘administratieve job’. Uiteindelijk heeft iedere organisatie een goed draaiend secretariaat nodig. Op die manier kunnen de werkers hun taak optimaal uitvoeren. Christiane is iemand die dat ‘achtergrondwerk’ altijd met veel plezier heeft gedaan. Niet altijd even eenvoudig – het was een parcours waarop een weg af en toe dood leek te lopen – maar wel bijzonder gezegend. Nu er uiteindelijk een opvolger is gevonden, kan ze ‘op rust gaan’, hoewel dat niet wil zeggen dat ze haar engagement bij OMF volledig loslaat. En toch, het is een mooi moment om terug te blikken op een ‘carrière in dienst van God’.

Het leven van Christiane nam al vroeg een belangrijke wending: haar ouders verhuisden naar Oostende omdat in die plaats haar polio beter behandeld kon worden. Het Franstalige gezin moest dus vervlaamsen- de kennis van het Nederlands beperkte zich bij Christiane op dat moment tot ‘ja’ en ‘nee’. Ze burgerde helemaal in: ze bezocht Vlaamse scholen, en vond daarna een goede job in het Heilig Hart Ziekenhuis. Maar de kuststad bleek intussen ook goed voor haar ‘geestelijke gezondheid’. Toen ze op ‘de dijk’, niet ver van het Thermaal Instituut, een evangelisatieteam van Operatie Mobilisatie (OM) tegenkwam, was ze meteen geïnteresseerd. Ze bewonderde de durf van de jonge mensen om op straat liedjes over Jezus te zingen en van God te getuigen. Er volgde een reeks bezoekjes aan de koffiebar van OM en toen daar de film ‘His Land’ met Cliff Richard gedraaid werd – Christiane was en is nog altijd een enorme fan van de Britse zanger – moest ze die zeker zien.  De boodschap – het was immers een ‘Billy Graham film’ – kwam over en Christiane wilde meer over het geloof weten. De Bijbelcorrespondentiecursussen werden het begin van een leven met Christus: “Ik heb een keuze gemaakt en ik wist dat de Heer voor mij persoonlijk gestorven was. Ik was katholiek grootgebracht en ik wist wel het een en ander van de evangeliën, maar het persoonlijke aspect – dat Jezus ook voor mij naar de wereld was gekomen – was voor mij onbekend”.

Een beslissing in het beloofde land ...
Een bezoek aan Israël – Christiane wilde ‘His Land’ ook wel eens in het echt zien, maakte veel indruk. Ze had al een tijd het verlangen om de Heer te gaan dienen, en in de Hof van Gethsemane sprak de gedachte haar meer dan ooit aan: Jezus heeft zoveel voor mij gedaan, wat doe ik voor Hem?. Christiane had al vaker gedacht om iets praktisch met haar geloof te doen en ze had even gespeeld met de gedachte van een evangelisch boekwinkeltje. Maar er kwam een heel andere concrete vraag: het Bijbel Instituut België liet weten dat er een job op het secretariaat vacant was. Nu was administratie absoluut haar ding – het was ook haar dagtaak – maar als ze met het ‘BIB’ in zee wilde gaan, zou wel een verhuizing naar Heverlee inhouden. Oostende en de zee achterlaten, viel haar zwaar, en toch deed ze de stap. Ook de omschakeling van een onafhankelijk leven in haar eigen appartement naar wonen in de leefgemeenschap van de Bijbelschool zou een hele aanpassing vragen. Papierwerk was Christiane niet vreemd: “Ik heb dit van mijn vader geërfd. Hij was administrateur. Ik kwam goed overeen met mijn vader, ik had veel van zijn gaven en daaronder ook administratie”. Ze besloot haar talenten in dienst van haar Vader te stellen en dat werd het begin van een jarenlange bediening in de administratie van verschillende organisaties.

Na enkele jaren maakten financiële problemen van de Bijbelschool een einde aan de tewerkstelling van Christiane. Toch bleef ze niet werkloos toezien: bij ‘Wycliffe-België’ opende zich al snel een deur voor vrijwilligerswerk. Op administratief vlak viel er heel wat werk te verzetten bij de organisatie die zich met Bijbelvertaling bezighoudt. Langzamerhand groeide de overtuiging dat ze hier haar bediening van moest maken – al hield dat wel in dat ze een eigen achterban moest opbouwen om haar financieel te ondersteunen. Het vroeg om stappen in geloof maar die werden gezegend …

Zuid-Oost Azië
Na Wycliffe (de organisatie stopte haar activiteiten in België) kwam er een parttime engagement voor het Centrum voor Pastorale Counseling, en op een bepaald moment kwam ook de Overseas Missionary Fellowship in het vizier. OMF is een zendingsorganisatie die in de negentiende eeuw werd opgericht door Hudson Taylor. Hij was actief in China en noemde de organisatie CMI, de China Inland Mission. Toen het communisme de deur voor evangelisatie in China dicht deed, trokken de meeste zendelingen naar andere landen in Zuid-Oost Azië en veranderde ook de naam in OMF. Het doel bleef al die tijd ongewijzigd: het evangelie verkondigen in dit verre deel van Azië. De methoden veranderden in de loop van de jaren: nu is het verkondigend werk vaak ingebed in humanitaire inspanningen. OMF heeft kantoren in veel landen en van daaruit vertrekken heel wat zendelingen. Ook België heeft, zij het op een bescheiden niveau, daaraan bijgedragen. Heel wat ‘korte termijn zendelingen’, maar sommigen vertrokken ook voor lange termijn naar het zendingsveld.  Daarbij zorgde Christiane jarenlang voor de administratieve ondersteuning. Dat wil niet zeggen dat ze zich alleen beperkte tot droge cijfertjes en stoffige dossiers: “Ik vond het regelmatige contact met de zendelingen heel noodzakelijk. Het was niet zo dat we zeiden: ‘goede reis en we zien je volgend jaar wel terug’. Ik onderhield het contact via regelmatige e-mails, waarin het niet alleen over ‘zaken’ ging, maar ook over persoonlijke gebeurtenissen. En natuurlijk moesten ze ook iedere maand gebedspunten doorsturen – anders konden we niets schrijven in de gebedsbrieven”. Dat OMF-België maar een relatief kleine werking heeft, kan je daarbij ook als een voordeel beschouwen: “Ik vond het eigenlijk wel positief dat het werk hier klein is. Op die manier kan je met iedereen persoonlijk contact onderhouden. Als je ten dienste staat van honderd of meer zendelingen – zoals dat in een aantal landen het geval is – is dat veel moeilijker”. Ook al zijn de werkzaamheden in België beperkt, het grote voordeel van OMF is uiteindelijk toch dat het een grote internationale organisatie is. Zo kan Christiane, als haar computer wat eigenzinnig wordt, direct contact opnemen met het hoofdkantoor in Singapore en wordt er zo snel mogelijk een oplossing gezocht. 

Gebed staat vanaf het begin centraal in deze zending. Dat was al zo bij de stichter Hudson Taylor en vandaag de dag is die focus niet veranderd. “Gebed, daar begint alles mee bij OMF. Daarom hebben we geen PR-verantwoordelijke, maar wel een gebedscoördinator. OK, er moet natuurlijk wel aan mobilisatie – zoals we dat noemen – gewerkt worden, maar dat gaat altijd samen met gebed. Dat heb ik toch altijd als een positief punt ervaren”.

Rust ...
In de loop van de jaren heeft Christiane verschillende keren ook zelf het zendingsveld bezocht. Missie vanachter een computerscherm is al bij al toch iets anders dan het meemaken van de activiteiten op het veld. En nu zette ze een punt achter veel van haar administratieve taken. Dat houdt niet in dat ze definitief de ‘boeken toe’ doet. Ze maakt nog altijd deel uit van het OMF bestuur, en, het werk van de zending laat haar zeker niet los. Haar jeugdidool is ze ook niet vergeten, want onlangs ging ze nog eens naar een concert van Cliff Richard. Vanaf nu kan ze misschien ook wel wat vaker naar de zee – de liefde voor het wijde water is ze niet kwijtgeraakt. Of dat in Oostende zal zijn, is nog maar de vraag, want daar is de afgelopen decennia veel veranderd. Het wordt zelfs soms moeilijk om de weg terug te vinden in de stad van haar jeugd. Je zou bijna denken dat ze zich in de loop van de jaren veel meer thuis is gaan voelen in de wereld van de OMF-zendelingen waar ze zoveel contact mee had, de missionarissen ‘overzee’ … Een wereld die nog altijd nieuwe medewerkers nodig heeft.

Meer info over OMF op de website: www.omf.be
Maak in een volgende editie van InterCom ook kennis met de opvolger van Christiane Cousinne: Kevin Buch.

Nieuwsbrief