slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Europese Hope Award voor Thérèse Swinters

InterCom190713 HopeAwardThereseSwintersThérèse Swinters – in België vooral gekend van ‘Gemeenten en Gehandicapten, maar op Europees vlak al jaren actief in het European Disability Network (EDN)– heeft van het Hope for Europe Netwerk  de Hope Award gekregen. Deze onderscheiding wordt jaarlijks door de uitgereikt aan een persoon of een groep die de Bijbelse boodschap van hoop belichaamt en zich onderscheidt op het vlak van partnerschap, netwerking, transformatie en integriteit. De EEA gaf de Hope Award aan Thérèse Swinters vanwege ‘haar volhardende bouwen aan het Disability Network en ook haar vriendelijke omgang met niet-gehandicapten in het hele proces’.

Het Hope for Europe netwerk (HfE) maakt deel uit van de Europese Evangelische Alliantie. Met de Hope Award wil de organisatie  mensen belonen die over de nationale grenzen heen een inspiratie zijn bij het verspreiden van de hoop. Zo werd de prijs in het verleden uitgereikt aan o.a. de Griekse Evangelische Alliantie vanwege de  rol die de evangelische christenen van het land spelen bij de hulp aan vluchtelingen en aan Dr. Krish Kandiah van de christelijke liefdadigheidsinstelling Home for Good.

De missie van het Disability Network is het bekendmaken en ondersteunen van evangelisatie onder Europeanen met beperking. Daarnaast wil EDN zorgen voor een verenigde Europese stem van de vele bedieningen voor gehandicapten en wil ze de nodige steun aan die initiatieven bieden. Zo legt het netwerk zich toe op het uitwerken van een Bijbels perspectief op handicap, op de training van werkers en leiders op dat vlak en op de mobilisatie van gebed en ondersteuning.

Geen isolatie
Tijdens de uitreikingsceremonie van de Award deelde Martina Koeninger, hoofd van ‘Perspectivforum Disability’ van de Duitse Evangelische Alliantie, een aantal gedachten rond handicap in de Europese christelijke wereld. Koeninger, die ook deel uitmaakt van de stuurgroep van EDN, benadrukt dat het uitgangspunt moet zijn dat mensen met een beperking er helemaal bij horen en dat ze in geen geval geïsoleerd moeten worden: “Dat is wat inclusie betekent”. Dat heeft een aantal consequenties. Martina Koeninger: “Als we de rekening houden met de maatschappelijke situatie, dan zou ook 10 à 13 procent van de medewerkers aan de diverse HfE-netwerken mensen met een handicap moeten zijn.  We mogen niet bepaalde mensen uitsluiten”. In het kader van de uitreikingsceremonie bracht de Europese Evangelische Alliantie een brochure uit met de titel ‘Handicap en kerk: op zoek naar theologie van inclusie’.  Het document werd gemaakt in opdracht van de Theologische Commissie van de EEA en is bedoeld om de nationale allianties, maar evengoed de deelnemers aan het Disability Network, te helpen om een theologische standpunten en praktische strategieën te ontwikkelen om mensen met een beperking volledig te integreren in het christelijke leven. Zowel voorgangers als gemeenteleden stellen zich dikwijls vragen rond handicaps, bijvoorbeeld de manier waarop een inclusieve benadering van hoe de Bijbel spreekt over beperkingen er uit kan zien. De tekst benadrukt dat wanneer je met zulke vragen omgaat, het nodig is dat weg gaan van de zienswijze dat handicap alleen maar beschouwd kan worden als een gevolg van de zondeval, en dus van zonde. Er wordt verder onderzoek uitgevoerd om een stevig fundament te leggen van een christelijke theologie rond handicap gebaseerd op Christus en het Kruis. Op die manier worden de kerken geholpen om vooruitgang te boeken op het vlak van handicap en inclusie. Het document is (in het Engels) verkrijgbaar op de EEA website. https://www.europeanea.org/church-resources/disability-and-the-church.

(bron: EEA)