slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De dreiging blijft

InterCom190610 AntisemtismeSintAmandsbergAntisemitisme in België en in de Europese Unie

Hoe veilig voelen onze Joodse landgenoten zich. De indruk heerst dat de Joodse gemeenschap in ons land goed geaccepteerd wordt en zich weinig zorgen hoeft te maken. Het feit dat een vooraanstaande Jood (Michaël Freilich) tijdens de afgelopen verkiezingen in het Federale Parlement werd verkozen, lijkt op een verregaande integratie te wijzen. En toch duiken af en toe berichten over antisemitische incidenten op. Wellicht niet zo expliciet als in buurland Frankrijk, maar toch. Binnen de Europese Unie worden regelmatig onderzoeken gedaan om te zien of er een toenemende Jodenhaat valt waar te nemen. De resultaten daarvan zijn niet echt geruststellend …


De Europese Unie en de afzonderlijke lidstaten zijn wettelijk verplicht om al het mogelijke te doen om antisemitisme te bestrijden en om de waardigheid van het Joodse volk te garanderen. En toch, meer dan 70 jaar na de holocaust, lopen Joden op verschillende plaatsen in Europa tegen haat aan, in de vorm van vandalisme, beledigingen, bedreigingen, aanvallen en zelfs moord. Daardoor hebben ze niet de mogelijkheid om openlijk als Jood te leven, vrij van zorgen om hun veiligheid en welzijn. Dat is tenminste de conclusie van FRA, het EU-agentschap voor Fundamentele Rechten.

Het onderzoek van de FRA vond plaats onder ruim16.000 mensen die zichzelf als Jood beschouwen. De antwoorden kwamen uit 12 verschillende EU-landen. Van de ondervraagden had 89 procent de indruk dat het antisemitisme in hun land de afgelopen vijf jaar was toegenomen. 85 procent vindt dat ook problematisch – over het algemeen beschouwen ze het als het belangrijkste sociale of politieke probleem op de plaats waar ze wonen. Het vaakst ervaren ze het probleem in de sociale media en in de publieke ruimte. Uitspraken waar ze vaak mee geconfronteerd worden, zijn: ‘Israeli’s gedragen zich als nazi’s tegenover de Palestijnen’, ‘Joden hebben teveel macht’, ‘Joden misbruiken het feit dat ze slachtoffer zijn van de Holocaust voor hun eigen doelstellingen’.  Dat soort opmerkingen circuleren meestal op het internet, maar zijn ook te horen op politieke evenementen. Een op de vijf deelnemers aan het onderzoek laat weten  mensen kennen die beledigd werden, lastig gevallen of zelfs lichamelijk aangevallen. Op verschillende plaatsen is antisemitisme zo gewoon geworden, dat de slachtoffers de aanvallen als normaal beschouwen. Veel gevallen worden dan ook niet aangegeven bij de politie. De onderzoekers kregen de indruk dat veel incidenten door de slachtoffers als triviaal worden gezien. Nochtans is ieder antisemitisch voorval in de kern een aanval op de waardigheid van een persoon. Daarom mag het nooit voorgesteld worden als louter ‘een ongemak’.

Antisemitisme heeft niet alleen een effect op de Joden individueel, maar ook op de Joodse gemeenschap als geheel. Daarbij kan het gaan om antisemitische graffiti, het schenen van Joodse gaven, vandalisme ten opzichte van Joodse gebouwen of instituten, maar ook over vijandigheid op straat. De meeste problemen doen zich voor in Frankrijk, maar België volgt op niet al te grote afstand. In ons land wordt voornamelijk ook de (vermeende) houding van de staat Israël ten opzichte van de Palestijnen bekritiseerd. Van de ondervraagde Joden in ons land geeft 64 procent aan met die kritiek te zijn geconfronteerd. Maar ook de stelling ‘de wereld zou beter af zijn zonder Israël’ wordt nog door 43 procent geciteerd. Veel Joden in de Europese Unie vrezen ook dat hun huidige rechten zullen worden afgenomen. In het bijzonder wordt dan gedacht aan besnijdenis en ritueel slachten.

Een aantal landen heeft het nodige gedaan om de wettelijke vereisten na te leven, maar andere EU-lidstaten hebben nog op geen enkele manier de nationale wetgeving aangepast aan de Europese. Nochtans zijn inspanningen op dit vlak geen overbodige luxe: bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek geeft bezorgd te zijn dat ze binnen de twaalf maanden het slachtoffer zullen worden van verbaal geweld. Bijna veertig procent vreest zelfs fysiek te worden aangevallen. Ze zullen dan ook bewust Joodse evenementen vermijden en zich niet op plaatsen begeven waar Joden niet echt welkom zijn. Gelukkig geeft maar 3 procent van de ondervraagden aan in de afgelopen vijf jaar effectief het slachtoffer geweest te zijn van fysiek geweld, maar uiteraard is ieder incident er één teveel. 7 op 10 Joden is van mening dat de overheid onvoldoende doet om antisemitisme te bestrijden en iets meer dan 1/3 van de Joodse bevolking overweegt zelfs om te emigreren vanwege de problemen. Een Joodse vrouw uit België formuleerde het als volgt: “Ik vrees voor de veiligheid van mijn zoon, die naar een Joodse school gaat.  Elke dag vraag ik me af of het niet beter is hem naar een andere school te sturen”.

Het onderzoek van FRA richt zich vooral op perceptie: het gaat telkens over hoe de Joodse gemeenschap bepaalde zaken ervaren. De dreiging is wellicht vaak minder reëel dan hoe die wordt aangevoeld. Toch maakt het duidelijk dat er een groot onveiligheidsgevoel heerst onder de Joodse bevolking in Europa en in ons land. Op dat vlak kunnen er door de maatschappij nog heel wat inspanning verricht worden.

(bron: Experiences and perception of antisemitism – second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU)

Nieuwsbrief